Suomi

Tiedot

 • Palvelu: Neuvontapalvelut, Risk & Compliance, Yritys- ja yhteiskuntavastuu, Management Consulting, Organisaation suorituskyvyn parantaminen
 • Toimiala: Kiinteistöt ja rakentaminen, Kiinteistöala, Rakennusala
 • Aihealue: Liiketoiminta- tai toimiala-aihe
 • Päivämäärä: 8.5.2013

Yhteiskuntavastuu korostuu kilpailutekijänä rakennusalalla 

Viimeaikaisen rakennusalaa koskevan uutisoinnin ja tapahtumien valossa on selvää, että vastuullisuus on muuttumassa myös rakennusalalla trendistä strategiseksi kilpailutekijäksi. Epäillyt väärinkäytökset, hallitsemattomat ympäristöhaitat tai toimitusketjuun liittyvät alihankkijaepäselvyydet vaikuttavat suoraan yrityksen maineeseen ja brändiin. Tämä voi heijastua muun muassa rekrytointiin, liiketoimintakumppanuuksiin, viranomaisyhteyksiin ja kuluttajien näkemyksiin yrityksestä.

Rahoittajat ja sijoittajat seuraavat tarkoin yritysten yritysvastuusaavutuksia, sillä sijoitustutkimukset osoittavat, että yritysvastuuseen panostavien yritysten tuotto on pitkällä aikavälillä parempi kuin huonommin yritysvastuunsa hoitavien yritysten. Lisäksi yhä useammat toimijat asettavat hankinnoilleen ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen tai hyvään hallintotapaan liittyviä kriteereitä, jolloin yritykset, jotka eivät näitä kriteereitä täytä, voivat menettää liiketoimintamahdollisuuksia.

 

Muuttuva maailma edellyttää muuttuvia toimintatapoja

 

Sijoittajien ja asiakkaiden ohella myös valvontaviranomaisten ja henkilöstön odotukset yrityksen vastuullisuudelle kasvavat. Erityisen tärkeää onkin huolehtia siitä, että yritysvastuu integroidaan yrityksen liiketoimintastrategiaan ja sitä kautta kaikkiin toimintoihin, ja että koko henkilökunta sitoutuu toimimaan yhteisten vastuullisten toimintaperiaatteiden mukaisesti. Yritysvastuun kehittämisponnistukset eivät saisi jäädä johdon julki lausuttujen tavoitteiden ja politiikkojen tasolle.

 

Vastuullinen liiketoiminta lisää näkemyksemme mukaan yrityksen kiinnostavuutta sijoituskohteena, tehostaa riskienhallintaa, tuo myyntimahdollisuuksia, vaikuttaa myönteisesti henkilöstön saatavuuteen ja sitoutumiseen sekä vahvistaa yritysbrändiä ja yrityksen markkina-arvoa.

 

Vastuullinen sijoittaja toimii arvojensa mukaisesti, pyrkii parantamaan sijoituskohteiden arviointia ja hallitsemaan maineriskejä sekä tavoittelee ennen kaikkea parempaa tuotto–riski -suhdetta sijoituksilleen.

 

KPMG:n yritysvastuuasiantuntijat voivat auttaa teitä huomioimaan vastuullisuusnäkökohtia sijoitus- ja liiketoiminnassanne sekä luomaan uutta vastuullisuuteen perustuvaa sijoitus- ja liiketoimintaa rakennus- ja kiinteistösijoitustoimialan erityispiirteet huomioiden. Avullamme voitte saavuttaa merkittävää lisäarvoa, joka näkyy tuloslaskelman viimeisellä rivillä. Haluamme auttaa asiakkaitamme toimimaan vastuullisuuden edelläkävijöinä omalla toimialallaan.

 

Palveluvalikoimaamme sisältyy muun muassa:

 • tuki strategiaprosesseihin
 • vastuullinen sijoittaminen ja varainhallinta
 • vastuullinen liiketoiminta, rahoitus ja transaktiot
 • ympäristö- ja vastuullisuusarvioinnit yritysjärjestelyissä
 • vastuullisuusraportointi ja varmennus
 • ilmasto-, energia- ja ympäristöpolitiikan selvitykset ja markkina-analyysit. 

Lisätietoja

 • Antti Mölsä, Director,
  Legal Councel
  Puh. 020 760 3834
  etunimi.sukunimi@kpmg.fi
 • Tomas Otterström, Partner,
  Head of Responsible Investment, Climate and Sustainability Business
  Puh. 020 760 3665
  etunimi.sukunimi@kpmg.fi
 

Jaa sisältö

Share this