Suomi

Luottamus syntyy tekemällä 

Sosiaali- ja terveydenhuollon muutoksen tukeminen edellyttää perusteellista ja monimuotoista osaamista. KPMG:llä olemme kerryttäneet vankan asiantuntemuksen sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisesta, palvelujärjestelmistä ja taloudesta.

 

Esimerkkejä asiakashankkeistamme

 

 • Pieksämäen perusturvan vastuualueen sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämisen vaihtoehdot
  –selvitys
 • HUS:n tilintarkastus ja tukeminen useissa taloudellisiin ja toiminnallisiin uudistuksiin liittyvissä kehittämishankkeissa
 • Hämeen maakuntaliitolle toteutettu selvitys hyvinvointialan palvelumarkkinoiden edistämisestä ja ennakoinnista osana kansainvälistä CREATOR-miniohjelmaa
 • Kotkan kaupungin hyvinvointipalvelujen vaihtoehtoisten palvelurakenteiden arviointi ja vertailu
 • Helsingin kaupungin palveluohjauksen kehittäminen, henkilökohtaisen budjetin mahdollisuuksien kartoitus ja kaupunginosan toimijaverkoston palvelumuotoilu
 • Kainuun uusi sairaala –suunnitteluklinikoiden suunnittelu ja toteutus
 • Espoon kaupungin yhdestoista terveysasema –pilotin tukeminen
 • Tulevaisuuden hyvinvointipalvelujen rahoitusratkaisut– peli yhteistyössä Finanssialan keskusliiton kanssa
 • Vantaan kaupungin johtamisjärjestelmien arviointi ja kehittäminen
 • Valtakunnalliseen palvelusetelihankkeeseen liittyvät asiantuntijatehtävät
 • Lukuisat hyvinvointipalveluiden markkina-analyysit strategisen suunnittelun ja toiminnan kehittämisen tueksi
 • Suurten kaupunkien PSOP-hankkeen kustannushyöty –analyysien laatiminen

Kysy lisää

 • Minna Tuominen-Thuesen
  KPMG, johtaminen, talous, rakenteiden uudistaminen, valinnanvapaus
  Puh. 020 760 3565
  s-posti: etunimi.sukunimi@kpmg.fi
 • Juha Sutelainen
  KPMG, sote-uudistus ja palvelujärjestelmät
  Puh. 020 760 3941
  s-posti: etunimi.sukunimi@kpmg.fi
 • Jussi Nikander
  KPMG, sosiaalipalvelut, asiakas- ja palveluohjaus 
  Puh. 020 760 3878
  s-posti: etunimi.sukunimi@kpmg.fi
 • Sosiaali- terveydenhuollon toimialaosaaminen