Yhteistyöllä
vahvaa osaamista

Mennyt tilikausi toi mukanaan lukuisia innostavia muutoksia ja mahdollisuuksia, joiden avulla kykenemme taas tehokkaammin tukemaan asiakkaidemme liiketoimintatavoitteiden toteutumista. Tutustu vuoden kohokohtiin.

Aloita

Tilaa
tulevaisuudelle
Töölönlahdella.

Tavoitteena keskeinen sijainti ja ajanmukainen toimiva työympäristö. Upouusi toimitalomme valmistui Helsingin Töölönlahdelle. Uudet tilat mahdollistavat vanhoja toimitilojamme entistäkin paremman asiakaspalvelun. Katso miten KPMG luo arvoa omalla toiminnallaan.

Koko pääkaupunkiseudun henkilöstömme, lähes 600 työntekijää, muutti KPMG-taloon maaliskuussa 2014. Monipuoliset työtilamme edesauttavat osaltaan tiedon jakamiseen kannustavan organisaatiokulttuurimme kehittämistä sekä tukevat toimintaamme ja tavoitteitamme pitkälle tulevaisuuteen.

Kauas kantavaa kasvua.

Tilintarkastuspalvelut

Lisäsimme kuluneen tilikauden aikana asiakasaktiivisuuttamme ja tavoittelimme kasvua. Samanaikaisesti panostimme myös kannattavuuden parantamiseen. Liikevaihdolla mitattuna markkinajohtajuutemme vahvistui TOP 100 -yhtiöiden listauksessa edellisestä vuodesta viidellä prosenttiyksiköllä 41,5 prosenttiin.

Yli 370 tilintarkastajaa

Vero- ja lakipalvelut

Yritysverotus-, yritysjärjestely- ja lakipalvelujen liikevaihdot olivat vahvassa kasvussa. Vahvistimme tilikauden aikana erityisesti lakipalveluja sekä alueellista palvelutarjontaa.

Yli 160 veroasiantuntijaa ja lakimiestä

Liikkeenjohdon konsultointi ja yritysjärjestelypalvelut

Osaava henkilöstömme on entistäkin paremmin auttanut edistämään asiakkaidemme liiketoimintaa. Yrityskauppamarkkinoilla aktiivisuus on lisääntynyt, vaikka yrityskauppojen koko ja määrä edelleen ovat aiempaa rajallisempia. Haastavasta taloustilanteesta huolimatta olemme onnistuneet kasvattamaan liikevaihtoamme kaikilla palvelualueillamme.

Yli 170 konsultia ja asiantuntijaa

Asiakkaiden arvostamaa osaamista ja palvelua.

Asiakaslähtöisyys ohjaa jatkuvasti toimintamme kehitystä. Teimme tilikauden aikana laajan asiakastyytyväisyysmittauksen. Peräti kolme neljäsosaa tutkimukseen osallistuneista asiakkaistamme piti tilintarkastuspalvelujamme erittäin hyvinä tai loistavina. Selkeimpänä vahvuutenamme asiakkaamme pitivät vahvaa osaamistamme.

 
Kaikki isot palveluntarjoajat ovat ammattimaisia, KPMG erottuu erittäin hyvällä palvelulla.
- suuryritysasiakas
 
KPMG:n erityisasiantuntijaverkosto on yksittäisen tilintarkastajan helposti käytettävissä. Pääsemme asiakkaana tätä kautta helposti hyödyntämään huippuasiantuntemusta yksittäisissä erityiskysymyksissä.
- pankki- ja vakuutusalan asiakas
 
KPMG:llä on laaja-alainen osaaminen ja kokemus, jonka avulla voidaan koota aina tarpeeseen soveltuva tiimi.
- julkishallinnon asiakas
 
Kansainvälinen ja luotettava. Joustava toiminta niin palvelujen kuin aikataulujenkin suhteen.
- perhe- ja kasvuyritysasiakas

Kansainvälisyys
on kansallinen etu.

Maailma ympärillämme vaikuttaa kaikkeen toimintaamme. Kansainvälinen verkostomme vahvistaa omaa osaamistamme ja tuo selkeää lisäarvoa asiakkaillemme, joiden haasteet toimialasta riippumatta ulottuvat usein myös maamme rajojen ulkopuolelle. Palvelemme niin globaalisti toimivia pörssiyhtiöitä kuin paikallisia perheyhtiöitä, julkishallinnon organisaatioita sekä yhdistys- ja säätiömuotoisia yhteisöjä. Haluamme tarjota parasta palvelua kaikille asiakkaillemme.


Tavoitteena asiakkaan
liiketoiminnan
kehittäminen.

Aitoa kumppanuutta

Asiantuntemuksemme perustuu asiakkaan liiketoiminnan ymmärtämiseen ja kattavaan toimialaosaamiseen. Perehdymme asiakkaan toimialaa ohjaavaan lainsäädäntöön sekä alan kehitykseen ja haasteisiin kotimaassa sekä globaaleilla markkinoilla. Tavoitteenamme on ylittää asiakkaidemme odotukset, jatkuvasti uudistumalla ja parantamalla palveluamme.

Tarkoituksenmukaista
tietoa asiakkaidemme avuksi

Organisaatiot eivät etsi vain täsmällistä tietoa vaan ne haluavat myös tarkoituksenmukaista tietoa. Hyödynsimme datan ja sen analysoinnin tuomia uusia mahdollisuuksia Data & Analytics –kehityshankkeemme myötä sekä sisäisesti että asiakkaille tarjottavissa tilintarkastus-,vero- ja laki- sekä liikkeenjohdon konsultoinnissa ja yritysjärjestelypalveluissa.

Pylväät
 
 
 
 

Yhdessä tehdystä
työstä on helppo iloita.

 
 

Hyvää johtamista ja esimiestyötä

Hyvä johtaminen luo edellytykset työhyvinvoinnille. Valmentavan esimiestyön kehittämishankkeen avulla olemme selkeyttäneet entisestään yhteistä käsitystä siitä, mitä hyvä johtaminen ja esimiestyö tarkoittavat.

 
 

Haluamme olla paras työpaikka

Hyvä työpaikka on rakennettu avoimuudesta ja luottamuksesta. Tavoitteenamme on vuorovaikutteisen työkulttuurin pitkäjänteinen kehittäminen. Keräämme jatkuvasti palautetta henkilöstöltämme eri menetelmillä ja kehitämme toimintaamme sen pohjalta yhdessä henkilöstön kanssa. Haluamme olla toimialamme paras työnantaja.

 
 

Merkityksellistä elämää

Työhyvinvointiin panostaminen lisää työelämän laatua. Käynnistimme henkilöstömme keskuudessa kattavan Body & Mind -työhyvinvointiohjelman. Ohjelma tarjoaa näkökulmia hyvään ja merkitykselliseen elämään sekä fyysiseen ja henkiseen hyvinvointiin.

Vastuullisuus
on varma sijoitus.


Toimialan vastuullisin yritys

Vastuullisuus on kyseenalaistamaton osa jokapäiväistä toimintaamme. International Accounting Bulletinin vuosittaisessa listauksessa KPMG nimettiin jo kolmannen kerran peräkkäin toimialan vastuullisimmaksi yritykseksi. Tunnustusta olemme saaneet mm. Global Green Initiative ‑ohjelman tavoitteiden saavuttamisesta. Katso verojalanjälkemme tästä.

