Suomi

IT-tarkastus, -varmennus ja -hallinnointi 

Tuemme organisaatioiden ylintä johtoa arvioimaan ja kehittämään liiketoimintaa tukevaa IT-hallintoa sekä arvioimaan ja kehittämään liiketoimintaa tukevien tietojärjestelmien kontrolleja sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan parantamiseksi.

Ota yhteyttä

Roland Sjölund

Roland Sjölund

Advisory Senior Manager, CIA, CISA, CGEIT, CRISC

020 760 3335

  IT-toimintojen kehittäminen - IT Governance

  • Tietohallinnon nykytilan arviointi ja kehityskohteiden huomioiminen
  • Hyvän tietohallintotavan kehittäminen (IT Governance) organisaation tarpeet huomioiden
  • Tietojärjestelmäinfrastruktuurin muutoksiin liittyvän määrittelyn ja neuvonnan tarjoaminen
  • Kansainvälisten Cobit ja ITIL -viitekehysten hyödyntäminen toimintojen kehittämisessä

  Tietoturvallisuuden auditoinnit

  • Hallinnollisen tietoturvallisuuteen liittyvät auditoinnit
  • Tekniseen tietoturvallisuuteen liittyvät auditoinnit 
  • Liiketoiminnan jatkuvuussuunnitteluun ja toipumissuunnitteluun liittyvät auditoinnit

  Ulkoistettujen palveluiden auditoinnit

  • IT-käyttöpalvelut
  • Pilvipalvelut
  • Järjestelmien kehittäminen ja ylläpito
  • Taloushallinnon palvelut - palvelukeskukset

  IT-auditoinnit ja varmennus

  • Tietoturvastandardien auditoinnit
  • Järjestelmäkontrollien tarkastukset
  • Käyttöoikeuksien hallinta
  • Tiedon oikeellisuuden ja eheyden varmistavat kontrollit
  • Toiminnan tehokkuuden varmistavat IT kontrollit

  Tietojärjestelmien auditoinnit

  • IT kontrollien auditoinnit sisäisen valvonnan näkökulmasta jo implementoidussa järjestelmässä tai ennen tuotantovaihetta
  • Järjestelmäkontrollien kuvaus IT hankkeen vaativuusmäärittelyvaiheessa