Suomi

Kokonaisarkkitehtuuri 

Kokonaisarkkitehtuurin (Enterprise Architecture) avulla luodaan yhteinen kieli liiketoiminnan, IT-ammattilaisten ja tietoturva-ammattilaisten välille.

 

Arkkitehtuuri kuvaa kohdealueensa rakenneosat, niiden ulospäin näkyvät ominaisuudet ja niiden väliset yhteydet ja riippuvuudet. Se on työkalu kompleksisuuden hallintaan muodostaen rungon palveluiden suunnittelulle ja toteutukselle.

Ota yhteyttä

Petteri Leiviskä

Petteri Leiviskä

Advisory Account Manager, Advisor, CISM, CISA, CISSP

020 760 3000

Mika Laaksonen

Mika Laaksonen

Advisory Partner, CISA, CISSP, CISM, CGEIT, ISMS ja KATAKRI Lead Auditor

020 760 3337

Kokonaisarkkitehtuurit

 • Liiketoimintavetoinen kokonaisarkkitehtuuri ja strategia
 • Kokonaisarkkitehtuurin riskit ja mahdollisuudet
 • Ulkoistamisen riskit ja mahdollisuudet
 • Tietoturvan tilannekuva ja tilannetietoisuus

Tietoturva-arkkitehtuurit

 • Identiteetin- ja käyttövaltuuksien hallinta (IAM/IAG)
 • Tietoturvapoikkeamien ja lokien hallinta (SIEM/CSIRT)
 • Tunkeutumisen havaitseminen tietoverkoissa (IDS/IPS/WAF/NFAT)
 • Haavoittuvuuksien ja päivitysten hallinta

Arkkitehtuurin hallinta

 • Hallintamallin kehitys ja käyttöönotot
 • Teknologia- ja IT-ympäristön –arvioinnit (CTO palvelut ja ITDD)
 • Palveluhallinta (IT Service Management ja IT Governance)
 • Sovelluskehitysmallien kehitys

Ratkaisuarkkitehtuurit 

 • Esiselvitykset (nyktilan ja tavoitetilan arvioinnit) ja roadmap
 • Tietoturvastandardien mukainen arkkitehtuuri (PCI DSS, VAHTI, ISO27001, KATAKRI)
 • Sovellusarkkitehtuurit
 • Infrastruktuuri – ja tietoverkkojen arkkitehtuurit

KPMG Tapahtumat ja koulutukset

Tapahtumat ja koulutukset

 

Tapahtuma-, seminaari- ja koulutustarjontamme kautta tuemme organisaatioiden toimintaa, johtamista ja kasvua.

IT-neuvontapalvelut

Feature image
Organisaation tietohallinnon keskeisimpiä tehtäviä on integroida tiedon käsittelyyn liittyvät toiminnot sekä varmistaa, että teknologiaa hyödynnetään liiketoiminnassa mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti, liiketoiminnan ohjausta ja johtamista sekä koko organisaation toimintaa tukien.