Suomi

Suuntana Venäjä 

Venäjän talouden elpyminen maailmanlaajuisesta talouskriisistä on hyvässä vauhdissa, ja niin julkinen kuin yksityinenkin kulutus ovat lähteneet kasvuun. Venäjä tarjoaa paljon mahdollisuuksia ja on tärkeä kasvualue kaikille suomalaisille ja kansainvälisille yhtiöille.

Kaupunkinäkymä joen varrelta

Huolellinen markkinaselvitys, joustava strategia ja liiketoimintakäytäntöjen tuntemus sekä toimivat yhteiskuntasuhteet ovat ratkaisevia tekijöitä Venäjällä menestymiselle. 

Ota yhteyttä

Taija Kaivola

Taija Kaivola

Audit Director

020 760 3285

Stanislav Chakhovich

Stanislav Chakhovich

Director, Transactions & Restructuring, Russian Desk

020 760 3084

Suomen KPMG:n Russian Desk auttaa suomalaisyrityksiä, jotka aikovat investoida tai etabloitua Venäjälle tai jotka jo harjoittavat liiketoimintaa Venäjällä. Palvelemme myös Suomeen investoivia venäläisyrityksiä. Venäjän lisäksi meillä on kokemusta ja asiantuntemusta yritysten toiminnasta sekä mahdollisista yritysjärjestelyihin liittyvistä riskialueista myös muista entisen Neuvostoliiton maista.

 

Kokeneet Venäjä-asiantuntijamme ovat asiakkaan tukena tilintarkastukseen, yritysjärjestelyihin, verotukseen, riskienhallintaan ja muihin neuvontapalveluihimme liittyvissä kysymyksissä.

 

Maailmanlaajuisesti toimivan KPMG:n jäsenyritysten verkoston, Suomi ja Venäjä mukaan lukien, tavoitteena on kehittää ja edesauttaa rajat ylittävää liiketoimintaa. Tukenamme on koko KPMG:n kansainvälisten osaajien joukko, josta Venäjällä ja IVY-maissa toimivissa KPMG-toimistoissa työskentelee yli 3000 asiantuntijaa.

Miten voimme auttaa

Yhtiöiden perustaminen ja
yritysosot Venäjällä

 • Venäjä-strategian kehittäminen
 • Markkinoillepääsyvaihtoehtojen arviointi sekä markkinatutkimukset
 • Yritysjärjestelyneuvonta
 • Yritysten arvonmääritykset ja liiketoimintasuunnitelmat
 • Taloudellinen, verotuksellinen, IT, HR, oikeudellinen, markkina sekä mahdollisia väärinkäytöksiä kartoittava due diligence -selvitys
 • Taloudellisesti ja verotuksellisesti optimaalisten yritysrakenne-kokonaisuuksien suunnittelu
 • Taloudellinen ja verotuksellinen neuvonta liittyen myynti-ostosopimusten laadintaan
 • Kauppahinnan allokointi yritysostoissa
 • Integraationeuvonta (taloudellisen raportoinnin integrointi emoyhtiöön sekä johtamistapojen, henkilöstöhallinnon ja myyntiorganisaation integrointi)
 • Neuvonta kiistatilanteissa

Liiketoiminnot Venäjällä

 • Konserniraportoinnin ja siihen liittyvien rutiinien kehittäminen
 • Taloushallinnon prosessien arviointi ja kehittäminen
 • Riskien kartoitus ja arviointi
 • Sisäisen kontrolliympäristön kehittäminen ja sisäinen tarkastus
 • Mahdollisten väärinkäytösten kartoitus
 • Verotuksellinen neuvonta ja verostrukturointi
 • Oikeudellinen neuvonta
 • Kansainväliset komennukset

Venäjän liiketoimintojen uudelleen-järjestelyt

 • Toiminnan kannattavuuden ja tehokkuuden arviointi
 • Yritysjärjestelyneuvonta liittyen venäläisen yhtiön myyntiin
 • Venäjän liiketoimintojen lopettaminen