Suomi

Vad vi gör 

KPMG erbjuder revisions-, skatte- och rådgivningstjänster. I vårt arbete kombinerar vi kunnandet inom KPMG:s internationella nätverk med vår kännedom om lokala förhållanden, vilket skapar betydande mervärde för såväl våra globala som lokala kunder. Genom att framföra begripliga och praktiska synpunkter och lösningsalternativ stöder vi våra kunders konkurrensförmåga i en alltmer komplex verklighet.

Vad vi gör

Inom alla våra serviceområden följer våra experter fortgående med de globala och lokala förändrings- och utvecklingstrender som sker i ekonomin, lagstiftning och reglering och inom olika branscher, och analyserar och förutser hur dessa påverkar kundens verksamhet. Vi förstår våra kunders centrala behov och för modigt fram våra åsikter som vi baserar på en djup förståelse av affärsverksamhet och branschkunskap. 

Revisionstjänster

Sakkunnig och pålitlig lagstadgad revision är grunden för vår verksamhet. Vår mest centrala uppgift är att övervaka att bokslutet och övrig ekonomisk information som våra kunder ger ut uppfyller de krav som finns i de bestämmelser som gäller.

 

Utgångspunkten för vår revisionsverksamhet är att förstå kundernas affärsverksamhet och de risker som anknyter sig till denna. Vi hjälper våra kunder även med att utförligt kartlägga möjligheterna för att utveckla sin verksamhet.

Skattetjänster

Våra skatterådgivare fokuserar sig på våra kunders individuella behov och målsättningar. Vi hjälper våra kunder att hantera sina skatteskyldigheter och att utnyttja de planeringsmöjligheter som finns gällande beskattningen.

 

Vår expertis omfattar alla delområden inom företags- och personbeskattning. Vi bidrar med högkvalitativa och tydliga lösningar på såväl företags som privatpersoners skattebekymmer. Vi kan även erbjuda omfattande hjälp gällande affärsjuridiska frågor.

 

Kundens helhetsekonomiska fördel och kommersiella bästa är alltid vår främsta prioritet. Våra tjänster bygger på djup kännedom av skatte- och bokföringslagstiftning, liksom även på starkt kunnande i övriga juridiska och ekonomiska frågor.

Rådgivningstjänster

Inom rådgivningstjänsterna kombinerar vi vår mångsidiga kompetens och vår erfarenhet till konkreta lösningar för våra kunders behov – tillväxt, förbättring av effektivitet och prestationsförmåga, riskhantering och god förvaltning på olika nivåer av verksamheten.

 

Vi hjälper organisationer då de söker lämpliga sätt och möjligheter till att utveckla sina strategier och sin verksamhet samt bistår med att skapa effektivare processer och tillvägagångssätt. Vi erbjuder även omfattande tjänster i samband med företagsaffärer och andra omstruktureringsprojekt, även från en kapitalhanterings- och finansieringssynvinkel. Dessutom hjälper vi våra kunder att uppfylla de krav och utmaningar som riskhantering, kontroll och ökad reglering medför.

Kontaktuppgifter

KPMG på kartan
I Finland har KPMG över 800 medarbetare på 22 orter.

Tilläggsinformation

Tilläggsinformation

Revisionstjänster

Kimmo Antonen, Partner
tel. 020 760 3600

e-post: kimmo.antonen@kpmg.fi

Feature image

Skattetjänster

Timo Torkkel, Partner
tel. 020 760 3370
e-post: timo.torkkel@kpmg.fi

Feature image

Rådgivningstjänster

Christian Liljeström, Partner
tel. 020 760 3832
e-post: christian.liljestrom@kpmg.fi

Nyhetsbrev på svenska

Beställ vårt nyhetsbrev till din e-post. Vi håller dig uppdaterad om bl.a. ändringarna i beskattningen och juridik, samt andra aktuella ärenden som berör familje- och tillväxtföretag.