Polska

Stacy Ligas 

Partner, szef działu audytu instytucji finansowych
Partner, szef działu audytu instytucji finansowych 

+48 (22) 528 10 82 

 
 
Lokalizacja: Warszawa 
Branża: Financial Services

Licencjonowany Biegły Rewident (US CPA)

Członek American Institute of Certified Public Accountants

 

 

Partner, szef działu audytu instytucji finansowych KPMG w Polsce z szerokim doświadczeniem w audycie i innych usługach poświadczających dla największych instytucji świadczących usługi finansowe w Polsce, w tym bankowości detalicznej i korporacyjnej, towarzystw ubezpieczeniowych, spółek leasingowych i factoringowych, towarzystw inwestycyjnych oraz zarządzających aktywami. Stacy posiada 18-letnie doświadczenie w zakresie badania sprawozdań finansowych oraz projektów due diligence, transakcji papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych i w Polsce. Była zaangażowana w projekty związane z due diligence kilku polskich banków, liczne przeglądy portfeli kredytowych na rynku lokalnym, jak również wdrożenie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Odpowiedzialna za przeprowadzanie wewnętrznej kontroli systemów oraz sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie ze standardami PCAOB.

 

Stacy Ligas jest Licencjonowanym Biegłym Rewidentem (US CPA). Ukończyła Uniwersytet Loyola w Chicago w 1996 na kierunku Rachunkowości i Audytu, uzyskując tytuł Bachelor of Business Administration with honors.