Suomi

Kokonaisvaltainen riskienhallinta ja sisäinen valvonta  

KPMG:n kokonaisvaltainen riskienhallinnan viitekehys tarjoaa asiakkailleen systemaattisen lähestymistavan organisaation riskienhallinnan kehittämiseen ja riskien tunnistamiseen ja arviointiin. Lisäksi KPMG tarjoaa erityisosaamista eri riskialueiden analysointiin ja ydin- ja tukiprosessien kehittämiseen.


KPMG Governance, Risk and Compliance (GRC) tarjoaa organisaatioiden hallituksille, tarkastusvaliokunnille sekä toimivalle johdolle näkökulmia ja menetelmiä hyvän johtamis- ja  hallintojärjestelmän, sisäisen valvonnan ja kokonaisvaltaisen riskienhallinnan kehittämiselle. Malli kokoaa yhteen eri varmennustoiminnot ja niiden päätehtävät, joka tehostaa yhteistyötä ja poistaa päällekkäisyyksiä.

Ota yhteyttä

Anneli Grönfors-Kallio

Anneli Grönfors-Kallio

Advisory Partner, CIA

020 760 3697

Johanna Juska

Johanna Juska

Advisory Manager

020 760 3546

Hyvä hallinnointitapa (Corporate Governance)

 • KPMG GRC lähestymistapa tarjoaa asiakkailleen menetelmän arvioida ja kehittää kokonaisvaltaisesti organisaation johtamis-ja hallintojärjestelmää auttamalla 
       • Säilyttämään liiketoiminnan arvon
       • Tehostamaan hallintoa ja prosesseja
       • Näkemään toiminnan keskeiset alueet vähentämällä siiloutumista 
       • Arvioimaan liiketoiminnan prosesseja strategisesta näkökulmasta

Riskienhallintapolitiikan ja strategian laadinta

 • Organisaation riskien hallintotavan taustalla olevan politiikan määrittäminen
 • Riskienhallintaprosessien valinta organisaation koon ja rakenteen mukaisesti
 • Riskien mittaaminen sekä niiden todennäköisyyden ja vaikuttavuuden määrittäminen
 • Valittujen riskienhallintakeinojen vaikuttavuuden seuranta ja raportointi

Riskien kartoittaminen kokonaisvaltaisesti

 • Ylemmällä tasolla olevien strategisten riskien havaitseminen
 • Päivittäisellä tasolla olevien operatiiviset riskit havaitseminen
 • Toimintaan liittyvien taloudellisten riskien huomioonottaminen
 • Toimialalla vaikuttavien lainsäädännöllisten riskien vaikutus organisaation toimintaan ja velvollisuuksiin

Muita palveluitamme

 • Erityisriskialueiden konsultointi ja hallintakeinojen kehittäminen
 • Riskienhallinnan kehittämissuunnitelman laadinta organisaation tarpeet huomioiden
 • Riskienhallinnan raportoinnin ja mittareiden kehittäminen tarpeiden mukaan
 • Riskienhallinnan koulutus johdolle ja koko henkilöstölle