Suomi

Palveluhakemisto 

KPMG:n palvelut A:sta Ö:n.

A

Arvoketjun hallinta ja verotus

Arvonlisäverotus

Arvonlisäveroilmoitukset

Arvonmääritykset

B

Business Intelligence -neuvonta

C

Corporate Finance

D

Debt Advisory

E

Eläkesäätiön tilintarkastus

Ennakkoperintä

ERP-projektinhallinta ja prosessit

F

Forensic-palvelut

G

Governance, Risk & Compliance

H

Hallitus- ja tarkastusvaliokuntatyöskentely

Hankintatoimen kehittäminen

Hakemusasiat ja muutoksenhaut

Hallinnollinen tietoturva

Henkilöverotus ja komennuspalvelut

Henkilöverotus ja sosiaaliturva

I

ICT-johtaminen

ICT-organisaatio

ICT-omaisuuden hallinta

ICT-strategia

IFRS-neuvontapalvelut

IFRS-tilinpäätökset

IPR, teknologia ja ICT -juridiikka

IT-johtaminen ja hallinnointi sekä IT-tarkastus

IT-neuvontapalvelut

IT-muutosprojektit

IT-projektitoiminnan kehittäminen

 

J

Johdon raportointi

Julkisen sektorin IT-neuvonta

Julkishallinto

Julkishallinnon lakipalvelut

Julkisyhteisöjen tilintarkastuspalvelut

K

Kansainvälinen riidanratkaisu

Kassavirran tehostaminen

Kiinteistöt ja rakentaminen

Kiinteistö- ja rakentamisoikeus

Kirjanpito

Kokonaisarkkitehtuuri

Koulutukset

Koulutus -veropalvelut

Kuluttajatuotteet ja kaupan ala

L

Laitteiston elinkaaripalvelut

Lakipalvelut

Laskennan kehitys

Laskentapalvelut

Liiketoimintaan liittyvät sopimukset

Liiketoiminta- ja toimintamallit

Liikkeenjohdon konsultointi

Lisenssineuvonta

M

Maksuvalmiuden tehostaminen

Management Consulting

N

Neuvontapalvelut

Neuvontapalvelut perhe- ja kasvuyrityksille

O

Ohjelmisto-omaisuuden kartoitus ja hallinnan kehittäminen

Omistajayrittäjän verosuunnittelu

Operatiivinen siirtohinnoittelu

Operations Strategy -palvelut

P

Palkitseminen

Palkkahallinnon palvelut

Palveluhankinnat ja ulkoistus

Palveluketjut ja prosessit

Pankki- ja rahoitustoiminta, vakuutus- ja omaisuudenhoitoala

Perhe- ja kasvuyritykset

Perhe- ja kasvuyritysten tilintarkastus

Pääomasijoittaminen

R

Rahoitushallinnon palvelut

Rahoitustransaktiot

Raportoinnin kehitys

Restructuring

Riidanratkaisu

Riskienhallinta (Risk Consulting)

Russian Desk

S

Siirtohinnoittelu

Siirtohinnoitteludokumentaatio

Sisäinen tarkastus

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Software Asset Manager -palvelu (SAM)

Strategic and Commercial Intelligence

Strateginen suunnittelu

Strateginen verosuunnittelu

Taloustoiminnot ja -ohjaus

T

Talous- ja rahoitushallinnon palvelut

Taloushallinnon strategia ja muutospolku

Taloustoiminnot

Tapahtumat

Tekninen tietoturva

Teknologia, media ja telekommunikaatio

Teollisuusosaaminen

Terveydenhuolto

Tietojärjestelmätarkastus

Tietoturvallisuus

Tietoturvakoulutus

Tilinpäätökset

Tilintarkastus

Tilintarkastukset perhe- ja kasvuyrityksille

Toimialaosaaminen

Toiminnan kehitys ja uudistaminen

Toiminnanohjausjärjestelmät

Toimitusketjun ja operatiivisen toiminnan kehittäminen

Transaction Services

Transactions & Restructuring

Tuloveroilmoitukset

Työnantajavelvoitteet

Työoikeus

U

USGAAP raportointi

Ulkomaankomennukset

 

V

 

Valmennukset kansainvälisiin tehtäviin

Valmisohjelmistovalinnat

Value Chain Management (VCM)

Vastuullinen sijoittaminen

Verokoulutukset

Verolaskenta ja raportointi

Veropalvelut

Veropalvelut perhe- ja kasvuyrityksille

Veroraportointi

Veroriitojenratkaisu

Verosuunnittelu ja -neuvonta

Verotarkastukset

Vertailuanalyysit ja arvonmääritykset

Välillinen verotus

Y

Yhdistykset ja säätiöt

Yhteisten palveluiden kehittäminen (IT)

Yhtiöoikeus ja rakennejärjestelyt

Yritysjärjestelyiden verotus

Yrityksen rakennejärjestelyiden verotus

Yrityskaupat

Yritys- ja rakennejärjestelyt

Yritys- ja yhteiskuntavastuu

Yritysverotus