Kannattavaa työtä ympäristön puolesta

Rakennusajan valinnoilla on varmistettu kauaskantoiset vaikutukset. Helsingin Töölönlahdella sijaitsevan toimitalomme rakentamiseen ja käyttöön liittyvät ratkaisut on tehty kannattavan vastuullisuuden periaatteiden mukaisesti sekä tilojen muunneltavuuteen erityisesti panostaen.

palaa alkuun
Lue lisää:

High performing people cutting through complexity
Tavoitteenamme on, että KPMG:läiset mielletään alansa huippuammattilaisiksi, jotka auttavat asiakkaitaan menestymään.

Tietoa meistä

Kansainvälinen ja paikallinen

KPMG on yksi maailman johtavista asiantuntijaorganisaatioista, joka tarjoaa tilintarkastus-, vero- ja lakipalveluja sekä liikkeenjohdon konsultointia ja yritysjärjestelypalveluja. Siirrämme osaamisemme arvoksi ja hyödyksi asiakkaillemme, henkilöstöllemme ja ympäröivälle yhteiskunnalle. KPMG:n jäsenyritysten verkosto toimii 162 000 henkilön voimin 155 maassa ympäri maailmaa. Suomessa KPMG:n palveluksessa on yli 800 henkilöä 21 paikkakunnalla, lähellä asiakkaitamme.

Rakennamme onnistumisia asiakkaidemme kanssa

Teemme tiivistä yhteistyötä asiakkaidemme kanssa auttaen heitä kehittämään toimintaansa vastaamaan jatkuvasti muuttuvan toimintaympäristön asettamiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin sekä parantamaan suorituskykyään ja hallitsemaan riskejään. Työssämme yhdistämme kansainvälisen verkostomme osaamisen paikallisten olosuhteiden tuntemiseen, mikä luo merkittävää lisäarvoa niin globaalien kuin paikallisten asiakkaidemme käyttöön. Annamme ymmärrettäviä ja käytännönläheisiä näkemyksiä ja ratkaisuvaihtoehtoja asiakkaidemme kilpailukyvyn tueksi.

Parasta palvelua kaikille asiakkaillemme

Olemme sijoittuneet ykkössijalle Suomessa joka toinen vuosi tehtävässä kattavassa yrityskuvatutkimuksessa.* Vahvuuksinamme on mainittu erityisesti ammattitaito, luotettavuus, hyvä maine, laaja palveluvalikoima sekä kyky löytää selkeä ratkaisu. Monipuoliset palvelumme ovat saatavilla kaikkialla missä asiakkaillamme on toimintaa. Tavoitteenamme on, että KPMG koetaan alansa parhaaksi yhteistyökumppaniksi.

Hallitus ja johtoryhmä (pdf)

* Lähde: Add Value

Suomen kartta

Maailmanlaajuisesti meitä on 162 000 asiantuntijaa 155 maassa.
Suomessa toimimme 21 paikkakunnalla yli 800 työntekijän voimin.

 
You will never do anything in this world without courage.
Raija-Leena Hankonen | Toimitusjohtaja

Toimitusjohtajan katsaus

Tavoitteena tulevaisuus

KPMG:llä tilikausi 2013–2014 oli suurten muutosten vuosi, kun jätimme Helsingissä meitä hyvin palvelleet Forumin tilat 28 vaiherikkaan vuoden jälkeen ja siirryimme uusiin moderneihin ja valoisiin tiloihin Töölönlahdelle. Pääkonttorin muutto oli suuri askel asiantuntijayhteisöllemme toimintatapojemme uudistuessa ja koko yrityskuvamme muuttui, kun kaikkiaan lähes 600 asiantuntijaamme pääkaupunkiseudulla muutti yksiin yhteisiin tiloihin Edustakuntataloa vastapäätä Musiikkitalon ja Finlandiatalon naapuriin.

Samalla kun pääkonttorimme profiili on Helsingissä kirkastunut uuden KPMG-talon myötä, olemme vahvistaneet aluetoimistoverkostoamme eri puolilla Suomea ja toimistoverkostomme kattaakin nyt jo 21 paikkakuntaa Suomessa. Haluamme olla asiakkaitamme lähellä, siellä missä heidän toimintansa ja organisaationsa on, olla aidosti sekä paikallisia että kansainvälisiä.

Asiakaskuntamme kasvoi edelleen ja asiakkaidemme toimeksiannot olivat myös keskimäärin tarkastellen suurempia kuin edellisellä tilikaudella. Asiakassegmenteistä voimakkaimmin kasvoivat strategiset asiakkuudet, alueelliset asiakkuudet ja Julkishallinnon asiakkaat sekä toimialoista Rahoitus- ja vakuutustoimiala ja Kiinteistöt ja rakentaminen. Olemme investoineet viime vuosina paljon toimiala- ja asiakasosaamiseemme ja yhdistämällä sitä palvelualueidemme vahvaan substanssiosaamiseen voimme entistä paremmin tuottaa palveluillamme lisäarvoa asiakkaillemme.

Kaikki palvelualueemme kehittyivät hyvin. Tilintarkastuksen ja vero- ja lakipalvelujen liikevaihto kasvoi selvästi markkinoiden keskiarvoa enemmän samalla kun yritysjärjestelyissä markkinoiden nousun myötä kasvu oli jälleen vahvaa. Liikkeenjohdon konsultoinnissa erityisesti tietoturvapalvelumme etenivät markkinoilla nopeasti, minkä lisäksi olemme enenevässä määrin tukeneet asiakkaitamme sekä yritysvastuukysymyksissä että operatiivisten prosessien tehostamisessa. Päättyneellä tilikaudella konsultointitoiminnan kokonaisliikevaihtoa rasitti kuitenkin vielä jossain määrin edellisvuonna toteutettu kannattamattoman koulutusliiketoiminnan alasajo.

KPMG:n arvot

 • Annamme toiminnallamme esikuvan muille
 • Työskentelemme yhdessä
 • Arvostamme toisiamme
 • Perustamme näkemyksemme tosiasioihin
 • Viestimme avoimesti ja rehellisesti
 • Kannamme yhteiskunnallisen vastuumme
 • Olemme riippumattomia

Tilintarkastuksessa voitimme markkinaosuutta edelleen ja osuutemme Suomen 100 suurimman yhtiön tarkastuksista on jo 41 prosenttia. Veropalveluissamme saimme jälleen tunnustuksen parhaana veroneuvontaa tarjoavana yhtiönä Suomessa ja Tietoturvayksikkömme sai ensimmäisenä Suomessa virallisen auditointilaitoksen sertifikaatin lokakuussa. Kaikkiaan KPMG:n yrityskuva on vahva ja olimme ykkössijalla Add Valuen vuoden 2014 alussa Suomen 200 suurimman yrityksen joukossa toteuttamassa Big 4 -yhtiöiden yrityskuvavertailussa. Kansainvälisesti KPMG on vahvistanut edelleen otettaan markkinoista uuden Global Chairmanin John Veihmeyerin johdolla, ja kasvutavoitteet sekä tahtotila entistäkin vahvemmasta globaalista KPMG:stä on viestitty hyvin selvästi kaikkiin KPMG:n 155 toimintamaahan eri puolilla maailmaa.

Henkilöstömme keski-ikä on nyt 37 vuotta ja keskimääräinen KPMG:llä työskentelyaika 7,2 vuotta. Palkkasimme päättyneen tilikauden aikana yhteensä 92 uutta KPMG:läistä ja harjoitteluohjelmissamme eri palvelualueilla työskenteli tämän lisäksi 55 nuorta osaajaa. Viimeisten kolmen taantumavuoden aikana olemme tarjonneet työtä yhteensä 344 uudelle KPMG:läiselle ja henkilöstömme on näiden vuosien aikana nettomääräisesti kasvanut yhteensä 146 henkilöä. Haluamme investoida tulevaisuuteen myös henkilöstöratkaisuissamme ja toimia työnantajana vastuullisesti. Osaava, sitoutunut ja työstään nauttiva henkilöstömme on meidän vahvuutemme, jolle annamme suuren arvon.

