Nederland

IFRS Insurance Newsletter 

In de nieuwsbrieven wordt maandelijks een overzicht gegeven van de belangrijkste ontwikkelingen in het IASB/FASB project voor verzekeringscontracten waaronder een samenvatting van recente IASB en FASB vergaderingen, de huidige status van lopende discussiepunten en het verwachte tijdspad om tot een definitieve standaard te komen.
IFRS Newsletter Insurance 46
IFRS Newsletter Insurance 45
KPMG One App