Suomi

Russian Desk - Suuntana Venäjä 

Venäjä on tärkeä markkina-alue suomalaisille ja kansainvälisille yhtiöille nyt ja tulevaisuudessa. Suomen KPMG:n Russian Desk auttaa suomalaisyrityksiä, jotka haluavat etabloitua Venäjälle, harkitsevat investointeja tai jotka jo harjoittavat liiketoimintaa Venäjällä.

Näkymä Punaiselta torilta

Huolellinen markkinaselvitys, joustava strategia ja liiketoimintakäytäntöjen tuntemus sekä toimivat yhteiskuntasuhteet ovat ratkaisevia tekijöitä Venäjällä menestymiselle.

Ota yhteyttä

Taija Kaivola

Taija Kaivola

Director, Russian Business Area

020 760 3285

Stanislav Chakhovich

Stanislav Chakhovich

Director, Transactions & Restructuring, Russian Desk

020 760 3084

Ann-Charlotte Nyblom

Ann-Charlotte Nyblom

Advisor, Russian Business Area

020 760 3813

Risto Rausti

Risto Rausti

Advisor, Russian Business Area

020 760 3299

Suomen KPMG:n Russian Deskin asiantuntijoilla on usean vuoden käytännön kokemus venäläisten yritysten niin sisäisestä kuin ulkoisesta tarkastuksesta, henkilöstö- ja taloushallinnosta, yritysjärjestelyistä sekä verotuskysymyksistä. Toiminta-alueeseemme kuuluvat Venäjän lisäksi kaikki muutkin IVY-maat. Palvelemme myös Suomeen investoivia venäläisyrityksiä. Kaikki Venäjä-asiantuntijamme palvelevat asiakkaitamme kotimaisilla kielillä, venäjäksi ja englanniksi.

 

Miten voimme auttaa?

Kokeneet Venäjä-asiantuntijamme tukevat asiakasta tilintarkastukseen, yritysjärjestelyihin, sisäiseen tarkastukseen, verotukseen ja riskienhallintaan liittyvissä kysymyksissä. Meiltä saa neuvoja ja ohjeita myös venäläisiin henkilöstöhallinnon kysymyksiin. Palveluvalikoimamme kattaa venäläisen yrityksen koko elinkaaren ja kaikki hallinnonalat.

 

Tarkastamme raportoinnin oikeellisuuden ja luotettavuuden venäläisestä alkuperäismateriaalista aina konserniraporttiin saakka.  Arvioimme myös taloushallinnon organisointia ja prosesseja, kirjanpidon tasoa sekä sisäistä valvontaa. Osallistumme raportoinnin kehittämiseen ja sisäisen tarkastuksen projekteihin. Kehitämme asiakkaan kanssa yhtiöiden HR-toimintoja.

 

Olemme toimineet useissa yritysjärjestelyprojekteissa Venäjällä. Autamme asiakkaitamme muun muassa ostokohteiden löytämisessä ja niihin liittyvien riskien kartoituksissa, arvonmäärityksissä, kauppahinnan kohdentamiskysymyksissä, Due Diligence – prosesseissa sekä yritysrakenteiden muutoksissa.


Neuvomme konsernia siirtohinnoittelukysymyksissä. Kartoitamme tytäryritysten veroriskit ja ohjeistamme niiden ratkaisuissa. Ratkomme sopimusjuridiikan kysymyksiä liittyen Venäjällä tai IVY-maissa toimiviin tytäryrityksiin.

 

Maailmanlaajuisesti toimivan KPMG:n jäsenyritysten verkoston, Suomi ja Venäjä mukaan lukien, tavoitteena on kehittää ja edesauttaa rajat ylittävää liiketoimintaa. Tukenamme on koko KPMG:n kansainvälisten osaajien joukko, josta Venäjällä ja IVY-maissa toimivissa KPMG-toimistoissa työskentelee yli 4000 asiantuntijaa.