Suomi

Kirjanpito ja tilinpäätökset 

Laadimme asiakkaan kirjanpidon tai otamme vastuullemme jonkin osan ulkoista laskentaa. Räätälöimme raportoinnin asiakkaan toiveiden mukaan.

Kansainvälinen toimintaympäristö ja viranomaisvaatimukset asettavat koko ajan uusia haasteita taloushallinnolle. Vaatimukset täyttävän luotettavan ja ajantasaisen taloushallinnon toteuttaminen tehokkaasti on usein mahdollista  luotettavan ulkoistuskumppanin avulla.

 

Yhä useammin kansainväliset toimijat ulkoistavat paikallisten tilinpäätösten laatimisen valitsemalleen kumppanille. Laadimme asiakkaillemme lakisääteisen tilinpäätöksen heidän konserniraportointijärjestelmänsä tuottaman tiedon perusteella.

 

Tarjoamme kattavan ja joustavan valikoiman palveluita laskentaan ja raportointiin. Toimeksiantojemme laajuus ja sisältö vaihtelevat taloushallinnon kokonaisvaltaisista ulkoistuksista joidenkin toimintojen hoitamiseen asiakkaidemme puolesta.

Ota yhteyttä

Sari Makkonen

Sari Makkonen

Tax Assistant Manager

020 760 3620

Ota yhteyttä

Erkki Tiitta

Erkki Tiitta

Tax Senior Manager

020 760 3814

Missä voimme auttaa?

Tasekirjan laatiminen

Tytäryhtiöiden ja sivuliikkeiden kirjanpito laaditaan usein keskitetysti samassa paikassa useille tulosyksiköille. Suomessa harjoitettavasta toiminnasta on kuitenkin laadittava erillinen tilinpäätös suomalaisten käytäntöjen mukaan. Yhä yleisemmin paikallinen tilinpäätös tuotetaan ulkoistuskumppanin toimesta, keskitetysti laaditun kirjanpidon perusteella.

 

Laadimme tasekirjan paikallisten vaatimusten mukaisesti ja tarjoamme neuvontapalveluita lakisääteisen tilinpäätöksen laatimiseen.

Kirjanpito ja raportointi

Kirjanpitopalvelumme sisältää kuukausikirjanpidon, arvonlisäveroilmoitusten, tilinpäätöksen ja veroilmoituksen laatimisen.


Raportoinnin räätälöimme asiakkaan toiveiden mukaan, sisältäen esimerkiksi valittujen tunnuslukujen raportoinnin kuukausittain tai raportoinnin asiakkaan omassa raportointijärjestelmässä.

 

Avustamme myös esimerkiksi konsernitilinpäätösten laadinnassa.  

Myyntilaskutus ja myyntireskontra

Hoidamme myyntilaskutuksen sähköisesti asiakaskohtaiset odotukset ja tarpeet huomioiden.


Myyntilaskutuksen lisäksi hoidamme saatavien valvonnan sisältäen maksuhuomautuspalvelun.

Ostoreskontra ja maksuliikenne

Hoidamme ostoreskontran ja maksatuksen sovitussa aikataulussa. Maksatuspalvelun edellytyksenä on, että ostolaskut ovat asiakkaan hyväksymiä.


Teemme myös lyhyen aikavälin kassaennusteen tiedossamme olevien tulevien maksujen perusteella.

Sähköinen ostolaskujen kierrätys

Tarjoamme ostolaskujen käsittelyyn sähköisen työvälineen. Ostolaskut saapuvat meille joko verkkolaskuina, pdf:nä tai postitse. Lähetämme saapuneet laskut asiakkaalle hyväksyttäväksi ostolaskujen kierrätysohjelmassa ja hyväksynnän jälkeen asiakas voi hoitaa maksuliikenteen itse tai maksatus voidaan hoitaa maksatuspalvelussamme. Ostolaskut arkistoidaan sähköisesti.