Suomi

Tietoturvakoulutus  

Julkiset kurssimme ja organisaatioille räätälöidyt koulutukset lisäävät organisaatioiden työntekijöiden tietoturvatietämystä ja osaltaan auttavat jalkauttamaan tietoturvallisuuden osaksi jokapäiväistä toimintaa.

 

Kurssit voivat tähdätä johonkin ammattitutkintoon kuten CISSP, CISM tai CPTE tai liittyä johonkin tiettyyn aiheeseen, esimerkiksi tietosuojaan.

Ota yhteyttä

Mika Laaksonen

Mika Laaksonen

Partner, CISA, CISSP, CISM, CGEIT, ISMS ja KATAKRI Lead Auditor

020 760 3337

Petteri Leiviskä

Petteri Leiviskä

Advisory Account Manager, Advisor, CISM, CISA, CISSP

020 760 3000

Julkiset tietoturvakurssit

 • Tietoturvallisuuden ammattitutkinnot (CISSP, CISM, CPTE, CGEIT)
 • Mile2 – tekniset tietoturvakoulutukset 
  Penetration testing, IT Forensic, Secure coding, Disaster recovery, Wireless technologies 
 • Kattava tietoturvallisuuden koulutusohjelma, 10 pv (vaihtoehtoisesti yksittäisiä peruskursseja)
 • Sovelluskehityksen tietoturvallisuus-koulutusohjelma
 • Tietoturvallisuuden seminaarit ja ajankohtaistapahtumat

Asiakkaille räätälöidyt kurssit

 • Koko henkilöstön tietoturvaperehdytys
 • Hankintojen/sovelluskehityksen tietoturvallisuus
 • Tietosuoja
 • Säännölliset ja jatkuvat koulutusohjelmat (esim. 2 kk välein aihe/osallistujaryhmä)

Web-pohjaiset koulutuskokonaisuudet

 • Yleiset tai räätälöidyt selainpohjaiset koulutuskokonaisuudet (tietoturva, tietosuoja yms.)
 • Koulutusten hallinnointi ja suorituksen raportointi
 • Koulutusten integrointi asiakkaiden prosesseihin, esimerkiksi käyttöoikeuksienmyöntöprosessiin