Suomi

Tiedot

 • Palvelu: Neuvontapalvelut, Management Consulting, IT-neuvontapalvelut, Organisaation suorituskyvyn parantaminen
 • Toimiala: Teknologia, media ja telekommunikaatio, Teknologia
 • Aihealue: Tutkimusraportti
 • Päivämäärä: 7.10.2013

Nordic Service Provider Performance and Satisfaction (SPPS): 2013 

KPMG tutki vuosittaisessa tutkimuksessaan Pohjoismaisten yritysten ja organisaatioiden ulkoistamisaikeita sekä tyytyväisyyttä IT-palvelutoimittajiinsa. Pohjoismaiset yritykset ja organisaatiot jatkavat edelleen ulkoistamista, mutta aiempaa varovaisemmin. Yleinen tyytyväisyys palvelutoimittajiin on viimevuotista matalampi.

Yleinen taloudellinen tilanne on lisännyt epävarmuutta ICT-ulkoistusten toteuttamiseen ja organisaatiot keskittyvätkin yhä useammin optimoimaan nykyisiä sopimuksiaan. Tutkimuksen mukaan suuri osa organisaatioista aikoo edelleen lisätä ulkoistamistaan tai pitää ulkoistukset samalla tasolla, kuitenkin samaan aikaan pieni osa vastaajista aikoo vähentää ulkoistamistaan.

 

Ensisijainen syy ulkoistamiselle on edelleen kustannussäästötavoitteet, mutta aiempaa enemmän korostuu myös toimittajan kyky reagoida nopeasti asiakasorganisaation tarpeisiin (time to market). Lisäksi globaalien tuotantomallien hyödyntäminen pohjoismaisissa organisaatioissa on edelleen merkittävässä asemassa, ja suosion odotetaan kasvavan edelleen.

 

Tutkimuksen mukaan asiakasorganisaatiot tunnistavat yhä enenevässä määrin kehitystarpeita omassa kyvykkyydessään hallinnoida suhteitaan palvelutoimittajiin. Organisaatioiden tulisikin huolellisesti organisoida toimittajahallintansa sekä kehittää sopimuksiin ja neuvotteluihin liittyvää osaamista. 


Vuoden 2013 tutkimus osoittaa yleisen tyytyväisyyden IT-palvelutoimittajiin laskeneen. Erityisesti asiakasorganisaatiot kokevat, että palvelutarjoajat eivät täytä odotuksia innovatiivisuudessa ja riskien jakamisessa.

 

Oheisesta linkistä voit ladata itsellesi tutkimuksen tiivistelmän. Ota yhteyttä, kerromme mielellämme lisää!

Taustaa tutkimuksesta

KPMG Sourcing Advisory on nyt seitsemättä vuotta peräkkäin selvittänyt, kuinka tyytyväisiä asiakasorganisaatiot ovat ICT-palveluidensa ulkoistuskumppaneihin. Vuoden 2013 Nordic Service Provider Performance and Satisfaction -selvitystä varten kartoitettiin yli 450 ulkoistussopimusta niissä lähes 150 organisaatiossa, jotka käyttävät eniten rahaa ICT-hankintoihin.

 

Sopimusten yhteenlaskettu vuotuinen arvo on noin 5 mrd. euroa. Tutkimuksessa arvioitavien sopimusten vuotuisen arvon tuli olla vähintään 1 milj. euroa. Tutkimukseen osallistui organisaatioita kaikilta eri toimialoilta sekä julkiselta sektorilta. Vastaava tutkimus toteutetaan myös useissa muissa Euroopan maissa.

Lisätietoja

 • Janne Vesa
  Advisory Partner
  Puh. 020 760 3512
 • Minna Metsälä
  Advisory Senior Manager
  Puh. 020 760 3168

 

s-posti: etunimi.sukunimi@kpmg.fi

 

Jaa sisältö

Share this

Teknologia, media ja telekommunikaatio

Asiantuntijamme auttavat asiakkaitaan ennakoimaan nopeasti muuttuvan toimialan haasteita sekä hyödyntämään kehityksen tarjoamia mahdollisuuksia.