Suomi

Startup-yritykset 

Startup-yrityksiä yhdistävät kasvuhakuiset yrittäjät, innovatiivinen liikeidea ja vahva tahto menestyä. Monilla lupaavimmilla ja kiinnostavimmilla startupeilla on julkaistu ja tuotteistettu liikeidea, joka tähtää suoraan kansainvälisille markkinoille.
Laskuvarjohyppääjiä taivaalla

Ajankohtaisia teemoja startup-kentässä ovat muun muassa enkelisijoittajien verokannustin, jolla pyritään aktivoimaan pääomamarkkinoita sekä T&K-verokannustin, jonka tavoitteena on kannustaa yrityksiä panostamaan tutkimus- ja kehitystoimintaan.

 

Miten voimme auttaa

 

KPMG tarjoaa startup-yrityksille kokemusta, yhteistyötä ja käytännöllisiä neuvoja. Voimme auttaa yrittäjiä lukuisissa yrityksen perustamiseen liittyvissä asioissa. Asiantuntijapalvelumme tukevat myös start-up yritysten kasvua ja kannattavuutta, sekä tehokkaampaa kassanhallintaa.

 

Toimimme yhteistyössä Finnish Business Angels Network FiBAN ry:n kanssa. Yksityisille kasvuyrityssijoittajille, ns. bisnesenkelisijoittajille, sekä potentiaalisille kasvuyrityksille tarjoamme tukea muun muassa taloushallinnon ja -raportoinnin, oikeudellisen neuvonnan ja veroneuvonnan sekä liiketoimintamallien kehityksen ja kansainvälistymisen osa-alueilla.

Ota yhteyttä

Ari Engblom

Ari Engblom

Partner

020 760 3614

Esa Kailiala

Esa Kailiala

Partner, KHT

020 760 3686

Esimerkkejä palveluistamme

 

Tilintarkastus

 • Lakisääteinen tilintarkastus
 • Räätälöidyt varmennuspalvelut
 • Proaktiivinen neuvonanto liiketoiminnan kehittämiseen liittyen
 • Sijoitusvaiheen rajattu taloudellinen/oikeudellinen/verotuksellinen selvitys (limited financial/legal/tax DD)
 • Listautumiseen liittyvät due diligence-selvitykset ja listautumisvaihtoehtojen kartoitus

Vero- ja lakipalvelut

 • Kannustinjärjestelmät, mukaan lukien optiojärjestelyt ja niiden verokohtelu
 • Siirtohinnoittelu
 • Kansainväliset verokysymykset
 • Yrityksen tuloverotus
 • ALV- velvollisuus
 • Juridiset kysymykset ja sopimukset
 • Potentiaalisen t&k-verovähennyksen hyödyntäminen
 • Osakkaiden ja yrittäjien verosuunnittelu
 • Osakassopimukset

Neuvontapalvelut

 • Sparrausta liiketoiminta ja ansaintamallista
 • Rahtoituskierrokselle valmistautuminen
 • Yritys- ja rakennejärjestelyt sekä pääomien hallinta
 • Strategia ja sen kehittäminen
 • Yrityksen perustamisen check-lista
 • Liiketoiminta ja ansaintamallin sparrausta
 • Lisärahoituksen hakemisessa avustaminen (mm. Tekes:in NIY-rahoitus)
 • Arvonmääritykset
 • Autamme yrityksiä navigoimaan start-up verkostoissa ja löytämään oikeat kumppanit
 • Liiketoimintamalliin liittyvien veroriskien ja mahdollisuuksien kartoittaminen

CFO / control services

 • Vuokra-CFO / controller (esim. 1pv/vko)
 • Talous-, rahoitus- ja IT-toimintojen raportoinnin, organisoinnin ja prosessien kehitys ja hoito
 • Tulos-, tase- ja kassavirtalaskelman mallintaminen
 • Johtamisjärjestelmät ja strateginen ohjaus
 • Riskienhallinta, valvonta ja sisäinen tarkastus
 • Raportoinnin kehittäminen hallitukselle ja sijoittajalle
 • Johdon raportoinnin ja ennustemallien kehittäminen liiketoiminnan tueksi
 • Ulkoinen/sijoittaja raportointi

Enkelinä yrittäjän olalla

Enkelinä yrittäjän olalla
Aloittelevalla yrittäjällä voi olla hyvä idea tai tuote, muttei kasvuun tarvittavaa pääomaa eikä omia kontakteja sijoittajiin. Toisaalla yksityisillä ihmisillä voi olla halukkuutta sijoittaa kasvuyrityksiin, mutta mistä niitä oikein löytää?