Danmark

Financial Services - rådgivning for finansielle virksomheder 

KPMG's Financial Services netværk med mere end 21.000 rådgivere og revisorer skaber værdi for finansielle virksomheder; kreditinstitutter, forsikringsselskaber og investeringsforeninger m.fl. ved at opsamle, rådgive og implementere effektive løsninger. KPMG kan hjælpe din finansielle virksomhed med at imødekomme fremtidige udfordringer.

 

Læs nyhedsbrevet Finans

Læs nyhedsbrevet Finans
Finans holder dig ajour med væsentlig ny lovgivning og praksis inden for den finansielle sektor. 

Regnskabstjeklister 2013

Regnskabstjeklister 2013
KPMG har opdateret regnskabstjeklisterne for kreditinstitutter samt forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser.

Frontiers in finance: Growth in difficult times...

Frontiers in finance: Growth in difficult times...
I denne udgave af frontiers in finance, ser vi bl.a. på den dobbeltudfordring, som de finansielle virksomheder står over for.

De fleste finansielle virksomheder er i gang med at komme sig over den finansielle krise, og har derfor fokus på områder som omkostningsbesparelser, risikostyring, de lovgivningsmæssige ændringer m.v. I nogle tilfælde vil vejen frem kræve en ny forretningsmodel og en nyere måde at tænke på.

 

Det sikre valg af sparringspartner for finansielle virksomheder

 

Branchegruppen Financial Service er et tværfagligt samarbejde i KPMG, der består af medarbejdere som udelukkende beskæftiger sig med den finansielle sektor. Vi kan derfor hjælpe dig med alle typer opgaver inden for revision og rådgivning af finansielle virksomheder.

 

Vores specialister har fokus på detaljen, og gennem teamarbejdet bevarer vi overblikket og sikrer, at du som kunde altid modtager en sammenhængende rådgivning og koordineret service.

 

Vi kan hjælpe hele den finansielle sektor

 

I Financial Services dækker vi hele sektoren. Få mere information om hvilke typer opgaver vi kan hjælpe din virksomhed med:

 

  • Kreditinstitutter
  • Forsikrings- og pensionsselskaber
  • Investeringsforeninger og fondsmæglerselskaber

 

På forkant med udviklingen

 

For at kunne yde den bedste rådgivning stræber vi i Financial Service hele tiden efter at være på forkant med udviklingen i den finansielle sektor og med de seneste tendenser inden for dansk finansiel lovgivning, EU samt internationale love og standarder. Derfor deltager vi også i udvalg under Finanstilsynet, IASB, FSR, Aktuarforeningen m.fl. og sikrer på den måde, at vi altid er opdaterede i vores rådgivning.

 

KPMG's erfaring inden for den finansielle sektor er stor - både i Danmark og i udlandet. KPMG Financial Service er globalt en meget stærk og velfungerende branchegruppe med betydelige vidensressourder inden for f.eks. Basel II, Solvency II, individuel solven, IFRS og risikostyring m.v. KPMG i Danmark deltager i KPMG's internationale Financial Services samarbejde, og herved kan vi og du som kunde, trække på den samlede viden og kompetence, som er i KPMG globalt.