Suomi

Tiedot

  • Palvelu: Veropalvelut, Ulkomaankomennukset
  • Aihealue: Lainsäädäntö- tai säännösuutinen
  • Päivämäärä: 4.7.2014

Intian ja Suomen välinen sosiaaliturvasopimus voimaan 

Intian ja Suomen välinen sosiaaliturvasopimus tulee voimaan 1.8.2014. Sopimuksella on vaikutusta maiden välillä liikkuvien henkilöiden työeläkkeisiin.

Intian ja Suomen välinen sosiaaliturvasopimus tulee voimaan 1.8.2014. Sopimus on allekirjoitettu 12.6.2012. Suomen ja Intian välisellä sosiaaliturvasopimuksella on merkitystä erityisesti työeläkkeiden kannalta. Ennen sopimuksen voimaantuloa työntekijä, joka lähetetään Suomesta Intiaan työskentelemään työeläkevakuutetaan yleensä sekä Suomessa että Intiassa. Kertyneitä eläkkeitä ei kuitenkaan ole maksettu Intiasta takaisin Suomeen muuttaneelle henkilölle.

 

Sopimuksen tultua voimaan vältytään kaksinkertaisilta eläkevakuutusmaksuilta. Pääsäännön mukaan henkilö vakuutetaan siinä maassa, jossa hän työskentelee. Sopimuksessa on erilliset säännökset lähetettyjen työntekijöiden sekä yrittäjien osalta.

 

Suomesta Intiaan lähetetty työntekijä voi hakea Eläketurvakeskuksesta lähetetyn työntekijän todistusta 1.8.2014 alkaen. Todistuksen voi saada viideksi vuodeksi ja poikkeusluvalla mahdollisesti pidemmäksi aikaa. Lähettämisaikaa laskettaessa ei oteta huomioon aikaa, jonka henkilö on viettänyt Intiassa ennen sopimuksen voimaantuloa. Edellytyksenä lähetetyn työntekijän todistuksen myöntämiselle on, että henkilö kuuluu lähetettäessä Suomen sosiaaliturvaan ja työskentelee suomalaiselle tai siihen sidoksissa olevalle työnantajalle myös Intiassa ollessaan.

 

Työntekijästä, jolla on lähetetyn työntekijän todistus Suomesta, ei tarvitse maksaa eläkevakuutusmaksuja Intiassa. Vastaavasti Suomessa työskentelevästä intialaisesta työntekijästä, jolla on lähetetyn työntekijän todistus Intiasta, ei tarvitse maksaa eläkevakuutusmaksuja Suomessa.

 

Sopimuksen voimaantultua Intiassa kertynyt eläke on mahdollista maksaa Suomessa asuvalle. Myös ennen sosiaaliturvasopimuksen voimaantulemista Suomessa kertynyt eläke on maksettu Intiaan, mutta sopimuksen voimaantultua eläkkeiden hakeminen on helpompaa.

 

Muu sosiaaliturva on edelleen maiden kansallisten lainsäädäntöjen varassa.

Lisätietoja

Tia Forsbom

P. 020 760 3000

 

Sähköposti: etunimi.sukunimi@kpmg.fi

 

Jaa sisältö

Share this