Suomi

Sisäinen tarkastus 

Nykyaikainen sisäinen tarkastus tukee organisaation ylintä johtoa tavoitteiden saavuttamisessa tarjoamalla järjestelmällisen lähestymistavan organisaation riskienhallinta- ja valvontajärjestelmien sekä johtamis- ja hallintoprosessien tehokkuuden arviointiin ja kehittämiseen.

 

KPMG:n sisäisen tarkastuksen palvelut on rakennettu tuottamaan aitoa lisäarvoa erikokoisille organisaatioille, eri toimialoille ja sidosryhmille.

Harri Leppiniemi

Harri Leppiniemi

Advisory Senior Manager, CIA, CCSA, CRMA

020 760 3570

Sisäisen tarkastuksen ulkoistuspalvelut

 • Kokonaan ulkoistetussa (outsourced) palvelussa KPMG laatii riskilähtöisesti asiakkaan ylimmälle johdolle sisäisen tarkastuksen pitkän- ja lyhyen aikavälin suunnitelman ja toteuttaa tarkastukset sovitun aikataulun mukaan tarjoten tarvittavan erityisosaamisen ja resurssit.
 • Osittain ulkoistetussa (co-sourced) KPMG tarjoaa sovitun mukaiset tarkastuspalvelut asiakkaan omalle sisäisen tarkastuksen vastuuhenkilölle, joka vastaa koordinoinnista ja päätöksenteosta

Sisäisen tarkastuksen kehittäminen

 • KPMG tarjoaa asiakkaalle kaikkiin prosessin vaiheisiin hyviä käytäntöjä ja malleja mm. tarkastussuunnitelmat, työpaperit, testaussuunnitelmat sekä erilaisia raporttimalleja osana työn toteuttamista. 
 • KPMG auttaa sisäisen tarkastuksen aseman ja tehtävien kehittämisessä sekä tarkastustyön suunnittelussa.
 • KPMG avustaa lisäksi hallituksen ja tarkastusvaliokuntayhteistyön kehittämisessä ja mallintamisessa osana sisäisen tarkastuksen konsultointia.

Sisäisen tarkastuksen perustaminen

 • KPMG avustaa sisäisen tarkastuksen perustamisessa ja sekä toimintamallin luomisessa (Internal Audit Engineering)
    • Arvioidaan organisaation hallintomalli ja liiketoiminnan tarpeet
    • Määritellään tarvittava osaaminen ja resurssit 
    • Tunnistetaan toiminnan riskit ja sisäisen valvonnan nykytila 
    • Laaditaan sisäisen tarkastuksen toimintaohje (IA Charter)

Sisäisen tarkastukseen muut palvelut

 • Sisäisen tarkastuksen kehittäminen ja laadunarvioinnit KSPRINT -työkalua hyödyntäen (IIA)
 • Sarbanes-Oxley404 (SOX) -säännöstöön liittyvien palveluiden tarjonta
 • Ydin- ja tukiprosessien tarkastuksen lisäksi KPMG tarjoaa erityisosaamista uusin ajankohtaisiin alueisiin mm. vastuullisuus, pilvipalvelut, sosiaalinen media, IT hankkeet, tietoturva, rahoitus- ja taloushallinto.