Minulla on etuoikeus saada kiittää koko KPMG:n puolesta asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme hyvästä yhteistyöstä päättyneen tilikauden aikana. Kiitän koko sydämestäni KPMG:läisiä yhdessä tekemisen ilosta sekä rohkeasta ja ennakkoluulottomasta tavasta tarttua haasteisiin, mikä on vienyt yhtiötämme jälleen ison harppauksen eteenpäin.

You will never do anything in this world without courage.

Raija-Leena Hankonen
Toimitusjohtaja

Missio, visio ja strategia

Missio

toimintamme tarkoitus

Tehtävämme on siirtää osaamisemme arvoksi ja hyödyksi asiakkaillemme, henkilöstöllemme ja ympäröivälle yhteiskunnalle.

Visio

tulevaisuuden tavoitteemme

 • Tavoitteenamme on olla markkinajohtaja valitsemillamme palvelualueilla.
 • Maineeltamme olemme alan luotetuin ja arvostetuin yritys ja samalla haluttu työnantaja kokeneiden osaajien ja opiskelijoiden keskuudessa.
 • Liikevaihdolla ja henkilöstölukumäärällä mitattuna haluamme olla Suomessa ykkösenä.
 • Toimintamme on kannattavaa.

Strategia

miten saavutamme tulevaisuuden tavoitteemme

 • Ylitämme asiakkaidemme odotukset, jatkuvasti uudistumalla, kehittymällä ja parantamalla palveluamme.
 • Kehitämme työympäristöämme entistä vuorovaikutteisemmaksi, jotta jokainen voi saavuttaa ja ylittää tavoitteitaan omia vahvuuksia ja osaamista hyödyntäen. Siirrämme osaamisemme hyödyksi asiakkaillemme.
 • Kattava palveluvalikoimamme tilintarkastuksessa ja vero- ja laki- sekä liikkeenjohdon konsultoinnissa ja yritysjärjestelypalveluissa merkitsee, että voimme tarjota asiakkaillemme palvelujamme laajasti ottaen huomioon yhteiskunnan meille asettamat riippumattomuusvaatimukset.
 • Kehitämme palvelu- ja tuotevalikoimaamme niin, että pystymme vastaamaan nopeasti ympäristön ja asiakkaidemme muuttuviin tarpeisiin. Säilytämme toimintamme korkean laatutason ja hallitsemme riskimme.
 • Työnantajana tuemme henkilöstömme osaamisen ja ammattitaidon jatkuvaa kehittymistä.
 • Tarjoamme henkilöstöllemme haastavia uravaihtoehtoja kansainvälisessä ympäristössä.
 • Saavutamme tavoitteemme toimimalla kaikissa tilanteissa vastuullisesti ja arvojemme mukaisesti.

 


Yhteiset arvot ohjaavat toimintaamme

Kaikille KPMG:n jäsenyrityksille yhteisten arvojen mukainen toiminta näkyy kaikessa toiminnassamme – niin oman organisaatiomme sisällä, työskenneltäessä yhdessä asiakkaiden kanssa kuin yhteyksissä muihin sidosryhmiimme.

Yhteiset arvomme takaavat yhtenäisen tavan toimia ja tehdä työtä. Asiantuntijaorganisaatiossa yhteinen arvopohja ja arvoihin sitoutuminen korostuvat, koska omassa työssämme olemme kaikki omien alueidemme erityisosaajia.

KPMG luo arvoa

Tehtävämme on siirtää osaamisemme arvoksi ja hyödyksi asiakkaillemme, henkilöstöllemme sekä ympäröivälle yhteiskunnalle.

KPMG käyttää erilaisia pääomia luodakseen arvoa asiakkaille, erilaisille sidosryhmille, työntekijöille ja yhteiskunnalle. KPMG:n arvot ovat keskeisessä roolissa tässä prosessissa. Ulkoinen toimintaympäristö ja taloudellinen tilanne vaihtelevat suuresti, joten KPMG:n on jatkuvasti etsittävä tehokkainta tapaa käyttää pääomia sekä mukauttaa omaa toimintaansa vastaamaan nopeasti muuttuvan toimintaympäristön haasteisiin ja mahdollisuuksiin sekä asiakaskunnassa että sen omassa toiminnassa. KPMG ja sen työntekijät noudattavat toiminnassaan aina sekä ulkoisia lakeja ja säännöksiä että sisäiseen ohjeistukseen perustuvia yhtenäisiä toimintatapoja, jotta asiakkaat ja muut sidosryhmät voivat joka tilanteessa luottaa KPMG:n toiminnan korkeaan ammattietiikkaan ja kannanottojemme perustumiseen tosiasioihin.

KPMG käyttää seuraavia pääomia arvon luomiseksi:

Yhteiskuntasuhteet

KPMG:llä on pitkäaikaiset ja hyvät suhteet elinkeinoelämän, julkishallinnon ja yleishyödyllisten sekä pääomamarkkinatahojen kanssa. Toimimalla erilaisissa vaikuttajaverkostoissa KPMG käy aktiivisesti keskustelua ympäröivän yhteiskunnan kanssa ja tällä tavoin osaltaan edistää elinkeinoelämän vahvistumista. Lisäksi korkeakouluyhteistyöllä tuetaan koulutuksen edistämistä.

Tieto- ja osaamispääoma

KPMG:n globaali verkosto mahdollistaa sen, että KPMG voi yhdistää kansainvälisen verkostomme osaamisen paikallisten olosuhteiden tuntemiseen ja monipuolisen palvelutarjooman ylläpitämiseen. KPMG:llä on kattava toimialaosaaminen ja käytössään pitkälle kehitettyjä metodologioita ja työvälineitä, jotka voidaan tarvittaessa räätälöidä paikallisiin tarpeisiin sopiviksi. Globaalisti ja paikallisesti KPMG on kehittänyt tietopankkeja, jotka sisältävät laajasti laadullista ja määrällistä tietoa esimerkiksi erilaisista kyselyistä, tutkimuksista ja projekteista. Tekemällä yhteistyötä erilaisiin osaamisalueisiin erikoistuneiden asiantuntijoiden sekä KPMG:n jäsenyritysten kesken luomme selkeitä lisäarvoa tuottavia ratkaisuja asiakkaillemme. Näin asiakkaiden käyttöön voidaan tuoda laadukkaat, tehokkaat ja parhaat tulevaisuuden käytännöt sekä tukea asiakkaiden kehitys- ja muutosprosesseja alan kehitysnäkymiin perustuen ennakoivasti sen sijaan, että asioihin reagoidaan jälkikäteen.

