Suomi

Tiedot

  • Toimiala: Yhdistykset ja säätiöt
  • Aihealue: Liiketoiminta- tai toimiala-aihe
  • Päivämäärä: 7.3.2014

KHO:lta päätös laajan elinkeinotoiminnan vaikutuksesta säätiön yleishyödylliseen asemaan 

Korkein hallinto-oikeus antoi 27.12.2013 päätöksen (KHO:2013:200), jossa arvioitiin yhteisön harjoittaman laajan elinkeinotoiminnan vaikutusta yhteisön yleishyödyllisyyteen.

Säätiö toimi tapauksessa painotuotteiden valmistusta ja myyntiä harjoittavan kansainvälisen konsernin emoyhteisönä ja harjoitti myös itse merkittävää adressien välitystä osana konsernin toimintaa. Säätiön tarkoituksena oli tukea toimenpiteitä, joilla pyrittiin kehittämään nuorisoa taloudellisesti, sivistyksellisesti ja sosiaalisesti maaseudulla ja asutuskeskuksissa. Säätiö toteutti tarkoitustaan tukemalla taloudellisesti puolueen nuorisojärjestöä ja antamalla avustuksia ja apurahoja nuorille ja nuorten toimintaa edistäville yhteisöille.

 

TVL 22.1 §:n mukaan yhteisön yleishyödyllisyys edellyttää, että yhteisön tulee toimia yksinomaan ja välittömästi yleiseksi hyväksi aineellisessa, henkisessä, siveellisessä tai yhteiskunnallisessa mielessä. Tämän edellytyksen arvioinnissa olennainen merkitys on yhteisön tarkoituksella sekä sillä, mihin yhteisön varat käytetään. KHO:n mukaan ratkaisevaa nyt esillä olevassa tapauksessa oli se, onko säätiön elinkeinotoiminta laadultaan ja laajuudeltaan sellaista, ettei säätiötä ole pidettävä yleishyödyllisenä yhteisönä, vaikka säätiön varojen käyttö suuntautuu sinänsä yleishyödyllisiin tarkoituksiin ja säätiö käyttää näihin tarkoituksiin olennaisen osan tuloistaan.

 

Säätiön harjoittamaa adressivälitystä, jonka liikevaihto oli yli miljoona euroa vuodessa ja joka muodosti osan laajemman konsernin toiminnasta ja kohdistui pääosin muiden yhteisöjen adresseihin, pidettiin elinkeinotoimintana. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että kokonaisuutena arvioiden säätiön elinkeinotoiminta oli ollut laajuudeltaan sekä suhteessa muuhun tulonhankintaan ja varojen käyttöön niin mittavaa, että säätiön ei katsottu toimineen yksinomaan ja välittömästi yleiseksi hyväksi TVL 22.1 §:n 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla. Säätiötä ei pidetty yleishyödyllisenä yhteisönä. Asiassa ei myöskään sovellettu luottamuksensuojasäännöstä, vaikka säätiötä oli aiemmin pidetty yleishyödyllisenä yhteisönä.

Lisätietoja

  • Katariina Pöyhönen
    Veroasiantuntija
    Puh. 020 760 3287
    S-posti: etunimi.sukunimi@kpmg.fi
 

Jaa sisältö

Share this