Suomi

Päätöksenteon tuki 

Johdon raportoinnin ja ennustamisen tarkoitus on tuottaa keskeinen tieto päätöksenteon tueksi ja tukea näin strategian toteuttamista.


Kehitämme johdon informaation ja raporttien sisältöä ja määritämme keskeiset taloudellista kehitystä, kannattavuutta ja muuta toimintaa kuvaavat mittarit sekä näihin vaikuttavat tekijät.

Ota yhteyttä

Timo Tuomenpuro

Timo Tuomenpuro

Advisory Director

020 760 3873

Antero Elonen

Antero Elonen

Advisory Senior Manager

020 760 3937

Taloushallinnon ja rahoituksen nykytilan arviointi

 • Strategiasta toteutukseen kattaen
  • organisaation ja kompetenssit
  • periaatteet
  • prosessit ja toimintatavat
  • kontrollit ja ohjeistukset
  • tietojärjestelmät
  • kustannustaso

Kustannusten optimointi

 • Suurimpien kustannuserien (tyypillisesti esim. henkilöstö, tietohallinto ja -liikenne, tukifunktiot) läpikäynti
 • Karkean tason nopea analyysi nykytilasta ja keskeisistä kehityskohteista
 • Pureutuminen tarkemmin keskeisiin alueisiin
 • Tavoitetilan määrittely
 • Toimenpidesuunnitelman laatiminen

Sisäinen laskenta, johdon raportointi ja ennustaminen

 • Budjetointi- ja ennustamisprosessit ja näiden sisältö sisältäen suunnittelun kalenterin, tasot, prosessin ja tarvittavien työkalujen määrittelyn / kehittämisen
 • Kassavirtaennusteet
 • Johdon raportointi ja sisäinen laskenta
 • Keskeiset suorituskyvyn mittarit
 • Kannattavuusanalyysit
 • Hinnoittelumallit
 • Talousjohtajan roolin ja controller-funktion kehittäminen

Taloushallinnon ja rahoituksen vuokrahenkilöstö

 • Tilanteissa, joissa asiakkaan resurssit loppuvat kesken:
  • Talous- ja rahoitusjohtajan /-päällikön / controllerien sijaisuudet esim. henkilövaihdosten tai pitkäaikaisempien vanhempain- tai sairaslomien yhteydessä
  • Konsernitilinpäätöksissä avustaminen
  • Kehitysprojektit
  • IFRS-konversiot