Suomi

Tiedot

  • Palvelu: Veropalvelut, Arvonlisäverotus ja muu välillinen verotus
  • Toimiala: Pankki- ja rahoitustoiminta, vakuutus- ja omaisuudenhoito, Omaisuudenhoito, Pankki- ja rahoitusala, Vakuutus, Pääomasijoittaminen
  • Aihealue: Lainsäädäntö- tai säännösuutinen
  • Päivämäärä: 26.3.2013

EUTI:n ratkaisuja sijoitusrahastojen hallinnoinnin arvonlisäverollisuudesta 

Euroopan Unionin tuomioistuin on antanut 7.3.2013 kaksi ratkaisua, jotka määrittävät arvonlisäverottomana rahoituspalveluna pidettävää rahaston hallinnointia.

Ratkaisussa C-275/11 GfBk oli kysymys tapauksesta, jossa GfBk keräsi ja analysoi markkinatietoa sekä teki ehdotuksia potentiaalisista sijoituskohteista rahastoja hallinnoivalle yhtiölle. EUTI katsoi, että GfBk:n tarjoama sijoitusneuvonta oli arvonlisäverotonta rahaston hallinnointia. Käsityksemme mukaan Unioni n tuomioistuimen ratkaisu ei muuttanut alan vakiintunutta käytäntöä Suomessa.

 

Ratkaisussa C-424/11 Wheels Common Investment Fund Trustees Ltd oli kysymys siitä, voitiinko työantajan perustamaa eläkekassaa/ -rahastoa, pitää arvonlisäverodirektiivissä tarkoitettuna ”erityisenä sijoitusrahastona”, jonka hallinnointi on verotonta. EUTI katsoi, että koska eläkejärjestelmään kuuluvilla henkilöillä ei ollut normaalia sijoittajan riskiä ja kun kysymys vain työnantajan työntekijöilleen tarjoamasta etuudesta ja työnantajan keinosta täyttää lakisääteiset velvoitteensa työntekijöihinsä nähden, tällaisen rahaston hallinnointia ei voitu pitää arvonlisäverottomana ” erityisen sijoitusrahaston ” hallinnointina.

Lisätietoja:

Ari Nielsen

Puh. 020 760 3661

 

Anna Kallunki

Puh. 020 760 3418

 

Sähköposti: etunimi.sukunimi@kpmg.fi

 

Jaa sisältö

Share this