Suomi

Tiedot

  • Palvelu: Tilintarkastus, Veropalvelut, Neuvontapalvelut
  • Toimiala: Pääomasijoittaminen
  • Aihealue: Liiketoiminta- tai toimiala-aihe
  • Päivämäärä: 14.5.2012

Mitä on pääomasijoittaminen? 

Pääomasijoittaminen (Private Equity) tarkoittaa yksityisiä pääomamarkkinoita, joilla tehdään sijoituksia noteeraamattomiin yhtiöihin. Pääomasijoittajat sijoittavat pääomarahastojen kautta. Pääomarahastoihin sijoittavat erilaiset institutionaaliset sijoittajat, kuten eläkerahastot, eli samat tahot, jotka ovat suurimpia omistajia myös julkisesti listatuissa yhtiöissä.

Listatuista yhtiöistä poiketen yksityishenkilöt eivät yleensä pääse suoraan sijoittamaan pääomarahastoihin. Suuri määrä pieniä sijoituksia nostaisi rahaston hallinnointikustannuksia liiaksi.

 

Välillisesti yksityishenkilöiden varoja on sijoitettu pääomarahastoihin muun muassa eläke-ja vakuutusyhtiöiden kautta. Suomen suurimpien eläke- ja vakuutusyhtiöiden sijoitusvarallisuudesta keskimäärin noin 4 prosenttia on sijoitettu pääomarahastoihin. Pörssiyhtiöihin nämä instituutiosijoittajat ovat allokoineet keskimäärin noin 15 - 40 prosenttia sijoitusvaroistaan. Pääomasijoittaminen onkin toimialana tärkeä muun muassa eläkesäästöjen tuottavuuden kannalta.

 

Listatun yhtiön tapaan pääomarahaston kohdeyhtiön tavoitteena on tuottaa omistajilleen tuottoa. Pääomarahastojen tuotto muodostuu yhtiön kehittämisestä sekä lopulta myynnistä/irtautumisesta. Pääomasijoittaja irtautuu kohdeyhtiöistä noin 4 - 7 vuoden kuluttua ensisijoituksen tekemisestä.

 

Irtautumistapoja on monia: yhtiö voidaan myydä takaisin johdolle, toiselle pääomasijoittajalle, toiselle yhtiölle tai listata pörssiin. Pääomarahastoista sijoittajat odottavat korkeampia tuottoja kuin pörssiosakkeista, koska yksityisiin yhtiöihin sijoittamiseen liittyy myös korkeampi riski kuin pörssiyhtiöihin sijoittamiseen.

 

Listaamattomien yhtiöiden tarvitsee lain mukaan tuottaa vain pieni määrä julkista informaatiota toiminnastaan. Sijoituksen tueksi pääomasijoittaja tarvitsee kuitenkin tätä enemmän informaatiota kohdeyhtiöstä. Pääomasijoitusta edeltävää kohdeyhtiön tarkastusta kutsutaan due diligenceksi. Tiedon hankinta ja analyysin tekeminen lisäävät potentiaalisen sijoituksen yhteydessä kustannuksia, mutta toisin kuin listautumisen yhteydessä, tämän tiedonhankinnan kustannukset maksavat yleensä pääosin sijoittajat eikä kohdeyhtiö itse.

 

Takaisin sivulle Toimialat - Pääomasijoittaminen