Suomi

Tiedot

  • Palvelu: Veropalvelut, Perhe- ja kasvuyritysten vero- ja lakipalvelut, Yritysverotus
  • Aihealue: Lainsäädäntö- tai säännösuutinen
  • Päivämäärä: 30.8.2013

Hallitus päätti osinkoverotuksesta – yhteisöveropäätös säilyi ennallaan 

Hallitus on sopinut vuoden 2014 budjettiesityksensä. Aikaisemmista kehysriihen päätöksistä poiketen hallitus on sopinut, että listaamattomasta yhtiöstä saatujen osinkojen jako ansio- ja pääomatuloina verotettaviin tuloihin säilyy. Kehysriihessä tehty päätös yhteisöveron laskemisesta 20 prosenttiin nykyisestä 24,5 prosentista tulee voimaan ensi vuoden alusta.

Uudessa osinkoverojärjestelmässä luonnollisten henkilöiden muista kuin julkisesti noteeratuista yhtiöistä saamia osinkoja käsitellään 25-prosenttista veronalaisina pääomatuloina siltä osin kuin osinkojen määrä on enintään 8 % yhtiön osakkeiden matemaattisesta arvosta ja enintään 150.000 euroa. Siltä osin kuin osinkojen määrä ylittää 150.000 euron rajan ovat osingot 85-prosenttisesti veronalaista pääomatuloa. Edellä mainitun 8 % nettovarallisuusrajan ylittäviä osinkoja verotetaan jatkossa 75-prosenttisesti veronalaisena ansiotulona.

 

Listattujen yhtiöiden osingot ovat jatkossa luonnollisille henkilöille 85-prosenttisesti veronalaista pääomatuloa niiden määrästä riippumatta.

 

Alkuperäisen päätöksen mukaisesti yhteisövero lasketaan verovuodesta 2014 alkaen 20 prosenttiin ja pääomatuloveron progressioraja 40 000 euroon. Progressiorajan alapuolella vero pääomatulosta on nykyisen järjestelmän mukaisesti 30 % ja sen yläpuolella 32 %.

 

Uudistuksessa siis säilytetään ansiotulona verotettavat osingot aiemmasta kehysriihipäätöksestä poiketen ja kavennetaan lisäksi huojennusaluetta yhdellä prosenttiyksiköllä sekä korotetaan huojennusrajan ylittävän osingon veronalaista osuutta 5 prosenttiyksiköllä.

 

Esimerkkejä osinkojen kokonaisverorasituksesta 1.1.2014 alkaen:

 

1. Kun 8 %:n nettovarallisuusraja ja 150 000 euron raja eivät ylity (lievin verorasitus)

 

Tilikauden tulos

100 000

Yhteisövero 20 %

20 000

Osingot

80 000

Osinkojen pääomatulovero 30 % (32 %) veronalaisesta osasta 25 %

-6 000 (-6 400)

Netto-osingot

74 000 (73 600)

Omistajayrittäjän kokonaisverorasitus on siten 26 % (26,4 %).

 

2. Kun 8 %:n nettovarallisuusraja ei ylity, mutta osinkojen määrä ylittää 150.000 euroa tai osingot saadaan julkisesti noteeratusta yhtiöstä

 

Tilikauden tulos 

100 000

Yhteisövero 20 %

-20 000

Osingot

80 000

Osinkojen pääomatulovero 30 % (32 %) veronalaisesta osasta 85 %

20 400 (-21 760)

Netto-osingot

59 600 (58 240)

Osinkoihin kohdistuva kokonaisverorasitus on siten 40,4 % (41,76 %).

 

3. Kun osingot ylittävät 8 % listaamattoman yhtiön osakkeiden matemaattisesta arvosta

 

Tilikauden tulos 

100 000

Yhteisövero 20 %

-20 000

Osingot

80 000

Osinkojen ansiotulovero maks. 55 % veronalaisesta osasta 75 %

-33 000

Netto-osingot

47 000

Omistajayrittäjän kokonaisverorasitus on siten korkeimmillaan 53 %.

 

Päätöksen mukaan yritysten edustuskulujen 50 %:n vähennyskelpoisuus poistetaan verovuodesta 2014 alkaen, ja pitkäaikaisten investointien poistot muutetaan verotuksessa hyödykekohtaisiksi.

 

Edelleen päätöksessä todetaan, että ”yhteisöjen korkomenojen vähennysoikeutta rajoitetaan vuodesta 2014 alkaen”. Päätöksestä ei käy ilmi, tarkoitetaanko tällä 1.1.2013 voimaantulleita rajoitussäännöksiä, joita sovelletaan ensimmäisen kerran vuoden 2014 verotuksessa, vai onko kyse uusista rajoituksista.

Lisätietoja:

Jussi Järvinen

puh. 020 760 3077

 

Ari Engblom

puh. 020 760 3614

 

Timo Torkkel

puh. 020 760 3370

 

Sähköposti: etunimi.sukunimi@kpmg.fi

 

Jaa sisältö

Share this