Sverige

Sustainability Services 

Frågor relaterade till hållbar utveckling och ansvarsfullt företagande står allt högre på företagens agenda. Klimatförändring, stigande energipriser, resursbrist, korruption och växande välstånd är bara några globala faktorer som driver på utvecklingen. Kraven på etiskt beteende samt hänsyn till mänskliga rättigheter och rättvisa arbetsvillkor ökar. KPMG Sustainability Services hjälper dig att navigera i ett allt mer komplext affärsklimat. Vi hjälper dig att omsätta dina planer och att skapa mätbara resultat.

 

Våra uppdragsgivare är styrelser, ledningsgrupper, hållbarhetschefer och andra seniora beslutsfattare. Vi hjälper dem att förstå komplexa risker samt att tillvarata affärsmöjligheter. Våra kunder är företrädesvis stora och medelstora företag och organisationer, med ambition att integrera hållbarhet i hela verksamheten och i kärnaffären. De arbetar alla för att tillvarata möjligheterna, minska risken, förbättra lönsamheten och stärka sitt förtroende.

Feature image

Currents of Change

Svenska företags hållbarhetsrapportering är bland de 10 bästa i världen, det visar 2015 års upplaga av KPMG Survey of Corporate Responsibility Reporting.

Feature image

Klimatmötet COP 21

FN:s 21:a årliga klimatmöte går av stapeln 7-8 december i Paris. Vilken betydelse kan det få för dig som företagare?

 

Feature image

A New Vision of Value
KPMG:s rapport visar hur beslutsfattare med en enkel modell kan analysera och redovisa sitt verkliga värdeskapande i samhället.

Feature image

Anti-Bribery and Corruption
Ny global studie som visar att företag aldrig haft så svårt att hantera korruption och mutbrott som idag.

Feature image

The essentials of materiality assessment

KPMGs guide över hur en analys över de mest väsentliga ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekterna kan genomföras.

Feature image

Code of Conduct 2015

”Codes of Conduct in the Swedish business sector” studerar användandet av uppförandekoder bland Sveriges 50 största börbolag.

Affärsdrivet hållbarhetsarbete ger resultat

Ledande företag anpassar sin affärsstrategi och ser över sin konkurrenskraft. För dessa omfattar hållbart företagande så mycket mer än enbart regelefterlevnad, riskminimering och varumärkesbyggande. I dessa bolag används hållbarhet som ett strategiskt filter genom vilket hela verksamheten genomlyses för att definiera möjligheter till värdeskapande på både kort och lång sikt. Hållbarhet driver innovation och framväxten av nya affärsmodeller.

 

 

Vårt erbjudande

Vi erbjuder både strategisk rådgivning och redovisnings- och granskningstjänster inom hållbarhetsområdet. Vi hjälper våra kunder att ta ut riktningen för sitt arbete, att genomföra planen i praktiken och att redovisa resultat. Tillsammans utgör vårt erbjudande de centrala delarna i ett affärsinriktat och värdeskapande hållbarhetsarbete.

 

 

Vi rekommenderar både stora och små företag att ta nästa steg i utvecklingen och att integrera ett bredare ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvarstagande i hela verksamheten.

 

Tjänster för global utveckling
KPMG erbjuder också tjänster som möter behoven på den globala utvecklingsagendan. Via våra uppdrag är vi med och driver agendan samt bistår kunder så som FN, stater och regeringar, olika former av utvecklingsorganisationer och det privata näringslivet samt civilsamhället. Målet är att skapa hållbar samhällsutveckling.

 

Vårt arbete bidrar till effektivare insatser, ansvarstagande förändringsprojekt, kapacitetsutveckling, kompetensöverföring och resultat- samt effektmätning. Vårt arbete syftar till att driva förändring i linje med Millenniemålen post 2015 (kommande Sustainable Development Goals).

 

 

Varför välja KPMG?

Vår styrka är den mindre aktörens flexibilitet kombinerad med det globala företagets verktyg och djupa expertkompetens. Tillsammans har vi över 130 års erfarenhet från hållbarhetsområdet. Vi har mångårig erfarenhet av olika konsultroller, linjebefattningar i företag, av revision och olika ledarroller och vårt  team samarbetar med över 500 hållbarhetsexperter i över 50 länder världen över.


Vi arbetar med alla branscher och med både börsnoterade och privata företag samt med offentlig verksamhet och ideella organisationer.

 

 

Daniel Dellham

Daniel Dellham

Head of Sustainability Consulting

+46 (0)70 580 70 40

Jenny Fransson

Jenny Fransson

Head of Sustainability Reporting and Assurance

+46 (0)72 964 12 64

KPMGs Corporate Citizenship

Ett av KPMGs mål är att vara en god samhällsmedborgare och ett ansvarsfullt företag. Vi stödjer UN Global Compact och har en rad initiativ inom detta område.