Danmark

Audit Committee Institute sponseret af KPMG 

ACI er et forum, hvor bestyrelsesmedlemmer, revisionsudvalgsmedlemmer og direktører blandt toneangivende "peers" udenfor offentlighedens søgelys kan drøfte centrale emner vedrørende god selskabsledelse og udvalg, herunder særligt revisionsudvalg.

Det danske Audit Committee Institut er et eksklusivt forum der alene består af bestyrelses-, revisionsudvalgsmedlemmer og direktører i børsnoterede selskaber, finansielle virksomheder, statslige aktieselskaber samt i de største danske ikke-børsnoterede selskaber og Private equity ejede virksomheder. Personer uden for denne kreds kan ikke blive medlem og heller ikke deltage i møderne. Møderne er lukkede og uden referat, presseomtale eller lignende. Medlemskab sker efter ansøgning


KPMG sponserer Instituttet og er vært ved arrangementerne. Der afholdes typisk to Roundtable møder og et brush up møde årligt. Det er Instituttets medlemmer, der drøfter de emner, som tages op på møderne. Indlægsholderne er nøje udvalgte højt kvalificerede bestyrelsesmedlemmer, direktører og specialister inden for de enkelte områder.

Roundtable møder

Feature image

Der afholdes to ordinære Audit Committee Institute Roundtable møder årligt samt yderligere møder, når der skønnes behov herfor. Roundtable møder har typisk en varighed af to timer. Kun medlemmer inviteres til at deltage i møderne.

 

Arrangementerne for 2014 er endnu ikke fastlagt..

Brush-up møder

På Brush-up møderne gennemgås årets nydannelser inden for regnskab, selskabsret og børskrav. Det næste Brush-up møde afholdes i efteråret 2014
 

Nyhedsbreve og publikationer

 

KPMG's Audit Committee Institute udgiver løbende nyhedsbreve og publikationer i Danmark og i udlandet.

 

      - Briefing sheets

      - ACI News

      - Quarterly

      - International Standard News

 


Har du en forespørgsel omkring ACI News eller publikationer fra ACI, kan du skrive til aci@kpmg.dk

 

    Tax Governance, Tax Morality og Tax Transparency

     

     

    I den seneste udgave af ACI News kan du læse hvad Tax Governance, Tax Morality og Tax Transparancy omfatter og hvorfor det er en del af god Corporate Governance 

     

 

ACI internationalt

 

KPMG lancerede internationalt KPMG's Audit Committee Institute (ACI) i 1999 og har i dag etableret 37 internationale Audit Committee Institutes, med mere end 50.000 medlemmer. Tryk her for at søge efter ACI i et af de andre medlemslande