Suomi

Tiedot

  • Palvelu: Veropalvelut, Perhe- ja kasvuyritysten vero- ja lakipalvelut, Yritysverotus
  • Toimiala: Perhe- ja kasvuyritykset
  • Aihealue: Lainsäädäntö- tai säännösuutinen
  • Päivämäärä: 18.3.2013

KHO: Sukupolvenvaihdoshuojennusta voidaan soveltaa yhteislahjaan 

Korkein hallinto-oikeus linjasi 23.1.2013 antamassaan ratkaisussa (KHO:2013:11), että perintö- ja lahjaverolain sukupolvenvaihdoshuojennusta voitiin soveltaa tilanteeseen, jossa A aikoi lahjoittaa kahdelle lapselleen yhteislahjana 10–19,2 %:a omistamansa yhtiön osakkeista, vaikka kummankaan lahjansaajan määräosuus yhteislahjana saaduista osakkeista ei yksistään yltänyt sukupolvenvaihdoshuojennuksen soveltumiseen tarvittavaan 10 %:n omistusrajaan saakka.

Perintö- ja lahjaverolain sukupolvenvaihdoshuojennuksen käyttäminen hyväksi lahjoitustilanteessa voi antaa perinnön tai lahjan saajalle tapauksesta riippuen hyvinkin merkittävän veroedun verrattuna tilanteeseen, jossa huojennusta ei voida soveltaa. Huojennus on kuitenkin mahdollista saada ainoastaan, jos kaikki laissa säännellyt huojennuksen saamisen edellytykset täyttyvät. Osakeyhtiöiden osalta edellytyksenä on, että lahjaan sisältyy vähintään 10 % elinkeinotoimintaa harjoittavan yhtiön osakkeista. KHO:n ratkaisu koski sitä, milloin 10 %:n omistusrajan voidaan katsoa ylittyneen yhteislahjoitustilanteessa.

 

Sukupolvenvaihdoshuojennuksen soveltuminen yhteislahjaan avaa uusia mahdollisuuksia järjestellä esim. perheyhtiön omistusrakennetta tilanteessa, jossa yhtiön omistus jo ennen sukupolvenvaihdoksen toteuttamista on pirstoutunutta tai yritystoiminnan jatkajia on useita. Käsityksemme mukaan huojennuksen tulisi olla KHO:n linjauksen perusteella sovellettavissa myös silloin, kun omaisuus testamentin määräyksen nojalla siirtyy yhteisesti useammalle perinnönsaajalle.

 

Sukupolvenvaihdoksen toteuttaminen tulisi aina suunnitella tarkasti, jotta varmistetaan, että kaikki lain edellytykset täyttyvät ja jotta lopputuloksesta saadaan kaikkien osapuolten kannalta tarkoituksenmukainen. Huojennuksen soveltuminen kulloiseenkin yksittäiseen tapaukseen sekä järjestelystä aiheutuvat veroseuraamukset on suositeltavaa aina varmistaa veroviranomaiselta haettavalla ennakkoratkaisulla.

Lisätietoja

  • Hanna Palkonen
    Puh. 020 760 3806

 

  • Anu Rosengren 
    Puh. 020 760 3621

 

Sähköposti: etunimi.sukunimi@kpmg.fi

 

Jaa sisältö

Share this