Details

  • Service: Infrastructure, Marketing and Communications, KPMG News
  • Type: Press release
  • Date: 3/25/2014

เคพีเอ็มจี เปิดเวที Myanmar Business Forum ครั้งที่ 3 ดึงกูรูร่วมถกโอกาสเติบโตในประเทศเมียนมาร์ 

เคพีเอ็มจี เปิดเวที Myanmar Business Forum ครั้งที่ 3 ดึงกูรูร่วมถกโอกาสเติบโตในประเทศเมียนมาร์

เคพีเอ็มจี ประเทศเมียนมาร์ เปิดเวที Myanmar Business Forum ครั้งที่ 3 ดึงผู้มีประสบการณ์ในการทำธุรกิจในเมียนมาร์ร่วมถกโอกาสเติบโตทางธุรกิจ ในหัวข้อ The Road to the AEC: Creating Positive Business Partnerships เผยการจับคู่ทางธุรกิจด้วยวิธีการควบรวมกิจการ การร่วมทุน หรือการหาพันธมิตรทางธุรกิจ จะเป็นกลไกขับเคลื่อนการขยายธุรกิจในประเทศเมียนมาร์ต่อเนื่องไปจนถึงปี 2558

 

“โอกาสทางธุรกิจในประเทศเมียนมาร์เพิ่มขึ้น แต่การแข่งขันก็เข้มข้นตามไปด้วยเช่นกัน จากนี้ไป บริษัทท้องถิ่นอาจจะต้องประสบกับความท้าทาย เพราะบริษัทข้ามชาติเข้ามาทำธุรกิจในประเทศมากขึ้น” คุณยาสึฮิเดะ ฟูจิอิ กรรมการผู้จัดการ เคพีเอ็มจี ประเทศเมียนมาร์ กล่าว

 

“เราเริ่มเห็นตัวอย่างของการจับคู่ทางธุรกิจระหว่างบริษัทท้องถิ่นกับบริษัทต่างชาติ   เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานของกันและกัน  แทนที่จะเป็นการแข่งขันกัน  ซึ่งจะช่วยในเรื่องของการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว บริษัทท้องถิ่นของเมียนมาร์ และบริษัทต่างชาติต่างมีจุดเด่นของตนเองที่จะช่วยก่อเกิดประโยชน์ให้แก่ทุกฝ่ายเมื่อมีการร่วมมือระหว่างกันในอนาคต”

 

เคพีเอ็มจี เป็นบริษัทแรกในกลุ่มบิ๊กโฟร์ที่กลับเข้าไปดำเนินงานในประเทศเมียนมาร์อย่างเป็นทางการหลังจากที่มีการยกเลิกมาตรการการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจ โดยได้ช่วยลูกค้าซึ่งเป็นบริษัทต่างชาติในการจัดตั้งและดำเนินธุรกิจในประเทศเมียนมาร์

 

รัฐบาลเมียนมาร์ได้เดินหน้าปฏิรูประบบกฎหมาย  หลังจากที่การประกาศใช้กฎหมายการลงทุนต่างชาติได้สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนทั่วโลก โดยเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา รัฐบาลได้ประกาศกฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษ นอกจากนี้ รัฐบาลเมียนมาร์ยังมีแผนที่จะแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนของกฎหมายภาษีและกฎหมายที่ดิน, กฎหมายการลงทุนต่างชาติ, กฎหมายการพัฒนากิจการขนาดกลางและขนาดย่อม กฎหมายอาคารชุด และกฎหมายการทำเหมือง เป็นต้น

 

“เราตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในประเทศเมียนมาร์ วิธีหนึ่งที่เราสามารถช่วยเตรียมความพร้อมให้กับภาคธุรกิจคือ การจัดงาน KPMG Myanmar Business Forum เป็นประจำทุกไตรมาส ทั้งนี้เพื่อเป็นการอัพเดทข้อมูลข่าวสารทางธุรกิจ แนะนำถึงแนวโน้มของตลาด และการรับมือกับความท้าทายในการดำเนินธุรกิจในประเทศเมียนมาร์” คุณฟูจิอิ กล่าว

 

งาน KPMG Myanmar Business Forum ครั้งที่ 3 หัวข้อ “The Road to the AEC: Creating Positive Business Partnerships” ได้หยิบยกประเด็นสำคัญในการทำธุรกิจในประเทศเมียนมาร์โดยวิธีการการควบรวมกิจการ การร่วมทุน และการหาพันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งวิทยากรที่มาให้ความรู้และแบ่งปันประสบการณ์ในครั้งนี้ล้วนเป็นนักธุรกิจระดับแนวหน้าที่มีประสบการณ์ตรงในการทำธุรกิจในประเทศเมียนมาร์

 

“KPMG Myanmar Business Forum ได้รับความสนใจจากทั้งนักธุรกิจท้องถิ่นและต่างชาติซึ่งได้เข้าร่วมแบ่งปันความคิดและประสบการณ์จากการทำธุรกิจในเมียนมาร์ เนื่องจากสิ่งต่างๆ ในประเทศเมียนมาร์เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้น เคพีเอ็มจี จึงเตรียมโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมภาคธุรกิจให้ก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลง” คุณฟูจิอิกล่าว

 

 

เกี่ยวกับ Myanmar Business Forum
บริษัท เคพีเอ็มจี จัดงาน Myanmar Business Forum โดยมุ่งหวังให้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของภาคธุรกิจในเรื่องการทำธุรกิจในประเทศเมียนมาร์
Myanmar Business Forum ครั้งที่ 1
8 สิงหาคม 2556: หัวข้อ Myanmar’s Banking System: Past, Present and Future
Myanmar Business Forum ครั้ง 2
3 ธันวาคม 2556: หัวข้อ Building Myanmar's Future: Opportunities and Challenges in Myanmar's Infrastructure Industry 

 

เกี่ยวกับ เคพีเอ็มจี


เคพีเอ็มจี เป็นบริษัทที่มีเครือข่ายทั่วโลก ซึ่งให้บริการด้านตรวจสอบบัญชี ภาษีและกฎหมาย และให้คำปรึกษาทางธุรกิจ โดยดำเนินงานใน 155 ประเทศทั่วโลก มีพนักงานมากกว่า 155,000 คน 

 

 

เกี่ยวกับ เคพีเอ็มจี เมียนมาร์


เคพีเอ็มจี เมียนมาร์ ให้บริการด้านภาษี และให้คำปรึกษาทางธุรกิจ โดยพนักงานที่ประจำในประเทศเมียนมาร์ประกอบไปด้วยบุคลากรท้องถิ่น และชาวต่างชาติ ซึ่งเป็นทีมงานที่มีความรู้ ความสามารถทั้งในเชิงเทคนิคและเข้าใจอุตสาหกรรม


สอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:


อีเมล์: 

 
Share
Corporate Communications
Contact us

Get in touch with KPMG Thailand