Suomi

Tiedot

 • Palvelu: Veropalvelut, Arvonlisäverotus ja muu välillinen verotus, Oikeustapaukset
 • Toimiala: Kuljetus ja logistiikka
 • Aihealue: Lainsäädäntö- tai säännösuutinen
 • Päivämäärä: 10.9.2013

Toisen puolesta maksettujen kustannusten vähennysoikeus 

KHO on ratkaisussaan (KHO:2013:138) vahvistanut, että verovelvollisella voi olla vähennysoikeus ostoon sisältyvästä arvonlisäverosta myös silloin, kun tavaraa ei luovuteta verovelvollisen haltuun. Edellytyksenä kuitenkin on, että hyödyke hankitaan verovelvollisen arvonlisäverollista liiketoimintaa varten.

Tapauksessa oli kyse yhtiöstä, joka käytti asiakkaidensa tavarakuljetusten järjestämisessä sekä kotimaisia että ulkomaisia alihankkijoita. Yhtiö antoi alihankkijoina olevien sopimusliikennöitsijöiden käyttää sen nimissä olevia polttoainemaksukortteja, jota käyttämällä sopimusliikennöitsijä sai tankata polttoainetta jakeluasemilta Suomessa tai ulkomailla yksinomaan toimeksiantajansa liiketoiminnan ajossa olevaan ajoneuvoon. Polttoaineen myyjä antoi polttoaineluovutuksista laskumerkintävaatimukset täyttävän laskun vain maksukortin haltijana olevalle yhtiölle, joka vastasi kokonaan polttoaineluovutusten kustannuksista.

 

Yhtiön oman kannan mukaan polttoaineen hankinta oli järjestetty yhtiön liiketoimintaa palvelevalla tavalla, koska näin polttoaineet saatiin keskitettynä halvemmalla ja lisäksi ulkomaiset alihankkijat välttyivät aikaa vievältä ulkomaalaispalautusten tekemiseltä.

 

Veronsaajan oikeudenvalvontayksikön (VOVA) ja Länsi-Suomen yritysverotoimiston tulkinnan mukaan vähennysoikeutta polttoaineiden hinnan sisältämästä arvonlisäverosta ei ollut, koska polttoainetta ei koskaan luovutettu yhtiön hallintaan. Lisäksi yhtiön hankkiman polttoaineen arvo olisi tullut lisätä ulkomaalaiselta sopimusliikennöitsijältä ostetusta tavarakuljetuspalvelusta arvonlisäverolain 9 §:n 1 momentin nojalla suoritettavan veron perusteeseen, koska kyse oli VOVA:n mukaan tältä osin vaihtokaupasta, jossa toinen osapuoli sai vastikkeena polttoainetta ja toinen kuljetuspalvelun polttoaineen arvon verran alennettuun hintaan.

 

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että yhtiö hankki polttoaineet arvonlisäverolain 102.1 §:n 1 kohdan tarkoittamalla tavalla omaa liiketoimintaansa varten ja yhtiöllä oli näin vähennysoikeus Suomessa hankittujen polttoaineiden ostohintaan sisältyvästä arvonlisäverosta. Polttoaineiden hankintahintaa ei myöskään tullut lukea ulkomaisen alihankkijan palkkiosta suoritettavan käännetyn veron perusteeseen.

 

Ratkaisu selkiyttää tilannetta, sillä EU-tuomioistuimen tuomiosta C-185/01 (Auto Lease Holland BV) oli johdettu tulkinta, ettei arvonlisäverotuksessa tarkoitettuna polttoaineen ostajana voitaisi pitää yritystä, joka ei fyysisesti saa polttoainetta haltuunsa, vaan joka ainoastaan mahdollisti sen ostamisen ajonevojen haltijoille antamillaan polttoainekorteilla. KHO:n ratkaisu helpottaa kuljetusyritysten polttoainehankintojen järjestämistä käytännöllisellä ja taloudellisella tavalla.

 

Vaikka KHO:n tapauksessa yhtiö oli ilmoittanut saaneensa itse myös ulkomaalaispalautuksia alihankkijoiden ulkomailla tekemistä polttoaineostoista, KHO:n ratkaisu sinänsä varmistaa vähennysoikeuden luonnollisesti vain Suomessa tehtyjen ostojen osalta. Lisäksi ratkaisun mukaisen kannan soveltaminen muun tyyppisiin hankintoihin, kuten esim. alihankkijoiden kaluston korjauksiin, ei ole itsestään selvää. Näiltä osin vastaavien toimeksiantajan nimiin keskitettyjen hankintojen alv-käsittelyn varmistaminen voi edellyttää vielä lisäselvityksiä.

Lisätietoja

 • Atte Saari
  Puh. 020 760 3895

 

 • Tero Takalo
  Puh. 020 760 3769

 

 • Mika Kallio
  Puh. 020 760 3375

 

Sähköposti: etunimi.sukunimi@kpmg.fi

 

Jaa sisältö

Share this