Suomi

Kokonaisarkkitehtuuri 

Kokonaisarkkitehtuuri kuvaa organisaation toiminnan keskeiset elementit ja niiden suhteet toisiinsa, sekä antaa kokonaiskuvan eri alueista ja toiminnoista. Oleellinen toiminto on arkkitehtuurin hallintamalli, jonka avulla varmistetaan linjakkuus IT:n ja liiketoiminnan välillä sekä parhaiden käytäntöjen jalkauttaminen kehitykseen. Kokonaisarkkitehtuurin hyödyt ja toisaalta vaillinaisuus tulevat esiin monin tavoin:


Kokonaiskuvan muodostaminen: Nykypäivän toimintaympäristöt ovat monimutkaisia ja nopeasti muuttuvia. Pirstaleisessa ja muuttuvassa ympäristössä on keskeistä kyetä hallitsemaan kokonaisuutta, eli organisaation toiminnan eri osia, ulkoisia elementtejä ja niiden suhteita toisiinsa.


Uhkien hallinta: Tietoturva- ja kyberuhat ovat päivittäin esillä mediassa ja niiltä suojautuminen on yhä tärkeämpää. Turvallisuuden varmistaminen ohjaa entistä enemmän hankintoja ja kehitystä. Uhkien hallinnan kannalta kokonaiskuvan muodostaminen on oleellista.

 

KPMG:n kokonaisarkkitehtuuripraktiikassa työskentelee kokeneita arkkitehtuurin osaajia, jotka ovat toimineet laajasti eri toimialoilla ja erilaisissa toimeksiannoissa. Globaalisti KPMG on vakiintunut kokonaisarkkitehtuurien tuntija ja sen asiakkaisiin kuuluvat useat maailman johtavat yritykset. KPMG:n asiantuntijat tukeutuvat arkkitehtuurityössä alan standardoituneisiin viitekehyksiin, kuten TOGAF ja SABSA, sekä omiin vakiintuneisiin työmenetelmiin. 

Teijo Peltoniemi

Teijo Peltoniemi

Advisory Manager

020 760 3123

Kokonaisarkkitehtuurit ja arkkitehtuurin hallinta

 • Nykytilaselvitykset ja arviot, kokonaisarkkitehtuurityön kypsyysarviot
 • Tavoitetilojen kuvaaminen, kehitystiekarttojen suunnittelu
 • Kokonaisarkkitehtuurityön käynnistäminen, arkkitehtuuritoimiston ja hallintamallin perustaminen
 • Hallintamallin kehitys ja käyttöönotot
 • Muutoshankkeiden tuki- ja neuvontapalvelut
 • Vuokra-arkkitehtipalvelu: projektikohtaiset ja jatkuvat arkkitehtisopimukset
 • Teknologia- ja IT-ympäristön –arvioinnit (CTO palvelut ja ITDD)
 • Palvelunhallinta (IT Service Management ja IT Governance)
 • Julkishallinnon kokonaisarkkitehtuurit (JHKA, JHS-179, Kartturi)

Tietoturva-arkkitehtuurit

 • Identiteetin- ja käyttövaltuuksien hallinta (IAM/IAG)
 • Tietoturvapoikkeamien ja lokien hallinta (SIEM/CSIRT)
 • Tunkeutumisen havaitseminen tietoverkoissa (IDS/IPS/WAF/NFAT)
 • Tietoturvan hallintamallin kehitys ja käyttöönotto
 • Haavoittuvuuksien ja päivitysten hallinta

Ratkaisuarkkitehtuurit 

 • Esiselvitykset ja evaluoinnit
 • Proof of Concept-projektit ja uusien innovaatioiden kehittäminen ja pilotointi
 • Monikanavaisten ratkaisujen arkkitehtuurit ja tietoturva
 • Tietoturvastandardien mukainen arkkitehtuuri (PCI DSS, VAHTI, ISO27001, KATAKRI)
 • Infrastruktuuri – ja tietoverkkojen arkkitehtuurit

KPMG Tapahtumat ja koulutukset

Tapahtumat ja koulutukset

 

Tapahtuma-, seminaari- ja koulutustarjontamme kautta tuemme organisaatioiden toimintaa, johtamista ja kasvua.

IT-neuvontapalvelut

Feature image
Organisaation tietohallinnon keskeisimpiä tehtäviä on integroida tiedon käsittelyyn liittyvät toiminnot sekä varmistaa, että teknologiaa hyödynnetään liiketoiminnassa mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti, liiketoiminnan ohjausta ja johtamista sekä koko organisaation toimintaa tukien.