Suomi

Tiedot

  • Palvelu: Tilintarkastus, Veropalvelut, Neuvontapalvelut
  • Toimiala: Pääomasijoittaminen
  • Aihealue: Liiketoiminta- tai toimiala-aihe
  • Päivämäärä: 14.5.2012

Kenelle pääomasijoitus on varteenotettava vaihtoehto? 

Yksityisyrittäjän näkökulmasta pääomasijoitus tulee usein harkittavaksi, kun yritys siirtyy uudelle kasvutasolle. Jossain kasvuvaiheessa yrittäjän saattaa olla kannattavampaa myydä yhtiö pääomarahastolle ja jatkaa yhtiön johdossa ja osaomistajana kuin kantaa yksin riski yrityksen seuraavan laajennusvaiheen onnistumisesta.

Yksityisten pääomamarkkinoiden toimivuuden kannalta on tärkeää, että sijoituskohteena on monenlaisia yhtiöitä ja että sijoittajatahoja on monia. Tämä lisää markkinan likviditeettiä, toisin sanoen yhtiöille löytyy paremmin sijoittajia ja hinnanmuodostus toimii markkinoilla vapaasti. Tämän vuoksi pääomarahastojakin on monenlaisia.

 

Pienimmät rahastot sijoittavat varhaisen vaiheen yrityksiin tai kasvuyrityksiin, hieman suuremmat ostavat jo markkinallaan vakiintuneita yrityksiä. Kaikkein suurimmat rahastot voivat ostaa jopa pörssiyhtiöitä, jotka ovat esimerkiksi sellaisessa strategisessa taitekohdassa, että liiketoimintamuutosten on tapahduttava nopeammalla syklillä kuin minkä pörssiyhtiöiden hallinnointi mahdollistaa eikä tällöin ole kannattavaa ylläpitää pörssiyhtiön raskasta hallinnointikoneistoa.

 

Instituutiosijoittajien kannalta monenlaisten rahastojen olemassaolo on etu. Toisaalta tämä mahdollistaa portfolioteorian mukaisen sijoitusten turvallisen hajauttamisen ja jo edellä mainittu yksityisen pääomamarkkinan likviditeetti on hyvä, kun rahastot keskittyvät yhtiöiden eri kehitysvaiheisiin. Tällöin esimerkiksi varhaisen vaiheen rahastot voivat myydä yhtiöitä vakiintuneempiin yhtiöihin sijoittaville rahastoille.

 

Takaisin sivulle Toimialat - Pääomasijoittaminen