Suomi

Tiedot

  • Toimiala: Yhdistykset ja säätiöt
  • Aihealue: Liiketoiminta- tai toimiala-aihe
  • Päivämäärä: 10.3.2014

Veroilmoituksen antoaika lähestyy 

Jokaisen yhdistyksen ja säätiön, jolla on ollut verovuonna veronalaista tuloa tai muita verotukseen vaikuttavia tietoja, tulee antaa veroilmoitus.

Veroilmoitus tulee antaa esimerkiksi silloin, jos yleishyödyllisellä yhteisöllä on verovuonna ollut elinkeinotuloa tai veronalaista kiinteistötuloa, yhteisön omistaman kiinteistön tiedot ovat muuttuneet tai yhteisö on tilikauden aikana ostanut tai myynyt kiinteistön. Veroilmoitus tulee antaa myös, jos yhdistys tai säätiö on saanut esitäytetyt veroilmoituslomakkeet tai erillisen kehotuksen veroilmoituksen antamiseen. Yhdistyksen tai säätiön, jonka tilikausi on kalenterivuosi, tulee antaa veroilmoitus huhtikuun 2014 loppuun mennessä.

 

Veroilmoituksen voi antaa myös silloin, jos on epävarma tulojen veronalaisuudesta. Veroilmoituksen antamiseen kannattaa panostaa, sillä suurin osa verotuksen muutoksenhakuprosesseista alkaa veroilmoitusprosessista. Ilmoitusvelvollisuuden täyttämisellä on merkitystä mm. mahdollisen verovelvollisen vahingoksi tehtävän veronoikaisun edellytysten täyttymisen kannalta. Virheellisesti täytetty veroilmoitus voi johtaa myös veronkorotusseuraamuksiin. Jos veroilmoituslomakkeet herättävät kysymyksiä, ota yhteyttä – autamme mielellämme.

Lisätietoja

  • Katarina Pöyhönen
    Veroasiantuntija
    Puh. 020 760 3287
    S-posti: etunimi.sukunimi@kpmg.fi
 

Jaa sisältö

Share this