Suomi

Tiedot

 • Palvelu: Veropalvelut, Lakipalvelut, Perhe- ja kasvuyritysten vero- ja lakipalvelut
 • Toimiala: Perhe- ja kasvuyritykset
 • Aihealue: Lainsäädäntö- tai säännösuutinen
 • Päivämäärä: 2.6.2014

Lakimuutoksia viennin edistämiseksi ja vienninrahoitusjärjestelmän kilpailukykyisen toiminnan turvaamiseksi 

Lakimuutosten tarkoituksena on edistää vientiä harjoittavien yritysten viennin rahoituksen kilpailukykyä ja parantaa niiden mahdollisuuksia saada vientihankkeita sekä kansainvälistyä. Lakimuutoksiin sisältyvät merkittävät korotukset:

 

   • vienti- ja alusluottojen enimmäisvaltuutuksiin (€3 mrd -> 7 mrd);
   • Finnveran valtiontakuiden pääomaan ja lainaohjelmiin (€5 mrd -> €9 mrd); sekä
   • Finnveran valtion vientitakuisiin ja suojautumisjärjestelyiden yhteenlaskettuun vastuuseen (€12,5 mrd -> €17 mrd).

 

Eduskunta on 28.5.2014 hyväksynyt hallituksen esityksen laeiksi julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta annetun lain, valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 8 a §:n sekä valtion vientitakuista annetun lain 10 §:n muuttamisesta.

Merkitys PK-yrityksille

Lakimuutoksilla merkittävästi parannetaan PK-yritysten vientikauppojen rahoitus- sekä kansainvälistymismahdollisuuksia. Finanssikriisin aikana ja sen jälkimainingeissa PK-yritysten vienti- ja muun kansainvälistymisrahoituksen saanti on jatkuvasti heikentynyt. Lakimuutoksilla toivotaan olevan positiivisia vaikutuksia PK-yritysten kansainvälistymismahdollisuuksiin.

 

Suomalaisen PK-yrityksen kansainvälistymishankkeeseen liittyviä vieraan pääoman rahoitusriskejä voi hallita järkevillä rahoitussopimuksillä sekä Finnveran luotoilla ja vastuusitoumuksilla. Siten PK-yritys voi minimoida kansainvälistymiseen hankittavan vieraan pääoman kustannusta. Julkisen tahon kansainvälistymiseen antamaan rahoitukseen liittyy aina tiettyjä edellytyksiä ja ehtoja, joiden arvioinnissa ja noudattamisessa usein tarvitaan laki- ja rahoitusasiantuntijoiden apua.

 

Tämän lisäksi PK-yrityksen kansainvälistymiseen liittyy tiettyjä paikallisia juridisia riskejä, jotka saattavat nostaa hankkeeseen sitoutuvan oman pääoman ehtoiseen rahoitukseen liittyvän riskin kautta oman pääoman ehtoisen rahoituksen kustannusta. Paikallisia juridisia riskejä ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen kustannusta voidaan tehokkaasti hallita asiantuntevalla paikallisella viranomaisyhteistyöllä ja paikalliset vaatimukset täyttävillä asiakas-, toimitus-, rahoitus- ja muilla liiketoimintasopimuksilla sekä yhtiöoikeusasiantuntemuksella paikallisten luotettavien lakiasiantuntijoiden avulla.

 

KPMG:n laajan kansainvälistymispalveluiden verkoston kautta PK-yritykset saavat tukea missä tahansa kansainvälistymisen vaiheessa. Esimerkiksi KPMG on hiljattain tuottanut Global Manufacturing Outlook 2014: Performance in the crosshairs –julkaisun, joka luo katsauksen teollisuusyritysten lähitulevaisuuden haasteisiin ja strategioihin juuri kansainvälisyyden osalta. Verkostomme kautta PK-yritys saa kansainvälistymiseen tarvitsemansa laki-, vero- ja neuvontapalvelut yhden tahon koordinoimana.

 

Lokaalisti Suomessa KPMG toimii 20 paikkakunnalla ja globaalisti KPMG toimii 155 maassa ympäri maailman.

Lisätietoja

Ari Engblom

P. 020 760 3614

 

Olli Rautiainen

P. 020 760 3597

 

Sähköposti: etunimi.sukunimi@kpmg.fi

 

Jaa sisältö

Share this