Nederland

Topics 

Ondernemen is vooruitzien. Maar welke ontwikkelingen zijn relevant voor uw organisatie? KPMG Nederland monitort brancheoverstijgende issues en trends voor u. En we adviseren graag over de juiste beslissingen.

Data & Analytics

Data is in deze informatiesamenleving een onmisbare brandstof in elke sector. En de hoeveelheid beschikbare data groeit exponentieel nu zo'n beetje alle denkbare apparaten met internet zijn verbonden. Maar data is op zichzelf waardeloos. Pas als data wordt omgezet in relevante inzichten ontstaan er mogelijkheden om waarde te creëren. En dan kunnen we met recht spreken over data als 'het nieuwe goud'.

Cyber Security

In de hedendaagse technologie gedreven wereld hebben bestuurders van organisaties een nieuw perspectief nodig om controle te krijgen over cyber security. Wij vinden dat cyber risk management geïntegreerd moet zijn in alle processen. Alleen op deze manier is een organisatie in staat om te profiteren van de vele technologische ontwikkelingen.

 

Toezicht op IT

In het afgelopen decennium is de rol van IT binnen vrijwel alle organisaties substantieel veranderd. Van ondersteuning van het primaire proces en de backoffice naar een drijvende kracht achter de strategie van veel ondernemingen. Het samenspel tussen het management en de RvC is ook op IT gebied belangrijk. Hierbij gaat het onder meer om de innovatiekracht van IT, het risicobeheer, de investeringen en de IT-kosten.

Ondernemen is vooruitzien. Maar welke ontwikkelingen zijn relevant voor uw organisatie? KPMG monitort issues en trends voor u. En we adviseren graag over de juiste beslissingen.

 

Feature image

Richtlijnen voor risico- en kapitaalmanagement worden strenger. En nieuwe standaarden als IFRS en XBRL vereisen aanpassingen van organisaties.

Feature image

Waar liggen nieuwe kansen? Over de grens, zo luidt steeds vaker het antwoord. KPMG begeleidt Nederlandse ondernemingen met internationale ambities.

Feature image

Hoe organiseer je vertrouwen tussen bestuur en toezichthouder en tussen medewerkers onderling? Hoe peil je en bevorder je integriteit? En hoe handel je als je fraude vermoedt?

Share this

Share this