Taloudellinen pääoma

Asiakaslähtöisyys ohjaa jatkuvasti toimintamme kehitystä. Vain ymmärtämällä asiakkaiden liiketoiminnan erityispiirteet voimme auttaa asiakkaitamme liiketoiminnan kehittämisessä. Ylläpitämällä korkeaa vakavaraisuutta sekä työntekijäomistukseen perustuvaa omistusrakennetta, KPMG pystyy ylläpitämään taloudellisesti tuloksellista toimintaa ja luomaan puskureita myös taloudellisten laskusuhdanteiden aikana. Tämä mahdollistaa myös toiminnan jatkuvan kehittämisen kaikissa taloudellisissa olosuhteissa asiakaskunnan hyväksi. Toimintamahdollisuuksien varmistamiseksi tärkeää on myös riittävän hajautuneen palvelutarjonnan ylläpitäminen, jotta erilaisissa suhdannetilanteissa pystytään vastaamaan asiakkaiden nopeastikin vaihtuviin tarpeisiin ja olemaan luotettava yhteistyökumppani. Kaikessa toiminnassamme ylläpidämme vahvaa riskienhallintakulttuuria ja noudatamme tiukkoja riippumattomuussäännöksiä.

Inhimillinen pääoma

KPMG:n toiminnan perusta on korkeasti koulutettu ja kokenut henkilöstö. Henkilöstön osaamisen ja ammattitaidon kehittymisestä huolehtimalla varmistetaan henkilöiden kehittyminen huippuammattilaisiksi, jotka auttavat asiakkaitaan menestymään. Henkilökohtainen työtyytyväisyys ja hyvinvointi ovat perusta erinomaiselle suoritukselle ja siksi KPMG panostaa merkittävästi henkilöstön kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Tasa-arvoista työyhteisöä edistämällä luodaan kaikille tasapuolisesti mahdollisuus ammatilliseen kasvuun ja kehittymiseen ja sitä kautta myös hyödyntää vaihtoehtoisia työmahdollisuuksia.

Ympäristö

KPMG on sitoutunut noudattamaan toiminnassaan vastuullisuuden periaatteita mm. sitoutumalla YK:n Global Compact –aloitteeseen. Osoituksena ympäristövastuullisesta toiminnasta on uuden toimitalon LEED-sertifiointi. KPMG:n tavoitteena on edistää vastuullisuutta myös sen asiakasyhteisöissä ja yhteiskunnassa mm. avustamalla asiakkaita sisällyttämään vastuullisuuden liiketoimintastrategiaansa, johtamaan vastuullisuutta ja hyötymään sen tuomasta kilpailukyvystä.

Tehtävämme on siirtää osaamisemme arvoksi ja hyödyksi asiakkaillemme, henkilöstöllemme sekä ympäröivälle yhteiskunnalle.

Prosessikaavio

Asiakkaat

Asiantuntijoidemme osaamisen ja kokemuksen yhdistäminen ovat keskeisessä asemassa, kun palvelemme asiakkaitamme. Asiakassegmentoinnilla sekä kansainvälisellä ja alueellisella läsnäololla kohdennamme palvelujamme yksittäisen asiakkaan hyväksi. Asiakaslähtöisyys ohjaa jatkuvasti toimintamme kehitystä. Tältä pohjalta pystymme tarjoamaan asiakkaidemme toiminnan tueksi tutkittua tietoa ja uusia näkökulmia.

 
Käymme aktiivista vuoropuhelua ympäröivän yhteiskunnan kanssa ja kehitämme omaa palvelu- ja tuotevalikoimaamme sekä alueellista tarjontaamme, jotta voimme auttaa asiakkaitamme tarttumaan nopeasti muuttuvan toimintaympäristön asettamiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin.
Kimmo Antonen | Johtaja, Asiakkuudet ja markkinat

Corporate Tax Advisory Firm of
the Year 2014

Acquisition International M&A Awards

Yrityskuvaltaan paras Big4-yhtiö

Suomen TOP 200 -yhtiöt / AddValue

Leading Transfer Pricing Firm in Finland
Leading Tax Firm in Finland

International Tax Review

Suomen ensimmäinen virallinen tietoturvallisuuden arviointilaitos

KPMG IT Sertifiointi Oy

Luotettavuus toimintamme kulmakiviä

Ammattitaito, luotettavuus ja riippumattomuus ovat toimintamme kulmakivet. Laaja palveluvalikoimamme tilintarkastuksessa, vero- ja lakipalveluissa sekä liikkeenjohdon konsultoinnissa ja yritysjärjestelypalveluissa merkitsee, että voimme palvella asiakkaitamme laaja-alaisesti ottaen huomioon toiminnallemme asetetut riippumattomuusvaatimukset. Yhtenäiset toimintatavat turvaavat sen, että asiakkaalle tehty työ toteutetaan samoin periaattein kaikkialla missä KPMG toimii. Saamamme palautteet ja asiakastyytyväisyyskyselyiden tulokset kertovat meidän onnistuneen työssämme.

Liiketoiminnan ymmärrystä ja toimiala­osaamista

Asiantuntemuksemme perustuu asiakkaan liiketoiminnan erityispiirteiden ymmärtämiseen ja kattavaan toimialaosaamiseen. Korkean ammattitaidon ylläpitämiseksi tuemme henkilöstömme osaamisen ja ammattitaidon jatkuvaa kehittymistä. Asiakastiimeissä työskentelevät asiantuntijamme ovat perehtyneitä asiakkaan toimialaa ohjaavaan lainsäädäntöön sekä alan kehitykseen ja haasteisiin kotimaassa sekä globaaleilla markkinoilla.

Asiakkaat palveluittain %

Asiakkaat palveluittain %

 

 

Tilintarkastus­palvelut (48 %)

 

Vero- ja lakipalvelut (25 %)

 

Liikkeenjohdon konsultointi ja yritys­järjestely­palvelut (27 %)

Asiakkaat toimialoittain M€

Asiakkaat toimialoittain M€

 

 

Julkishallinto ja terveydenhuolto (12,891)

 

Kiinteistöt ja rakentaminen (9,820)

 

Kuluttajatuotteet ja kaupan ala (13,470)

 

Pankki- ja rahoitustoiminta, vakuutus ja omaisuuden­hoitoala (14,994)

 

Teknologia, media ja tele­kommunikaatio (8,510)

 

Teollisuus (21,102)

 

Yleishyödylliset yhteisöt ja säätiöt, henkilö­asiakkaat ja muut palvelut (13,013)

 

KPMG Officies (4,944)

Kansainvälinen asiantuntija lähelläsi

Toimintatapamme ja laatustandardimme noudattavat KPMG:n kansainvälisiä vaatimuksia. Työssämme yhdistämme kansainvälisen verkostomme osaamisen paikallisten olosuhteiden tuntemiseen, mikä luo merkittävää lisäarvoa niin globaaleille kuin paikallisille asiakkaillemme. Teemme yhteistyötä eri osaamisalueisiin erikoistuneiden asiantuntijoidemme sekä KPMG-jäsenyritysten kesken ja yhdistämme näin monipuolisen osaamisemme selkeiksi, lisäarvoa tuottaviksi ratkaisuiksi asiakkaillemme.

 

Listayhtiöt/Julkishallinto/muut, prosenttiosuus liikevaihdosta

Asiakastyypit %

 

 

Listayhtiöt ja muut suuryritykset (41 %)

 

Rahoitussektori (15 %)

 

Julkishallinto (14 %)

 

Perhe- ja kasvuyritykset (30 %)

Yhteinen arvopohja

Toimintamme rakentuu vahvasti KPMG:n yhteiselle arvopohjalle, joka korostaa toistemme arvostamista ja yhteistyötä, riippumattomuutta ja kannanottojemme perustamista tosiasioihin, avointa ja rehellistä viestintää sekä yhteiskunnallisen vastuun kantamista.

