Nederland

Major Projects 

De wereld verandert. Ontwikkelingen gaan snel en zijn talrijk. Voor de bouwsector zijn vier daarvan in elk geval relevant.

Duurzaamheid; minder bouwen tegenover meer verbouwen en beheren; de markt dicteert; en, tot slot, de overheid investeert minder. Eén ding is zeker, projecten blijven complex en de succesfactor onzeker. De impact van grote bouwprojecten op kwaliteit, leefbaarheid en veiligheid wordt bovendien alleen maar groter. Dus wordt het belang van succesvolle bouwprojecten steeds essentiëler voor mens en maatschappij.

De realiteit zegt alles
Daarom blijven publieke en private megaprojecten in alle sectoren en industrieën topprioriteit van top level bestuurders. Maar het zijn diezelfde projecten die onder druk staan en ogenschijnlijk onophoudelijk met issues en uitdagingen geconfronteerd worden. Het succesvol en binnen de vereisten opleveren van een project is in het meest gunstige geval een risicovolle onderneming. Dat zegt genoeg, zo niet alles.

 

 Elke sector zijn eigen uitdaging…
 Health Veranderende zorgbehoeften leiden tot nieuwe zorgconcepten. Hoogwaardige nieuwbouw of herhuisvesting is daar een belangrijk onderdeel van.
 Bouw Een goed project kan uw bedrijfsresultaat maken, een slecht project kan uw bedrijfsresultaat breken. Eén ding is zeker; het venijn zit hem in de start!
 Government Rechtmatige besteding van gemeenschapsgelden is in de huidige economie belangrijker dan ooit. Beheersing van de businesscase door scherpe monitoring, en optimale beheersstructuren zijn essentieel.
 Housing
 Asssociations
Woningcorporaties zijn gevangen tussen overheid, markt en achterban. Dit beïnvloed de ontwikkeling van en investeringsbeslissingen over de vastgoedportefeuilles.
 Education Het primair onderwijsproces wordt meer en meer afhankelijk van de juiste huisvesting. Wensen van personeel, studenten en andere belanghebbenden dienen zorgvuldig afgewogen te worden bij nieuwbouw- en verbouwvraagstukken.
 Energy &
 natural
 resources
De markt vraagt om nieuwe vormen van energie. Dit leidt tot projectvraagstukken van windenergie tot schaliegaswinning, Upstream of downstream. Van CO2 opslag tot nucleaire energieproductie.


Focus op strategie
Een project verdien of verlies je al aan het begin. Daarom is real time en onafhankelijke feedback, analyses en informatie over majeure bouwprojecten, zowel in opstart- als uitvoeringsfase gewenst. Zowel proactief als reactief. Risico’s en onzekerheden van major projects moeten transparant zijn, en de focus moet behalve op ontwerp en uitvoering ook op strategie liggen. Besluiten over kosten, tijd en kwaliteit moeten daar neergelegd worden waar ze horen: bij voorkeur bij de eigenaar van een project zodat deze weloverwogen en doordacht deze de juiste beslissingen kan nemen, op strategisch niveau.


Back to case
De meeste projecten krijgen te maken met issues rondom tijd en geld en veelal ook scope. Maar met scopewijzigingen wordt voorbij gegaan aan het oorspronkelijke doel van het project, de businesscase. Managen op de factoren tijd en geld blijkt telkens weer onvoldoende en risicovol. Pas als wijzigingen en issues gemanaged worden vanuit de businesscase kan elke oplossing tegen het juiste licht gehouden worden.


Keiharde soft controls
Het gedrag van werknemers en management is de basis van elke organisatie. Zo fundamenteel als gedrag en cultuur zijn, zo ongrijpbaar zijn ze ook. Maar wel heel bepalend voor het realiseren van doelen. Regels zijn statisch, risico’s dynamisch. Statische procedures zijn daarom geen antwoord op dynamische risico’s. Soft controls maken gedrag meetbaar en brengen cultuur en gedrag van teams en mensen in lijn met elkaar.


Zekerheid realiseren
Succesvolle en tijdige oplevering. Een partner die vooruitkijkt, het projectmanagement team verrijkt en werkelijk helpt bij het oplossen van issues en het anticiperen van risico’s. Zekerheid realiseren, dat is waar KPMG Major Projects Advisory (MPA) bij helpt. MPA is een objectieve partner met internationale kennis.


Waarom KPMG?
Met haar skills en kennis helpt KPMG het projectmanagement bij de uitvoering én schakelt en denkt met de opdrachtgever op strategisch niveau. In major projects wordt KPMG gekenmerkt door innovatief vooruitkijken (vooral visie in plaats van ervaring), soft controls (gedrag en cultuur in lijn brengen) en duurzaamheid (die bij voorkeur continu, relevant en strategisch is).


KPMG MPA helpt opdrachtgevers, projectontwikkelaars, bouwbedrijven en beheersorganisaties van grote bouwprojecten en infrastructurele projecten, ook in publiek private samenwerking, met onder andere:

  • projectmanagement;
  • projectassessment;
  • projectbeheersing;
  • projectfinanciering;
  • projectaudit;
  • aanbesteding;
  • risicobeheersing;
  • claimmanagement en dispuutsbegeleiding.

Contact

Contact
    Bart van Loon, partner

Share this

Share this