Suomi

Kokonaisarkkitehtuuri 

Kokonaisarkkitehtuuri kuvaa organisaation toiminnan keskeiset elementit ja niiden suhteet toisiinsa, sekä antaa kokonaiskuvan eri alueista ja toiminnoista. Oleellinen toiminto on arkkitehtuurin hallintamalli, jonka avulla varmistetaan linjakkuus IT:n ja liiketoiminnan välillä sekä parhaiden käytäntöjen jalkauttaminen kehitykseen. Kokonaisarkkitehtuurin hyödyt ja toisaalta vaillinaisuus tulevat esiin monin tavoin:


Kokonaiskuvan muodostaminen: Nykypäivän toimintaympäristöt ovat monimutkaisia ja nopeasti muuttuvia. Pirstaleisessa ja muuttuvassa ympäristössä on keskeistä kyetä hallitsemaan kokonaisuutta, eli organisaation toiminnan eri osia, ulkoisia elementtejä ja niiden suhteita toisiinsa.


Uhkien hallinta: Tietoturva- ja kyberuhat ovat päivittäin esillä mediassa ja niiltä suojautuminen on yhä tärkeämpää. Turvallisuuden varmistaminen ohjaa entistä enemmän hankintoja ja kehitystä. Uhkien hallinnan kannalta kokonaiskuvan muodostaminen on oleellista.

 

KPMG:n kokonaisarkkitehtuuripraktiikassa työskentelee kokeneita arkkitehtuurin osaajia, jotka ovat toimineet laajasti eri toimialoilla ja erilaisissa toimeksiannoissa. Globaalisti KPMG on vakiintunut kokonaisarkkitehtuurien tuntija ja sen asiakkaisiin kuuluvat useat maailman johtavat yritykset. KPMG:n asiantuntijat tukeutuvat arkkitehtuurityössä alan standardoituneisiin viitekehyksiin, kuten TOGAF ja SABSA, sekä omiin vakiintuneisiin työmenetelmiin. 

Teijo Peltoniemi

Teijo Peltoniemi

Advisory Manager

020 760 3123

Ota yhteyttä

Petteri Leiviskä

Petteri Leiviskä

Advisory Account Manager, Advisor, CISM, CISA, CISSP

020 760 3138

Kokonaisarkkitehtuurit ja arkkitehtuurin hallinta

 • Nykytilaselvitykset ja arviot, kokonaisarkkitehtuurityön kypsyysarviot
 • Tavoitetilojen kuvaaminen, kehitystiekarttojen suunnittelu
 • Kokonaisarkkitehtuurityön käynnistäminen, arkkitehtuuritoimiston ja hallintamallin perustaminen
 • Hallintamallin kehitys ja käyttöönotot
 • Muutoshankkeiden tuki- ja neuvontapalvelut
 • Vuokra-arkkitehtipalvelu: projektikohtaiset ja jatkuvat arkkitehtisopimukset
 • Teknologia- ja IT-ympäristön –arvioinnit (CTO palvelut ja ITDD)
 • Palvelunhallinta (IT Service Management ja IT Governance)
 • Julkishallinnon kokonaisarkkitehtuurit (JHKA, JHS-179, Kartturi)

Tietoturva-arkkitehtuurit

 • Identiteetin- ja käyttövaltuuksien hallinta (IAM/IAG)
 • Tietoturvapoikkeamien ja lokien hallinta (SIEM/CSIRT)
 • Tunkeutumisen havaitseminen tietoverkoissa (IDS/IPS/WAF/NFAT)
 • Tietoturvan hallintamallin kehitys ja käyttöönotto
 • Haavoittuvuuksien ja päivitysten hallinta

Ratkaisuarkkitehtuurit 

 • Esiselvitykset ja evaluoinnit
 • Proof of Concept-projektit ja uusien innovaatioiden kehittäminen ja pilotointi
 • Monikanavaisten ratkaisujen arkkitehtuurit ja tietoturva
 • Tietoturvastandardien mukainen arkkitehtuuri (PCI DSS, VAHTI, ISO27001, KATAKRI)
 • Infrastruktuuri – ja tietoverkkojen arkkitehtuurit

KPMG Tapahtumat ja koulutukset

Tapahtumat ja koulutukset

 

Tapahtuma-, seminaari- ja koulutustarjontamme kautta tuemme organisaatioiden toimintaa, johtamista ja kasvua.

IT-neuvontapalvelut

Feature image
Organisaation tietohallinnon keskeisimpiä tehtäviä on integroida tiedon käsittelyyn liittyvät toiminnot sekä varmistaa, että teknologiaa hyödynnetään liiketoiminnassa mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti, liiketoiminnan ohjausta ja johtamista sekä koko organisaation toimintaa tukien.