Top Woman Executive Club 


 

 ENGLISH VERSION 

 

เหตุผลของการจัด Club นี้ ก็เนื่องจากดิฉันได้อ่านบทความหนึ่งซึ่งสรุปผลการสำรวจที่จัดทำขึ้นในปีที่แล้วว่าประเทศไทยมีสุภาพสตรีเป็นผู้บริหารระดับสูงเป็นจำนวนมากเป็นอันดับ 3 ของโลกทีเดียวและเป็นผู้บริหารของธุรกิจเป็นจำนวนมากกว่า 50% ของธุรกิจในประเทศของเราเอง 

 

เมื่อเรารู้กันอย่างนี้แล้ว KPMG จึงได้ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรม Share & Learn โดยตั้งชื่อว่า “Top Executive Woman Club” ซึ่งสมาชิกเริ่มแรกมีประมาณ 30 ท่านจากเพื่อนๆในวงการธุรกิจและการชักชวนกันต่อๆมา    โดยสมาชิกทุกท่านมีความมุ่งหวังที่จะนำประสบการณ์ทั้งสำเร็จและไม่สำเร็จมาแลกเปลี่ยนกัน แน่นอนล่ะค่ะว่า เราเริ่มการพบปะครั้งแรกด้วยหัวเรื่องที่เป็นประเด็นร้อนตอนนี้ คือเรื่อง “บุคคลากร” นับว่าเป็นความท้าทาย “Challenge”  ที่ใหญ่ สำคัญ และก่อให้เกิดความสำเร็จและล้มเหลวของธุรกิจได้ดีทีเดียว

 

ในการพบปะกันในครั้งนั้นสมาชิกได้แลกเปลี่ยนประสพการณ์เรื่องการบริหารบุคคลโดยพิจารณาถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของแต่ละท่านที่มีผลกระทบถึงผลงานทางธุรกิจรวมถึงชีวิตส่วนตัวและครอบครัว  บทสรุปง่ายๆก็คือ ทุกๆคนมีจุดแข็งที่สามารถพัฒนาให้ดีได้ไม่ยาก  ถ้าเราได้รู้จักและพัฒนาจุดแข็งให้ถูกและทุกๆจุดแข็งก็จะมีจุดอ่อนแฝงอยู่เสมอซึ่งแต่ละท่านควรจะระมัดระวังมิให้จุดอ่อนมาแซงหน้าจุดแข็งของเราไปได้  เช่น เราเคยไม่เข้าใจว่าทำไมพนักงานทำงานไม่สำเร็จ  แท้จริงแล้วเราอาจมอบหมายงานไม่ถูกคนก็ได้

 

ในการจัดพบปะรายเดือนนั้น จะมีสมาชิกมาร่วมประมาณ 20-30 คน เพราะมีความตั้งใจให้กลุ่มไม่ใหญ่เกินไป และมีขนาดที่พอเหมาะแก่การสร้างบรรยากาศการพูดคุยถึงปัญหาและทางแก้ของแต่ละท่านได้อย่างเปิดเผย สมาชิกของ Club ก็มีความหลากหลาย ทั้งประสบการณ์และอุตสาหกรรม  ทำให้สมาชิกได้รับฟังแนวทางหรือเรื่องราวที่นับว่าแหวกแนวจากชีวิตประจำวันทีเดียว ในทุกๆเดือนสมาชิกก็จะร่วมกันกำหนดหัวเรื่องสำหรับครั้งต่อๆ ไปซึ่งครอบคลุมหลาย ๆ มุมของชีวิต อันได้แก่ความท้าทาย ด้านธุรกิจ สุขภาพ ครอบครัว  การใช้เวลาว่าง การท่องเที่ยว เป็นต้น

 

การพบปะพูดคุยในคราวที่ผ่านๆมา ถือว่าเป็นความรู้สึกสบายๆที่บางท่านยอมรับเลยว่าไม่รู้จะไปพูดกับใครที่ไหนดี ด้วยเหตุนี้จึงไม่มีใครลังเลที่จะได้เล่าสู่กันฟังถึงประสบการณ์ที่ตัวเองได้พบมา อย่างไรก็ดี นักธุรกิจอย่างเราๆ ก็เข้าใจดีเรื่องกฎของธรรมชาติว่า “เราทุกคนมี 2 หู 1 ปาก”  ดังนั้นทุกๆท่านจึงเป็นนักฟังและนักถามที่ดีด้วย ดิฉันพบว่าหลายๆ ท่าน ก็ได้พบกับประสบการณ์ที่ผ่านมาได้ยากหลายๆ ครั้ง  หลายๆท่านมีข้อข้องใจคล้ายๆ กัน  ประเด็นที่นำมาพูด วิเคราะห์ พิจารณา จึงทำกันได้ภายใต้บรรยากาศที่เป็นกันเองและลงลึก

 

โครงการนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ตอบโจทย์เรื่อง vision ของ KPMGMaking Thailand a better place” เพราะพวกเราทุกคนมีจุดเด่นที่แตกต่างกัน หากเราสามารถรวมพลังและนำจุดเด่นของผู้บริหารแต่ละท่านมาใช้ให้เป็นประโยชน์แล้วละก็ ผลลัพธ์เป็นอย่างไร ทุกท่านก็คงสามารถคาดเดากันได้

 

วัตถุประสงค์ของกลุ่ม

เพื่อเป็นการพบปะ สังสรรค์ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ วิสัยทัศน์ ประสบการณ์และสร้างความสัมพันธ์อันดีเพื่อให้เกิดเป็นเครือข่ายกลุ่มผู้บริหารสุภาพสตรีที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ด้านการบริหาร จัดการในธุรกิจต่างๆ 

Comment & Suggestion

To suggest to ladies to join “Top Woman Executive Club” activity, ask for more information, comment or suggestion, please kindly contact Ms. Suphapatch Rungsupphakij at number : +66 2 677 2787 or Email

Media

Media
Latest update: