Suomi

Tiedot

  • Palvelu: Veropalvelut
  • Aihealue: Vertaileva tutkimus, Liiketoiminta- tai toimiala-aihe
  • Päivämäärä: 25.4.2013

KPMG Green Tax Index 

KPMG Green Tax Index
Verotuksesta on tullut yhä aktiivisemmin käytetty keino, jonka avulla hallitukset ympäri maailmaa ohjaavat ja kannustavat yrityksiä entistä vastuullisempaan ja ympäristöystävällisempään toimintaan. KPMG:n Green Tax Index -raportissa on analysoitu kaikkiaan 21 maan ympäristöverotuksen eri osa-alueita ja näihin liittyviä kannustimia ja rangaistuksia, mukana myös Suomi.

Vastauksena väestönkasvun, veden ja energiansaannin turvaamisen ja ilmastonmuutoksen asettamiin haasteisiin hallitukset ympäri maailmaa asettavat ympäristöpoliittisia tavoitteita muun muassa hiilidioksidipäästöjen alentamiseksi sekä energia-, vesi ja resurssitehokkuuden parantamiseksi. Verotukseen liittyvien kannusteiden ja rangaistusten avulla yritysten toimintaa halutaan ohjata ympäristöpoliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Useissa tapauksissa ympäristöverotuksellisten kysymysten huomioimisella voi olla suoria aineellisia vaikutuksia yrityksen investointipäätöksiin, etenkin monikansallisessa liiketoiminnassa.

 

Ympäristöverotukseen liittyvien kannustimien ja rangaistussäädösten lisääntyessä säädöskenttä muuttuu yhä monimutkaisemmaksi ja myös yhä nopeammin. Tämä edellyttää, että organisaation vero-, talous- ja vastuullisuusjohdon keskinäinen yhteistyö sujuu saumattomasti varmistaen, että yritys tekee sekä nykyhetken että tulevaisuuden liiketoiminnan kannalta optimaaliset päätökset.

 

KPMG:n Green Tax Index -raportissa tarkastellaan sitä, millaisia säädöksiä ja kannustimia eri maissa on liittyen muun muassa energiatehokkuuteen, hiilidioksidipäästöihin, ympäristöalan T&K-toimintaan, rakentamiseen, materiaalitehokkuuteen ja jätehuoltoon. Indeksin avulla mitataan myös sitä, miten aktiivisesti tutkimuksessa mukana olleet maat käyttävät ympäristöverotukseen liittyviä kannusteita ja rangaistuksia ympäristöpolitiikan ohjausvälineenä samalla kannustaen yrityksiä toimimaan ympäristön kannalta vastuullisesti.

 

Raportti on suunnattu yritysten talous-, vero- ja vastuullisuusjohtajille kannustaen heitä työskentelemään yhdessä ympäristöverotuksellisten näkökohtien huomioimiseksi yrityksen investointipäätöksissä ja muussa toiminnassa. Niin ikään raportti on hyödyllistä luettavaa myös yritysten hallitusten jäsenille, lainsäätäjille ja viranomaisille sekä median edustajille.

Lisätietoja

  • Matti Alpua
    Puh. 020 760 3922
    S-posti: etunimi.sukunimi@kpmg.fi
 

Jaa sisältö

Share this

Lisää aiheesta kansainvälisillä sivuillamme

Raportin keskeiset löydökset ja maakohtaiset Green Tax -indeksivertailut löytyvät  KPMG:n kansainvälisiltä sivuilta.

Tutustu Green Tax Index -raporttiin kokonaisuudessaan

Tutustu Green Tax Index -raporttiin kokonaisuudessaan
The KPMG Green Tax Index 2013 -raportti (PDF, 1,6 Mt)

Uusiutuvien energialähteiden verotus ja tuet 2013

Uusiutuvien energialähteiden verotus ja tuet 2013

Lokakuussa 2013 ilmestyneessä raportissa Taxes and Incentives for Renewable Energy käydään läpi voimassa olevia tuulivoimaan, aurinkovoimaan, biomassaan, maalämpöön ja vesivoimaan kohdistuvia vero- ja muita kannustimia 28 maassa ympäri maailmaa.