Nederland

Fraude 

Fraude vraagt om snel ingrijpen. Maar wel met de nodige precisie.


Elke dag dat het langer duurt, is er één teveel. Vanaf de eerste signalen van fraude speelt de factor tijd een grote rol. Fraude is immers een ernstige verstoring van de dagelijkse werkzaamheden. En niets doen, houdt in dat die verstoring snel groter wordt. Toch is er meer nodig dan snelheid alleen. Bedrijfsfraude vraagt óók om precisie en zorgvuldigheid.

Geen standaard draaiboek
De eerste signalen van fraude, vragen om een snelle reactie van het management. De meeste organisaties hebben voor een dergelijke crisis geen standaard draaiboek klaarliggen. En ook wanneer er wel een draaiboek is, dan nog is het niet altijd duidelijk hoe er gehandeld moet worden. Onnodig oponthoud en nog meer schade kan het gevolg zijn.

Snelheid en sensitiviteit
Ingrijpen bij fraude vraagt bovendien niet alleen om snelheid, maar vooral ook om een flinke dosis sensitiviteit. Sensitiviteit om de signalen van fraude in een relevante context te plaatsen. Om de organisatie niet meer te belasten dan strikt noodzakelijk. Om tussen de regels door te lezen. Om te horen wat er niet gezegd wordt. Om de verschillende kanten van de waarheid te kunnen onderscheiden. Maar ook om de balans te vinden tussen harde en zachte maatregelen.

Terug in business
Als vooraanstaand fraudeonderzoeker beschikt KPMG bij uitstek over deze combinatie van sensitiviteit en doortastendheid. Met de juiste middelen kunnen we snel duidelijk maken wat er werkelijk aan de hand is en kunnen er doeltreffende maatregelen worden genomen. Met als belangrijkste oogmerk: uw organisatie zo snel mogelijk terug in business brengen. Daarnaast kunnen onze specialisten adviseren over het voorkomen van fraude.

 

 

Contact

Contact

Jack de Raad, partner Forensic & Integrity


 (020) 656 7774

 Jack de Raad

 

 

Rens Rozekrans


Rens Rozekrans, partner Forensic & Integrity

 

 (020) 656 7781 
 Rens Rozekrans

 

Leen Groen

 

Leen Groen, director

 

 (020) 656 7618

 Leen Groen