Tilintarkastuspalvelut

Auditin tilikausi oli hyvä. Liikevaihtomme jatkoi kasvuaan ja lisäsimme markkinaosuuttamme Suomen suurimpien yritysten tilintarkastajana. Aloitimme myös valmistautumisen kesällä 2016 voimaan tulevaan tilintarkastusalan säätelyyn, joka tulee vaikuttamaan toimintatapoihimme lähinnä listayhtiöissä ja rahoitustoimialalla. Uudistuksen myötä asiakasosaamisen merkitys kasvaa perinteisen asiaosaamisen rinnalla.

 
Tavoitteenamme on ylläpitää erittäin hyvää asiakastyytyväisyyttä ja tilintarkastuksen korkeaa laatua muuttuvassa toimintaympäristössä. Uskon, että ketteryytemme ja laaja asiakasosaamisemme luo tähän parhaimmat edellytykset.
Ari Eskelinen | Johtaja Tilintarkastuspalvelut

Laadukas asiakaspalvelu takaa vahvat asiakassuhteet

Laajan asiakastyytyväisyystutkimuksemme tulokset olivat erittäin hyviä. Peräti kolme neljäsosaa kyselyyn vastanneista koki tilintarkastuspalvelumme erittäin hyvänä tai loistavana. Selkeimpänä vahvuutenamme asiakkaamme pitivät laaja-alaista osaamistamme. Panostus laatuun ja kehittämiseen ovat jatkossakin tärkeimpiä strategisia tavoitteitamme.

Vahvistimme asemaamme markkinoilla

TOP 100 -yhtiöissä markkinajohtajuutemme vahvistui edellisestä vuodesta viidellä prosenttiyksiköllä 41,5 prosenttiin. Listattujen yhtiöiden asiakaslistamme kasvoi neljällä uudella asiakkuudella sijoittaen meidät 31 prosentin markkinaosuudella markkinoiden kakkoseksi. Panostimme merkittävästi uusien JHTT-tilintarkastajien kouluttamiseen ja saimmekin tätä kautta useita onnistumisia julkishallinnon asiakkuuksissa.

Kattavaa palvelua lähellä asiakasta

Haluamme varmistaa kattavan palvelun lähellä asiakkaitamme ympäri Suomea. Toimistoverkostomme laajeni pääkaupunkiseudun ulkopuolelle Kajaaniin, Kotkaan, Mikkeliin, Rovaniemelle ja Joensuuhun.

Taito reagoida muutokseen ratkaisee

Tilintarkastuksen työvälineet ja prosessit kehittyvät kaiken aikaa. Lanseerasimme Value of Audit -teeman, mikä tarkoittaa moderneja työvälineitä, joiden avulla pystymme paitsi tehostamaan tilintarkastusta, myös tuomaan tilintarkastuksen sivutuotteena asiakkaalle hyödyllisiä havaintoja esim. käyttöpääomien kierron ja välillisten verojen tehostamiseen ja raportointiin.

Laadukkaampaa toimeksiantojen johtamista

Asiakaslaadun parantamiseksi järjestimme esimieskoulutusta, jotta toimeksiantojen johtaminen olisi aiempaa laadukkaampaa. Tilintarkastuksen tehostamiseksi ja laadun varmistamiseksi avasimme palvelukeskuksen Lahteen. Keskittämällä palvelukeskukseen tilintarkastusprosessien perustehtäviä, kokeneiden asiantuntijoiden aikaa vapautuu tiiviimpään keskusteluun asiakkaidemme kanssa. Palvelukeskuksemme tekee tarvittaessa yhteistyötä KPMG-ketjun kansainvälisten palvelukeskusten kanssa.

Lisätietoa tilintarkastuspalveluistamme >>

Vero- ja lakipalvelut

Yritysverotus-, yritysjärjestely- ja lakipalvelujen liikevaihdot olivat vahvassa kasvussa, kun taas edellisenä vuonna vahvasti kasvaneiden siirtohinnoittelu- ja välillisen verotuksen palvelujen liikevaihdot säilyivät edellisen vuoden tasolla. Henkilöverotuksen palvelujen liikevaihto aleni, taantuman vaikuttaessa asiakasvolyymeihin. Henkilöstön osalta vahvistimme erityisesti lakipalveluja. Vahvistimme myös alueellista palvelutarjontaa sekä vero- että lakipalveluissa.

 
Palvelumme perustuvat vankkaan verolainsäädännön, kirjanpitolainsäädännön, juridiikan sekä talouden osaamiseen. Lähtökohtana on lisäarvon tuottaminen asiakkaiden liiketoiminnalle yritysten koosta tai toimialasta riippumatta. Etusijalla on aina asiakkaan liiketaloudellinen kokonaisetu.
Timo Torkkel | Johtaja, Vero- ja lakipalvelut

Tietomassojen analysointia

Tilikauden aikana palveluissamme korostuivat laajojen tietomassojen analysoitiin liittyvät Data ja Analytics ‑toimeksiannot. Lisäksi palveluissamme korostuivat tavanomaista enemmän siirtohinnoitteluprosesseihin ja muihin veroprosesseihin liittyvät toimeksiannot.

Sen sijaan perinteisen verosuunnittelun palvelujen kysyntä oli tavanomaista vähäisempää. Tämän taustalla vaikuttaa muun ohessa OECD:n Base Erosion and Profit Shifting –hankkeen johdosta muuttuva yritysten kansainvälisen verotuksen verosuunnitteluympäristö.

EU Audit reformi voimaan

Euroopan unioni hyväksyi kesällä 2014 EU Audit reform -nimisen lainsäädäntöpaketin. Sääntely muuttaa jatkossa toimintaympäristöämme, mutta luo samalla palveluillemme merkittäviä uusia mahdollisuuksia. Tulevan tilikauden keskeinen tavoite on tavoitella vahvaa kasvua kaikille veropalveluillemme.

KPMG:n vero- ja lakipalvelut alansa johtaja Suomessa

KPMG on jo useana vuonna peräkkäin arvioitu Suomen johtavaksi veropraktiikaksi International Tax Review’n vuosittaisessa World Tax Guide -listauksessa. Tuotamme laadukkaita ja selkeitä ratkaisuja yritysten ja yksityishenkilöiden vero- ja lakiongelmiin.

Lisätietoa veropalveluistamme >>

Liikkeenjohdon konsultointi ja yritysjärjestelypalvelut

Asiakkaidemme luottamus on toimintamme perusta. Osaava ja sitoutunut henkilöstömme takaa sen, että palvelujemme avulla asiakkaillamme on mahdollisuus kehittää ja edistää liiketoimintaansa yhdessä asiantuntevan kumppanin kanssa. Nämä kaksi keskeistä tekijää – asiakkaiden luottamus ja osaava henkilöstö - veivät liikkeenjohdon konsultointi- ja yritysjärjestelypalvelujamme eteenpäin päättyneellä tilikaudella. Haastavasta taloustilanteesta huolimatta olemme jälleen kasvattaneet liikevaihtoa kaikilla palvelualueilla.

 
Liikkeenjohdon konsultointi ja yritysjärjestelypalveluissa yhdistämme monipuolisen osaamisemme ja kokemuksemme selkeiksi ratkaisuiksi asiakkaidemme haasteisiin – kasvuun, suorituskyvyn parantamiseen, strategian ja johtamisen kehittämiseen, yritysjärjestelyihin, rakennemuutoksiin, hyvään hallinnointiin ja riskien hallintaan toiminnan kaikissa vaiheissa.
Christian Liljeström | Johtaja | Liikkeenjohdon konsultointi ja yritysjärjestelypalvelut

Liikkeenjohdon konsultoinnissa päättyneellä tilikaudella erityisesti taloushallinnon ja tietoturva-alan palvelumme etenivät markkinoilla nopeasti samalla kun olemme enenevässä määrin tukeneet asiakkaitamme sekä yritysvastuukysymyksissä että operatiivisten prosessien tehostamisessa. Päättyneellä tilikaudella konsultointitoiminnan kokonaisliikevaihdon kehitystä rasitti kuitenkin vielä jossain määrin edellisvuosina toteutettu koulutustoiminnan alasajo.

