Suomi

Tiedot

  • Palvelu: Veropalvelut, Arvonlisäverotus ja muu välillinen verotus, Oikeustapaukset, Perhe- ja kasvuyritysten vero- ja lakipalvelut, Yritysverotus
  • Aihealue: Lainsäädäntö- tai säännösuutinen
  • Päivämäärä: 15.5.2013

KHO:n päätökset selvensivät edustuskulujen käsitettä verotuksessa 

Korkein hallinto-oikeus antoi huhtikuussa kolme edustusmenojen käsitettä aiempaan verotus- ja oikeuskäytäntöön selventävää päätöstä (KHO 2013:63, KHO 2013:64 ja KHO 2013:65). Kaikissa kolmessa päätöksessä oli kysymys siitä mitä tilaisuuksia voitiin pitää edustustilaisuuksina ja mitä kokonaan vähennyskelpoisina markkinointi- tai koulutustilaisuuksina. Päätöksissä otettiin kantaa myös tarjoilukustannusten vähennysoikeuteen verotuksessa.

Lääke-esittelyt ja tuotekoulutustilaisuudet

KHO:n päätöksessä (2013:64) lääkkeiden valmistusta, maahantuontia ja markkinointia harjoittava yhtiö järjesti lääke-esittelyjä ja tuotekoulutustilaisuuksia lääkäreille ja muulle terveydenhuoltohenkilökunnalle. Tilaisuuksissa markkinoitiin ja koulutettiin käyttämään yhtiön valmistamia lääkkeitä. Yhtiö tarjoili lääke-esittelytilaisuuksien yhteydessä osallistujille kahvia ja kahvileipää sekä koulutustilaisuuksissa myös buffet-tyyppisiä lounaita. KHO:n päätöksen mukaan tilaisuudet liittyivät yksinomaan yhtiön verolliseen liiketoimintaan ja yhtiöllä oli oikeus vähentää tilaisuuksien järjestämistä ja niihin liittyneestä tavanomaisesta tarjoilusta aiheutuneisiin kustannuksiin sisältyneet arvonlisäverot.

Oppikirjojen esittely ja markkinointi arki-iltaisin ja viikonloppuisin

Toisessa päätöksessä (2013:63) kustannusyhtiö järjesti opettajille oppikirjojen esittelyyn ja markkinointiin sekä niiden käyttäjien kouluttamiseen liittyviä tilaisuuksia arki-iltaisin ja viikonloppuisin. Tilaisuuksien yhteydessä järjestetty tarjoilu oli asiakirjojen mukaan ollut tasoltaan tavanomaista kahvi- ja lounastarjoilua, joka sisältyi luontevasti tilaisuuksien ohjelmaan. Tarjoilu oli ollut tilaisuuksien tarkoitukseen ja kestoon nähden toissijaista. Tarjoilun voitiin katsoa tapahtuneen pelkästään yhtiön vähennykseen oikeuttaviin tarkoituksiin ja yhtiö sai vähentää kokonaan sanottujen tilaisuuksien järjestämistä sekä niihin liittyneestä tavanomaisesta tarjoilusta aiheutuneisiin kustannuksiin sisältyvän arvonlisäveron. Tilaisuuksien varsinaisen ohjelman jälkeen järjestetyistä illallis- ja cocktailtilaisuuksista aiheutuneet kulut olivat puolestaan edustuskuluja, joiden osalta yhtiöllä ei ollut vähennysoikeutta.

Kauppiaspäivät jälleenmyyjille

Kolmannessa tuloverotusta koskevassa päätöksessä (2013:65) yhtiö järjesti vuosittain maahantuomiensa eri tuotemerkkien jälleenmyyjinä toimiville kauppiaille ns. kauppiaspäiviä. Yhtiö sai KHO:n päätöksen mukaan vähentää varsinaisen kokousohjelmaosuuden järjestämisestä ja siihen liittyvästä tavanomaisesta tarjoilusta aiheutuneet menot koulutus- ja neuvottelukuluina. Kauppiaspäivien kokousohjelman jälkeen järjestetyt iltaohjelmatilaisuudet sekä seuraavana päivänä järjestetyt aamusaunat tarjoiluineen samoin kuin osallistujien yöpymisestä aiheutuneet kustannukset katsottiin edustuskuluiksi.

Merkitys

Edellä mainitut päätökset vahvistivat ensinnäkin sen, että markkinointia voidaan järjestää kohdemarkkinointina siten, että järjestettävään tilaisuuteen kutsutaan asiakkaita tietyllä tavalla valikoitu kohderyhmä ilman, että tilaisuutta pidettäisiin tämän johdosta edustustilaisuutena. Myöskään se milloin tilaisuudet järjestettiin (iltaisin ja viikonloppuisin) ei ollut peruste katsoa tilaisuuksia edustustilaisuuksiksi.

 

KHO linjasi tarjoilukulut edustuskuluiksi, jos tarjoilua on tilaisuuden tarkoitukseen ja ohjelmaan nähden pidettävä epätavallisena tai tarjoilu liittyy esimerkiksi ohjelman jälkeiseen vapaamuotoiseen illanviettoon (edustusateriat ja alkoholijuomat). Muuna kuin edustuksena pidettävän tarjoilun tulee olla tavanomaista ja myös toissijaista tilaisuuden tarkoitukseen ja ohjelmaan nähden. Tavanomaisella tarjoilulla tarkoitetaan kahvitarjoilua sekä buffet-tyyppistä tai tasoltaan vastaavaa lounastarjoilua ruokajuomineen. Tasoltaan tavanomaisesta poikkeavasta tarjoilusta aiheutuneet hankinnat ovat edustuskuluja.

 

Päätökset ovat tärkeitä, koska ensivuonna edustusmenojen verovähennysoikeus tuloverotuksessa aiotaan poistaa kokonaan. Päätökset mahdollistavat myös joissain tapauksissa liikaa maksettujen arvonlisäverojen ja tuloverojen takaisinhakemisen joko palautushakemuksilla tai oikaisuvaatimuksilla. Yhtiöiden, joilla on merkittäviä edustuskuluihin liittyviä kustannuksia, tulisikin käydä läpi edustuskulujen kirjausperiaatteet sekä selvittää mahdollisuudet hakea veronpalautuksia. Vanhoihin veroriitoihin voitaneen myös joissain tapauksissa hakea oikaisua perustevalituksin vielä vuosienkin päästä.

Lisätietoja

  • Henri Pelkonen
    Puh. 020 760 3679

 

  • Mika Kallio
    Puh. 020 760 3375

 

Sähköposti: etunimi.sukunimi@kpmg.fi

 

Jaa sisältö

Share this