Nederland

Verantwoord ondernemen 

Oog voor mens, milieu en maatschappij

 

KPMG Nederland staat middenin de maatschappij. We voelen ons verantwoordelijk voor onze omgeving. Daarom besteden we veel aandacht aan corporate responsibility, stellen het welzijn van onze medewerkers centraal en laten onszelf regelmatig zien als sponsor.

Corporate responsibility (CR)

Wij voelen ons verantwoordelijk voor de omgeving waarin we werken. Daarom zoeken we naar een goede balans tussen mens, milieu en maatschappij.

 

Ruimte voor diversiteit

De kracht van KPMG zit in onze mensen. Medewerkers krijgen bij KPMG de kans om hun talenten te ontwikkelen. Ongeacht sekse, afkomst, seksuele geaardheid of geloofsovertuiging.

Share this

Share this