Liikkeenjohdon konsultointia

Ammattilaisillamme on laajaa kokemusta strategian ja johtamisjärjestelmien kehittämisestä ja jalkautuksesta, operatiivisen toiminnan parantamisesta ja tehostamisesta, rakennemuutosten tukemisesta, talouteen, tietoteknisiin ratkaisuihin ja hallintotapoihin liittyvien kokonaisuuksien muutosprojekteista sekä riskienhallinnan ja yritysvastuun kehittämisestä. Teemme myös tietoturvaan ja liiketoiminnan jatkuvuuteen liittyviä toimeksiantoja alati kasvavalle asiakaskunnalle.

Yritys- ja rakennejärjestelyjä

Nykyisessäkin taloustilanteessa avautuu mahdollisuuksia tehdä rakenteellisia muutoksia, jotka ovat etenkin pitkällä aikavälillä kannattavia ja joilla voi vaikuttaa koko toimialan liiketoimintalogiikkaan. Tarjoamme kattavat palvelut yritys- ja rakennejärjestelyprosessin sekä niihin liittyvien strategisten kysymysten arviointiin. Avustamme asiakkaitamme myös järjestelyjen rahoittamiseen, pääomien hallintaan ja rahoitukseen sekä liiketoiminnan uudelleenjärjestelyihin liittyvissä kysymyksissä. Yritys- ja rakenne­järjestely­palveluissamme markkinoiden nousun myötä kasvu oli jälleen vahvaa ja näkymä eteenpäin on edelleen hyvä.

Lisätietoa neuvontapalveluistamme >>

Henkilöstö

Olemme jo usean vuoden ajan rakentaneet henkilöstöllemme työpaikkaa, jossa kaikilla olisi parhaat mahdollisuudet menestymiseen ja hyvinvointiin. Haluamme jatkuvasti kehittää toimintojamme ja henkilöstöjohtamisen käytäntöjämme, jotta varmistamme henkilöstöllemme erinomaisen ammatillisen kasvun ja kehittymisen mahdollisuudet. Luomme myös jatkuvasti uramahdollisuuksia uusille nuorille ja kokeneille asiantuntijoille.

Henkilöstö palvelualueittain Suomessa %

Henkilöstö palvelualueittain Suomessa %

 

 

Tilintarkastuspalvelut (46 %)

 

Vero- ja lakipalvelut (20 %)

 

Liikkeenjohdon konsultointi ja yritysjärjestelypalvelut (21 %)

 

Tukipalvelut (13 %)

Henkilöstön ikärakenne

Henkilöstön ikärakenne %

 

 

Alle 30-vuotta (24 %)

 

31-40 vuotta (47 %)

 

41-50 vuotta (16 %)

 

Yli 50 vuotta (13 %)

Työntekijöiden sukupuolijakauma

Sukupuolijakauma %

 

 

Miehet(47 %)

 

Naiset(53 %)

Avoin vuorovaikutus toiminnan kehittämisen lähtökohta

Motivoivaa esimiestyötä

Vuonna 2013 käynnistyneen valmentavan esimiestyön kehittämishankkeen, LEAD KPMG:n, painopiste on tällä tilikaudella ollut toimeksiantojen johtaminen. Käsityksemme mukaan 70 prosenttia oppimisesta tapahtuu työssä oppimalla erilaisissa asiakasprojekteissa ja toimeksiannoissa. Tavoitteenamme on, että jokainen KPMG:läinen tietää mitä häneltä toimeksiannossa odotetaan, hän saa riittävästi tukea ja ohjausta työhönsä sekä säännöllisesti palautetta kehittymisestään. Hyvällä toimeksiantojen johtamisella varmistamme paitsi henkilöstömme kehittymisen myös laadukkaan asiakaspalvelun.

Tulevalla tilikaudella esimiestyön kehittämisessä painopistealue on suorituksen johtamisessa ja arvioinnissa. Tätä tavoitetta onkin lähdetty jo rakentamaan haarukoimalla kannustavia mittareita sekä esimiestyön että asiakastyöskentelyn arviointiin.

Johtamistaitojen arviointia

Korkea ammattietiikka ja johtamisen toimintatavat, jotka mahdollistavat toimeksiantotiimille hyvät mahdollisuudet työssä onnistumiseen, ovat menestyksellisen toimeksiannon perusedellytyksiä. Toimeksiannossa ja projekteissa avoin vuorovaikutus on jatkuvan toiminnan kehittämisen lähtökohta. Käynnistimme tilikauden aikana laajan, kaikille partnereillemme suunnatun 360-kyselyn, jonka avulla pureuduimme yksilötason toimintaan ja kannustimme yhä aktiivisempaan vuoropuheluun.

 
Mielenkiintoisten asiakastoimeksiantojen kautta osaaminen kehittyy ja asiantuntijamme pätevöityvät yhä vaativampiin tehtäviin. Huipputiimit, tuki ja palaute oppimiselle sekä globaali työympäristö mahdollistavat asiantuntijoillemme haasteellisia kehittymisen paikkoja.
Nina Gros | Henkilöstöjohtaja

Hyvässä työilmapiirissä jokainen tuntee työnsä merkityksen

Hyvinvointi syntyy monista asioista

Asiantuntijatyö edellyttää henkilöstöltämme mukautuvuutta ja joustavuutta monimutkaisissakin projekteissa. Henkilökohtainen hyvinvointi on perusta erinomaiselle suoritukselle ja laadukkaalle palvelulle sekä avainasia myös työstä nauttimiselle. Olemme panostaneet merkittävästi henkilöstömme kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin muun muassa tarjoamalla juuri heidän tarpeitaan vastaavia työvälineitä oman työhyvinvoinnin ja työkyvyn kehittämiseen.

Osana kokonaisvaltaista työhyvinvointia käynnistimme tilikaudella Body&Mind- työhyvinvointiohjelman, joka tarjoaa henkilöstöllemme näkökulmia fyysiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin ja monipuolisia työvälineitä oman hyvinvoinnin kehittämiseen.

Ohjelma pitää sisällään muun muassa oman hyvinvoinnin kartoituksia, Firstbeat‑palautumismittauksia, luentoja liikunnasta sekä tasapainoisesta ravinnosta. Lisäksi käynnistimme liikuntalupauksen, jossa KPMG:läiset tekivät henkilökohtaisia lupauksia työmatkaliikunnan lisäämiseksi osallistumalla KPMG-joukkueena kilometrikisaan. Kilometrejä kertyikin upeat 46 000 – maailman ympäri. Body&Mind jatkuu muun muassa keskittymiskyvyn ja stressin hallinnan teemojen parissa.

Hyvä työvire kivijalkana

Tilikauden aikana olemme jatkaneet pitkäjänteistä sisäisen työnantajakuvan rakentamista ja entistä vuorovaikutteisemman työkulttuurin kehittämistä. Tuoreen henkilöstökyselymme tulokset osoittavatkin selkeää kehittymistä kaikilla osa-alueilla.

