Nederland

Interim professionals 

Verbinden en verrijken

KPMG PEOPLE, de community van freelance interim professionals en interim executives.


Onze doelgroep is de zelfstandige professional die zich kwalificeert door zijn/haar inhoudelijke kennis op tactisch of strategisch niveau en door specifieke segmentkennis. Wij willen de KPMG teams dynamiek en innovatie brengen, door gebruik te maken van de  specialistische kennis, kunde en ervaring van een kritische interim professional.

 

Wij willen met de People community iets anders bereiken dan het invullen van de zogenaamde flexibele schil die slechts dient om piekbelastingen op te vangen. Met de PEOPLE community willen wij juist de kwaliteit en innovatie doen toenemen door het toevoegen van specialistische (individuele) kennis aan de teams van KPMG Audit en Advisory.

 

De community biedt een podium voor interim professionals die onze Pre Interim Professional Screening (integriteit- en onafhankelijkheidscheck) goed doorlopen. Betrouwbaarheid en kwaliteit is ons hoogste goed.

 

KPMG PEOPLE streeft een langdurige relatie met de interim professional na met behoud van autonomie. Een interim professional die tot onze doelgroep behoort, is diegene die kiest voor ondernemerschap. Ook kent de community in het kader van kwaliteit, risk en compliance, een hoge mate van interactiviteit.

 

De interim professional wordt de mogelijkheid geboden te investeren in zijn vakbekwaamheid. Deelname aan trainingen en bijeenkomsten is hier een onderdeel van.

 

KPMG PEOPLE draagt zorg voor de adequate matchmaking tussen de interim professional en KPMG. De uitvoering van de opdracht vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de engagement- of cliëntleadpartner.

 

KPMG PEOPLE is centraal gecoördineerd om een consistente invulling van de strategie te borgen. Ook richten we ons beleid ten aanzien van de Riskprocedures en Human Resources specifiek op de interim professional.

 

Wat doen wij?

  • Wij sluiten aan bij de groei van het aantal zelfstandige professionals door het opbouwen van de KPMG PEOPLE community.
  • Wij bereiken een hoger niveau van innovatie door nieuwe combinaties van individuen te realiseren. Wij verbinden de zelfstandige professionals met de leadpartners en segmentleiders.
  • Wij dragen zorg voor de integriteitscreening en de onafhankelijkheidcheck, een consistente aanpak en specifiek beleid gericht op de interim professional.

 

Contact

Pauline van der Vijver, senior manager

 

 (020) 656 7202

 Pauline van der Vijver

Henk Zeegers, senior manager

 

 (020) 656 8612

 Henk Zeegers

Waar kan ik terecht voor meer informatie?
Voor meer informatie over KPMG PEOPLE kunt u contact opnemen met Pauline van der Vijver en Henk Zeegers. 

Share this

Share this