Suomi

Taloushallinnon strategia ja muutospolku 

Autamme asiakkaitamme määrittelemään talousfunktion roolin organisaatiossa ja strategisten hankkeiden läpiviennissä, myös yritysjärjestelyiden yhteydessä. Työhön sisältyy muun muassa tarkoituksenmukainen organisointi ja toimintamallien kehittäminen.

Ota yhteyttä

Antero Elonen

Antero Elonen

Advisory Senior Manager

020 760 3937

Timo Tuomenpuro

Timo Tuomenpuro

Advisory Director

020 760 3873

Erik Renfors

Erik Renfors

Director

020 760 3837

Keskeinen viitekehys

 • Talous- ja rahoitusfunktioiden palveluiden tuottamisen tapa sisältäen keskittämis- (palvelu- / osaamiskeskukset), hajauttamis- sekä ulkoistamisvaihtoehdot.
 • Organisaation kehittäminen sisältäen raportointilinjat, henkilöstön roolit, osaamisen ja vastuualueet
 • Prosessien tehostaminen, seuranta mittareiden avulla ja jatkuva kehittäminen
 • Taloushallinnon järjestelmärakenne tukemaan tehokkaita prosesseja, tietojen säännösten mukaisuutta, sisäisiä kontrolleja ja raporttien tuottamista
 • Yhtenäinen tiedonsaanti raportointitarpeisiin
 • Hallinnointi ja kontrollit, joilla seurataan prosesseja, taloudellisia ja toiminnallisia riskejä

Organisaation kehittäminen

 • Keskeisten tehtävien määrittely
 • Oikeat ihmiset oikeissa tehtävissä
 • Strategiaa tukeva päätös tiettyjen toimintojen mahdollisesta keskittämisestä / hajauttamisesta tai ulkoistamisesta
 • Toimintamallien kehitys sisältäen prosessit, raportointilinjat ja seurannan
 • Talousjohtajan ja rahoitusjohtajan sparraus oikeiden painopistealueiden löytämiseksi
 • Controller-funktion kehittäminen sisältäen financial ja business controllereiden roolien määrittelyn ja kypsyysarvioinnin

Taloushallinnon ja rahoituksen järjestelmät

 • Yhteiset taloushallinnon rakenteet koko konsernissa, esim. tilikartat, kustannuspaikat ja muut dimensiot
 • Nykyisten järjestelmien maksimaalinen hyödyntäminen
 • Järjestelmien hyödyntäminen myös johdon raportointiin, budjetointiin ja ennustamiseen sekä riskienhallintaan ja taulukkolaskennan käytön minimointi
 • Tavoitteena yksi versio totuudesta