Mittaamme henkilöstön tyytyväisyyttä säännöllisesti KPMG:n arvoihin perustuvalla kansainvälisellä ilmapiiritutkimuksella. Lisäksi toteutamme pienimuotoisia ilmapiirikyselyjä ja haastatteluja. Myös KPMG:ltä lähtevät henkilöt haastatellaan, jotta saamme tietoa, mihin kehittämistoimenpiteitä tulisi suunnata. Mittaamme myös ulkoista työnantajaimagoamme säännöllisesti valittujen kohderyhmien keskuudessa.

Tutkimukset henkilöstön tyytyväisyydestä ovat johdolle tärkeä ilmapuntari ja ne ohjaavat myös päätöksentekoa. Henkilöstömme hyvä työvire on kivijalka, jonka päälle hyvä asiakaspalvelumme rakentuu. Haluamme tehdä yhdessä KPMG:stä parhaan työpaikan.

Yritysvastuutekoja vakain askelin

Yritysvastuu on osa tämän päivän pärjäämistä liiketoiminnassa ja samalla tulevaisuuden menestymisen elinehto. Yritysvastuu ei ole vain satunnaisia yksittäisiä tekoja, vaan sen on oltava osa yrityksen kulttuuria ja johdon strategista päätöksentekoa. Me KPMG:llä olemme edenneet tällä saralla jo usean vuoden ajan ja puheet ovat muuttuneet entistä useammin konkreettiseksi tekemiseksi. Muutto uuteen KPMG-taloon antoi meille mahdollisuuden edetä jättiloikkauksin etenkin ympäristövastuuteoissa.

 
Parhaiten edistämme vastuullista toimintaa neuvomalla ja auttamalla asiakkaitamme kehittämään vastuullisuuteen perustuvia liiketoimintamahdollisuuksia. Uskon, että ylittämällä asiakkaidemme odotukset myös yritysvastuun alueella, nämä teot palkitsevat meidät pidemmällä aikavälillä.
Esa Kailiala | Sponsoring Partner

Työtä puhtaamman ympäristön puolesta

Tilikauden aikana olemme ottaneet yritysvastuun edistämisessä isoja askeleita sekä uuden toimitalomme että toimintatapojemme osalta. Uudessa KPMG-talossa Helsingissä olemme ottaneet ympäristönäkökohdat huomioon jo rakennusvaiheessa ja olemmekin hakeneet rakennushankkeelle LEED Gold ‑sertifikaattia. Kehitämme edelleen toimistomme ympäristökäytäntöjä ja erityisesti tavoittelemme yhä pienempiä hiilidioksidipäästöjä. Tavoitteenamme on liittyä vuoden 2014 aikana Maailman luonnonsäätiö WWF:n Green Office -verkostoon ja saada tulevan tilikauden aikana hyväksyntä KPMG:n ympäristöohjelmalle.

Olemme laatineet ympäristöohjelman sekä lisänneet henkilöstömme ymmärrystä vastuullisuudesta ja kannustaneet jokaista KPMG:läistä toimimaan vastuullisesti omassa arjessaan. Aktiivisella viestinnällä on kampanjoitu esimerkiksi paperinkulutuksen vähentämistä, sähkönkulutuksen pienentämistä, jätteiden parempaa lajittelua sekä liikematkustamisen vähentämistä videoneuvotteluja hyödyntämällä. Seuraavat askeleet liittyvätkin näiden asioiden vahvistamiseen erilaisten tietoiskujen ja koulutusten muodossa sekä rekrytoinnin ja perehdyttämisen avulla.

Yritysvastuuraportoinnin säätely etenee EU:ssa

Syyskuussa 2014 EU:ssa tehtiin päätös, joka on tärkeä askel kohti kattavampaa yritysten yhteiskuntavastuuta. Suurten pörssiyhtiöiden ja muiden yleisen edun kannalta merkittävien yritysten tulee jatkossa antaa selvitys siitä, miten ne edistävät työhyvinvointia ja työturvallisuutta sekä työntekijöiden osallistumista, ihmisoikeuksia, ympäristönsuojelua sekä korruption torjuntaa. Selvityksessä tulee kuvata lyhyesti yhtiön liiketoimintamallia sekä kertoa vastuullisuustoimintaan liittyvistä riskeistä ja niiden hallinnasta.

Verojalanjälki

KPMG:n toiminnasta verojen ja veroluonteisten maksujen läpinäkyvä raportointi on osa KPMG:n vastuullisen toiminnan toteuttamista. KPMG:n konsernin verojalanjälki tilikaudella 2013-2014 oli yhteensä 50,4 miljoonaa euroa, mikä on 51 prosenttia liikevaihdosta.

Verot ja veronluonteiset maksut €

Verot ja veronluonteiset maksut €

 

 

Palkoista pidätetyt ennakonpidätykset ja työntekijän sosiaali­vakuutus­maksut (18 741 296 €)

 

Välilliset verot: Arvonlisävero ja vakuutusmaksuvero (18 502 364 €)

 

Työnantajan sosiaali­vakuutus­maksut (11 276 742 €)

 

Välittömät verot: Yhteisövero ja Yle-vero (1 894 103 €)

 

Käytännön tekoja

KPMG on aina toiminut pitkäjänteisesti ja rakentanut toimintaansa kestävälle pohjalle. Meille vastuullisuus on ennen kaikkea käytännön tekoja arkipäivän toiminnassa. Aktiivinen toimintamme osana ympäröivää yhteiskuntaa on sidoksissa KPMG:n arvoihin. Arvomme sekä eettisen toimintamme lähtökohdat ja perusperiaatteet määrittelevä code of conduct -ohjeistus muodostavat yhtenäisen toimintatapamme perustan.

KPMG sitoutunut YK:n Global Compact -aloitteeseen

KPMG-ketjun jäsenyritykset ovat sitoutuneet YK:n Global Compact -aloitteeseen ja sen kymmeneen periaatteeseen. Aloitteen tavoitteena on edistää yrityksiä omaksumaan, tukemaan ja toteuttamaan omassa vaikutuspiirissään ihmisoikeuksiin, työelämän periaatteisiin sekä ympäristöön ja lahjonnanvastaiseen toimintaan liittyviä perusarvoja.

Tavoitteena pienempi hiilijalanjälki

Olemme mukana KPMG Internationalin Global Green Initiative ‑ohjelmassa, jonka tavoitteena on edistää ilmastonsuojelua ja pienentää omasta toiminnastamme syntyvää hiilijalanjälkeä maailmanlaajuisesti. Ohjelman mukaisesti seuraamme muun muassa toimintamme vaatiman sähkön- ja lämmönkulutuksen sekä matkustamisesta aiheutuvien päästöjen kehitystä.

Vastuullisuutemme neljä roolia

Liiketoimintaamme kuuluu valvoa yhteiskunnassamme toimivien organisaatioiden toimintaa siten, että näiden taloudellinen raportointi on lakien ja muiden ohjeiden mukaista. Liiketoimintamme luonteesta johtuen roolimme Suomen liike-elämässä on merkittävä, mikä asettaa vaatimuksia myös meille yrityksenä. Tämä toisaalta antaa myös erinomaisia mahdollisuuksia vaikuttaa vastuullisten toimintatapojen ja liiketoimintamahdollisuuksien kehittämiseen eri yrityksissä ja organisaatioissa.

Tarkastelemme vastuullisuuteen liittyviä toimenpiteitä taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun näkökulmista. Olemme tiivistäneet vastuullisuusstrategiamme neljään eri rooliin. Vastuullisuutemme toteutuu, kun toimimme aktiivisesti näillä kaikilla neljällä osa-alueella.

