Suomi

Yhtiöoikeus ja rakennejärjestelyt 

Yhtiöoikeuteen ja rakennejärjestelyihin erikoistuneet juristimme neuvovat asiakkaitamme kaikissa yhtiöoikeudellisissa ja rakennejärjestelyihin liittyvissä kysymyksissä. Vahvuutenamme on ennen kaikkea asiakkaan kannalta kriittisten kaupallisten ja taloudellisten asioiden ymmärtäminen.

Meillä on vuosien vankka kokemus erilaisten vaativien ja laajojen yritysjärjestelyjen suunnittelussa ja toteutuksessa sisältäen järjestelyn toteuttamiseen liittyvien yhtiöoikeudellisten ja muiden dokumenttien laatimisen, rahoitusjärjestelyt sekä projektin kokonaiskoordinoinnin niin Suomen sisällä kuin Suomen rajat ylittäen. Juristimme ovat säännöllisesti toteuttamassa yhteisölainsäädäntöön perustuvia yritysjärjestelyitä, kuten sulautumisia ja jakautumisia, niin konserninsisäisesti kuin riippumattomien osapuolten välillä.

Ota yhteyttä

Kai Soini

Kai Soini

Partner

020 760 3273

Ari Engblom

Ari Engblom

Partner

020 760 3614

Jouni Sivunen

Jouni Sivunen

Varatuomari

020 760 3055

Avustamme asiakkaitamme myös yhtiön hyvään hallintoon (corporate governance) liittyvissä kysymyksissä. Neuvomme asiakkaitamme julkisten ja yksityisten osakeyhtiöiden lisäksi myös muita yhteisömuotoja ja säätiöitä sekä julkishallintoa koskevissa kysymyksissä.

 

Tarjoamme asiakkaillemme lakipalveluja yhtiöoikeuden ja rakennejärjestelyjen alalla muun muassa seuraavissa asioissa:

  • Sulautumiset, jakautumiset, liiketoimintasiirrot, osakevaihdot sekä muut rakennejärjestelyt
  • Rakennejärjestelyihin liittyvä tasemallinnus ja tasevaikutusten arviointi
  • Osakeannit ja apporttimenettelyt
  • Osakassopimusten laatiminen
  • Yhtiöoikeudellisiin vastuisiin liittyvät kysymykset
  • Yhtiön perustamiseen ja hallintoon liittyvät kysymykset ja asiakirjat (esim. kokous- ja päätösasiakirjat sekä sisäiset ohjeistukset)
  • Yhtiön purkuprosesseissa avustaminen
  • Rahoitukseen liittyvät kysymykset ja rahoitusjärjestelyt
  • Pääomanpalautusten ja muun varojenjaon suunnittelu ja toteuttaminen