Suomi

Tehokkaat taloustoiminnot 

Tehokas talousfunktio perustuu integroituihin ja tehokkaisiin prosesseihin tarkoituksenmukainen järjestelmärakenne mukaan luettuna.


Autamme talous- ja rahoitusfunktioita vapauttamaan resursseja aikaa vievistä manuaalisista tiedonkeruuprosesseista päätöksentekoa tukeviin tehtäviin.

Ota yhteyttä

Erik Renfors

Erik Renfors

Director

020 760 3837

Antero Elonen

Antero Elonen

Advisory Senior Manager

020 760 3937

Timo Tuomenpuro

Timo Tuomenpuro

Advisory Director

020 760 3873

Transaktioprosessien kehitys

 • Prosessien tehokkuus, joustavuus ja vaikuttavuus.
 • Myynti- ja ostolaskujen käsittely, reskontrat, käyttöomaisuusrekisteri, pääkirjanpito, päivittäinen kassanhallinta
 • Tilaus- ja myyntiprosessien linkittyminen taloushallintoon
 • Järjestelmien hyväksikäyttö sekä tiedon tuottamisessa että varastoinnissa
 • Benchmarking-tietojen hyväksikäyttö

Tehokas kassan- ja maksuvalmiuden hallinta

 • Kassan- ja maksuvalmiushallinnan kehittäminen, esimerkiksi pankkitilirakenteiden optimointi, optimaaliset maksuvalmiuden hallinnan ratkaisut sekä erilaiset sisäisen pankin ratkaisut ja maksutehtaat
 • Pankkien kilpailutukset
 • Pitkän aikavälin rahavirtaennustamisen toimeenpano  

 Raportointiprosessien kehitys

 • Tiedonsaannin helppous raporttitietojen kokoamiseksi
 • Riskipositioiden raportoinnin automatisointi
 • Hallituksen ja johdon raporttien oikea sisältö ja kehittäminen helppokäyttöisiksi
 • Järjestelmien hyödyntäminen manuaalisten työvaiheiden minimoimiseksi

Rahoitusrakenteen optimointi

 • Verotehokkaan rahoitusrakenteen määrittäminen konserneille ja ratkaisujen toimeenpanon tuki
 • Organisaatiolle parhaiten sopivat korkoriskinhallinnan periaatteet, instrumentit ja toimintatavat
 • Sitoutuneen pääoman ja tästä aiheutuvan rahoituksen optimointi