 • Asiantuntija
 • Yhteiskunnallinen vaikuttaja
 • Vastuullinen työnantaja
 • Ympäristön vaalija

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen perustuu elinkeinoelämän ja julkisen sektorin tuntemukseemme. Haluamme nostaa ajankohtaisia teemoja yleiseen keskusteluun, viedä vuoropuhelua paikalliselle tasolle lähelle asiakasta ja olla aktiivisesti mukana oman toimialamme kehittämisessä. Vastuullisena työnantajana otamme vastuun omasta henkilöstöstämme ja työmarkkinoista. Mahdollistamme henkilöstömme osallistumisen yhteiskuntamme kehittämiseen. Asiantuntijuus on kaiken toimintamme perusta kattaen teknisen ja toiminnallisen osaamisen sekä markkina- ja asiakastuntemuksen. Ympäristön vaalijana korostamme kaikessa toiminnassamme kestävän kehityksen periaatteita sekä mittaamme ja raportoimme toimenpiteiden vaikutuksia.

Sustainable Firm of the Year

International Accounting Bulletin

Social Networking Champion of the Year

International Accounting Bulletin

International Accounting Bulletinin vuosittaisessa rankingissa KPMG nimettiin jo kolmannen kerran peräkkäin alan vastuullisimmaksi yritykseksi vuonna 2014 saaden tunnustusta vahvasta sitoutumisestaan vastuulliseen liiketoimintaan ja muun muassa onnistumisestaan Global Green Initiative -ohjelman tavoitteiden saavuttamisessa.

Samassa yhteydessä KPMG sai jo toista kertaa peräkkäin Social Networking Champion -palkinnon aktiivisuudestaan sosiaalisen median eri kanavissa sekä erityisesti World Economic Forumin Davosin huippukokouksen sosiaalista mediaa hyödyntävästä WEFlive-viestinnästä, jonka toteutuksesta KPMG vastasi.

Vastuullisuus yhä vahvemmin osa asiakkaidemme liiketoimintaa

Oman toimintamme vastuullisuusvaikutukset ovat suhteellisen pienet, mutta KPMG:llä on palvelujensa kautta mahdollisuus vaikuttaa merkittävästi asiakkaidensa vastuullisuuteen. Vuoden 2014 aikana vastuullisuus on integroitunut yhä vahvemmin asiakkaidemme liiketoimintaan ja prosesseihin. Tämä koskee niin sijoittajia kuin muutakin yritystoimintaa. Tavoitteemme on auttaa asiakkaitamme sisällyttämään vastuullisuuden liiketoimintastrategiaansa, johtamaan vastuullisuutta ja hyötymään sen tuomasta kilpailukyvystä.

Vastuullisuusraportoinnissa toteutuu entistä paremmin olennaisiin asioihin keskittyminen ja avoimuus

KPMG on pitkään varmentanut asiakkaidemme vastuullisuusraportteja. Tämä on auttanut asiakkaitamme kehittämään vastuullisuuteen ja sen raportointiin liittyviä prosessejaan sekä sidosryhmäviestintäänsä ja sidosryhmille tarjottavien tietojen laatua. Viime vuosina ympäristöasiat, sosiaaliset kysymykset ja hallintotapa ovat myös tulleet entistä vahvemmin osaksi strategiaprosesseja ja yrityskauppoja, ja ne otetaan yhä enenevissä määrin mukaan myös ERM-prosessiin.

Keväällä 2013 julkaistun GRI-raportointiohjeistuksen päivitysversio G4:n lisäksi vastuullisuusraportointi on muutoinkin ollut voimakkaan kehityksen kohteena. Yleistyvä integroitu raportointi on jo nyt tuonut mukanaan positiivista pohdintaa asiakkaiden kanssa siitä, mitä ja millä laajuudella vastuullisuudesta pitäisi raportoida. Myös EU:n uusi ei-taloudellisen tiedon raportointiin liittyvä direktiivi on aiheuttanut jo etukäteen paljon kyselyjä, vaikka se otetaan käyttöön aikaisintaan vasta vuonna 2017. Myös keskustelu verotietojen raportoinnista on jatkunut vilkkaana ja yhä useammat yritykset haluavat kertoa entistä avoimemmin maksetuista veroistaan eri toimintamaissaan. Nyt jo voi todeta, että uudet ja päivitetyt vastuullisuusraportointiin liittyvät ohjeistukset ovat johtaneet entistä tiiviimpään ja fokusoituneempaan raportointiin, kun yritykset pyrkivät kertomaan nimenomaan olennaisista vastuullisuusnäkökohdistaan ja niihin liittyvistä tavoitteistaan ja saavutuksistaan.

Sosiaalinen vastuu ulottuu yhä useampiin asiakkaittemme prosesseihin

Sosiaalisen vastuun kasvava merkitys on edelleen trendi; se ulottuu entistä useampiin asiakasyritystemme prosesseihin. Yrityskaupoissa perinteisten ympäristöriskien arviointien (Environmental Due Diligence) rinnalle ovat nousseet vastuullisuusarvioinnit, joissa tarkastellaan myös ihmisoikeuskysymyksiä ja hallintotapa-asioita (ESG Due Diligence). Toimitusketjun vastuullisuusriskien hallinnan myötä sosiaaliseen vastuuseen liittyvät kysymykset ovat nousseet yritysten agendalle aivan uudella tavalla. Tällöin keskustellaan paitsi työoloista ja lapsityövoimasta, myös vaikutuksista paikallisyhteisöön ja sidosryhmäsuhteista.

Ihmisoikeuskysymykset ovat myös nousseet keskusteluun muun muassa Ruggien periaatteiden myötä, ja useat asiakkaamme pohtivatkin tällä hetkellä, mitä ihmisoikeusasiat tarkoittavat heille paitsi osana toimitusketjun vastuullisuusriskien hallintaa, myös yrityksen omassa toiminnassa ja prosesseissa. Olemme tukeneet asiakkaitamme myös sisällyttämään sosiaalisen vastuun riskejä osaksi ERM-prosessia sekä pohtineet miten esimerkiksi sosiaalisen vastuun puitteissa suoritettuja koulutus- tai tiedonlisäämisprojekteja ja niiden vaikutuksia voidaan arvioida.

Vastuullista sijoittamista

Yhä useammat institutionaaliset sijoittajat ovat luoneet uusia prosesseja vastuulliseen sijoittamiseen sekä kasvattaneet sijoituksesta vastaavan henkilöstön osaamista esimerkiksi vastuullisuuden megatrendeistä ja toimialakohtaisista vastuullisuuskysymyksistä. Vastuullisesta sijoittamisesta on tullut systemaattisempaa ja sijoittajat ovat entistä aktiivisempia ottamaan yhteyttä portfolioyrityksiin ja pyytämään lisätietoja esiin nousseista epäkohdista tai riskeistä. Tällä tavoitellaan parempaa tuotto-riskisuhdetta sijoittamisessa. KPMG on tilikauden ajan toiminut aktiivisena jäsenenä yritysvastuuverkosto FiBSissä sekä vastuullisen sijoittamisen yhdistys FINSIFissä.

Tilinpäätös

Konserni
Tilikausi 2013–2014 Tilikausi 2012–2013 Tilikausi 2011–2012
Liikevaihto milj. € 98,7 93,4 95,8
-muutos % 5,7 % -2,5 % 10,0 %
Liikevoitto milj. € 8,8 8,2 8,2
-%:a liikevaihdosta 8,9 % 8,8 % 8,5 %
Sijoitetun pääoman tuotto-% 43,2 % 45,6 % 45,6 %
Omavaraisuusaste 44,6 % 47,3 % 48,4 %