Suomi

Tiedot

  • Toimiala: Kiinteistöt ja rakentaminen, Rakennusala, Kehittyvät markkinat
  • Aihealue: Liiketoiminta- tai toimiala-aihe, Tutkimusraportti
  • Päivämäärä: 8.10.2013

Global Construction Survey 2013 - Ready for the next big wave? 

Global Construction Survey 2013
KPMG:n rakennussektorin sekä alan suunnittelu- ja konsultointiyritysten näkymiä kartoittavan tutkimuksen mukaan toimialan maailmanlaajuiset tunnelmat ovat piristymässä. Tilauskannat ja marginaalit ovat usean heikomman vuoden jälkeen jälleen kasvussa. Etenkin infrastruktuurihankkeiden kysyntä on lisääntymässä, ja uudet markkina-alueet, kuten Afrikka, houkuttavat yrityksiä laajentamaan kansainvälistä toimintaansa.

Hieman yli puolet kaikista tutkimukseen vastanneista kertoo tilauskantansa vahvistuneen vähintään 5 prosentilla vuodesta 2012 vuoteen 2013. Vaikka marginaalit eivät nousekaan yhtä nopeasti kuin tilauskannat, kertoo 80 prosenttia vastaajista, että vastaavana ajanjaksona marginaalit ovat pysyneet joko ennallaan tai kasvaneet yli 2 prosenttia. Poikkeuksena tästä ovat Aasian ja Tyynenmeren alueella toimivat yritykset, joissa marginaalit ovat kutistuneet alle 2 prosentin.

 

Kasvuennusteet vuodelle 2013 ovat optimistisia – vastaajista noin kaksi kolmasosaa, 64 prosenttia, odottaa 25 prosentin kasvua. Varovaisemmalla kannalla ovat ne 23 prosenttia vastaajista, joiden kasvuennusteet ovat nollatasoa tai sen alle.

 

Voimakkaimmat kasvuodotukset kohdistuvat Väli- ja Etelä-Amerikkaan sekä Afrikkaan. Näillä alueilla optimismi pohjautuu suotuisiin kauppapoliittisiin olosuhteisiin sekä tietyillä alueilla myös kaivosteollisuuteen sekä öljy- ja maakaasuvarantojen hyödyntämiseen liittyviin myönteisiin näkymiin.

 

Infrastruktuurihankkeet luovat kasvua, mutta rahoituksen saanti askarruttaa

Kohentuva taloudellinen tilanne vauhdittaa alan teollisuutta, ja kaupungistumiskehitys lisää infrastruktuurihankkeiden kysyntää. Valtioiden infrastruktuurihankkeet ovat yhä kasvun tärkein vauhdittaja, tätä mieltä oli 66 prosenttia vastaajista. Seuraavaksi tärkeimpinä tekijöinä mainittiin globaali talouskasvu (42 prosenttia) sekä väestönkasvu (38 prosenttia).

 

Myös kasvun esteet tunnistetaan – peräti 72 prosenttia katsoi, että suurin este kasvulle on budjettivajeet ja tätä kautta julkisen rahoituksen puute. Toiseksi tärkeimpänä esteenä mainittiin yksityisrahoituksen saannin hankaluudet.

 

Uudet markkina-alueet houkuttavat

Tutkimukseen osallistuneista 47 prosenttia kertoo yrityksensä suunnittelevan kansainvälisen toimintansa laajentamista uusille alueille. Eniten houkuttaa Afrikka (35 prosenttia), perässään USA ja Kanada (28 prosenttia) ja Lähi-itä (22 prosenttia). Myös laajentuminen uusille osa-alueille kiinnostaa, kärjessä voimalaitosrakentaminen, vesirakentamiseen liittyvät hankkeet sekä kaivosteollisuus.

 

Raportissa nostetaan esille mielenkiintoinen kysymys, ovatko alan yritykset täysin valmiita tarttumaan megaprojektien seuraavaan suureen aaltoon, kun lamavuosina vyötä on kiristetty ja toimintoja rationalisoitu. Suurten suunnitteluprojektien ja rakennusteollisuuden hankkeiden laajuus ja kesto merkitsevät, että etenkin alan isot globaalit toimijat tarvitsevat hieman aikaa valmistautuakseen markkinoiden noususuhdanteisiin.

 

Vahvemmalle riskikulttuurille on vielä tilausta

Enemmistö vastaajista, 93 prosenttia, katsoo, että riskienhallinnan kehittämiseksi tehdyt toimenpiteet ovat parantaneet myös suorituskykyä.

 

Yli kolme neljäsosaa kertoo kuitenkin hankaluuksista projektien toimitusajoissa, heikoista ennustekäytännöistä ja epäonnistumisista riskienhallinnassa. Raportissa haetaan vastauksia siihen, miksi merkittävät investoinnit riskienhallinnan kontrollien kehittämiseen eivät ole kaikilta osin onnistuneet pysäyttämään näitä epäonnistumisia tai kitkemään petoksia tai korruptiota.

 

Taustaa tutkimuksesta

Ready for the next big wave? – on KPMG Internationalin alkuvuonna 2013 toteutettu tutkimus, jota varten haastateltiin 65 senioritason päättäjää johtavista insinööritaloista ja rakennusalayrityksistä 29 maassa ympäri maailmaa. Vastaajista 19 prosenttia oli Amerikasta, 52 prosenttia Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueelta ja Aasian ja Tyynenmeren alueelta 28 prosenttia, joukossa niin globaaleja, alueellisia kuin puhtaasti kotimarkkinoilla toimivia yrityksiä. Vastaajayritysten liikevaihto ulottui USD 250:sta yli USD 5 miljardiin.

 

Jaa sisältö

Share this

Lue lisää palveluistamme

 

Lisää aiheesta kansainvälisillä sivuillamme

Rakennusalan näkymistä sekä muista toimialaan liittyvistä julkaisuista löydät lisämateriaalia KPMG:n kansainvälisiltä sivuilta.