Details

  • Type: Press release
  • Date: 2013-09-19

Vad krävs av företag som granskar sin hållbarhetsredovisning ? 

Åse Bäckström, chef för KPMGs Climate change and Sustainability Services, kommer att berätta vad som krävs av företag som granskar sin hållbarhetsredovisning på NMCs Syds dialogträff.

Åse Bäckström, chef för KPMGs Climate change and Sustainability Services, deltar på Näringslivets Miljöchefers kommande dialogträff i Malmö den 22 oktober. Åse kommer delta i en diskussion kring den nya redovisningsstandarden för hållbarhetsredovising, GRI G4. Hon kommer berätta vad som krävs av företag som vill granska sin hållbarhetsredovisning, samt lyfter även tankar kring framtidens års- och hållbarhetsredovisning, Integrerad Rapportering. 

 

Vi välkomnar alla våra kunder och samarbetspartners att delta. Seminariet kommer även att sändas på webben. Länken skickas ut dagen före mötet.

 

Läs mer och anmäl dig här.

 

Läs mer om KPMGs tjänster kring hållbarhetsredovisning, granskning, integrerad rapportering mm. här.

 

KPMGs rapport om GRI G4 hittar du här