Suomi

Tiedot

  • Palvelu: Veropalvelut
  • Aihealue: Lainsäädäntö- tai säännösuutinen
  • Päivämäärä: 26.6.2013

Virka-apudirektiiviä koskeva EU-komission valvontamenettely Suomea vastaan 

Euroopan unionin komissio on 20.6.2013 käynnistänyt valvontamenettelyn Suomea ja neljää muuta jäsenvaltiota vastaan. Komissio on lähettänyt jäsenvaltioille perustellun lausunnon, jossa pyydetään ilmoittamaan EU:n hallinnollista yhteistyötä verotuksen alalla koskevan direktiivin (ns. virka-apudirektiivi) siirtämisestä kansalliseen lainsäädäntöön. Suomelle lähetetty lausunto koskee Ahvenanmaan maakuntaa.

Virka-apudirektiivillä (neuvoston direktiivi 2011/16/EU) pyritään lisäämään avoimuutta, parantamaan tietojenvaihtoa ja tiivistämään valtioiden rajat ylittävää viranomaisyhteistyötä veron kiertämisen torjumiseksi. Jäsenvaltioiden oli direktiivin mukaan saatettava sen noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset kansallisesti voimaan viimeistään 1.1.2013.

 

Suomi (Ahvenanmaan maakunnan osalta), Belgia, Kreikka, Italia ja Puola eivät kuitenkaan ole ilmoittaneet komissiolle direktiivin siirtämisestä kansalliseen lainsäädäntöönsä. Komissio voi nostaa unionin tuomioistuimessa kanteet niitä jäsenvaltioita vastaan, jotka eivät anna tyydyttävää vastausta perusteltuun lausuntoon kahden kuukauden kuluessa.

 

Virka-apudirektiiviin sisältyy monia säännöksiä, joilla yritetään parantaa veronkiertämisen jäljittämiseen tähtäävien toimien tehokkuutta ja vaikuttavuutta. Jäsenvaltiot eivät voi kieltäytyä vastaamasta tietopyyntöön sillä perusteella, että tiedot ovat rahoituslaitoksen hallinnassa. Lisäksi asetetaan selkeät edellytykset ja määräajat viranomaisen oma-aloitteiselle tietojen toimittamiselle toisen jäsenvaltion viranomaisille tilanteissa, joissa epäillään veronkiertämistä. Sama koskee tietojen toimittamista toisen jäsenvaltion viranomaisen pyynnöstä.

 

Direktiivissä säädetään yhteisistä lomakkeista, tietokoneistetuista formaateista ja vakiomenettelyistä, joilla parannetaan tietojenvaihdon laatua ja nopeutta viranomaisten välillä. Lisäksi edellytetään, että automaattista tietojenvaihtoa veroviranomaisten välillä laajennetaan merkittävästi tulevaisuudessa. Saatavilla olevia tietoja vaihdetaan direktiivin mukaan automaattisesti työtuloista, kiinteästä omaisuudesta, johtokunnan palkkioista, eläkkeistä ja henkivakuutuksista 1.1.2015 lähtien.

Lisätietoja

  • Kristiina Äimä
    puh. 020 760 3698

 

  • Tero Vainio
    puh. 020 760 3000

 

s-posti: etunimi.sukunimi@kpmg.fi

 

Jaa sisältö

Share this

Lisää aiheesta