Suomi

Tiedot

  • Palvelu: Veropalvelut, Arvonlisäverotus ja muu välillinen verotus, Oikeustapaukset
  • Toimiala: Kiinteistöt ja rakentaminen
  • Aihealue: Lainsäädäntö- tai säännösuutinen
  • Päivämäärä: 21.10.2013

EUT: vastavuoroisten palvelujen suorittaminen arvonlisäverollista myyntiä 

Euroopan unionin tuomioistuin on ottanut kantaa palvelujen suoritusten vastavuoroisuuteen ennakkoratkaisussaan C-283/12 Serebryannay vek. Ennakkoratkaisuasiassa huoneiston kunnostus- ja kalustamispalvelut katsottiin suoritetun vastiketta vastaan, kun palvelujen suorittaja sai vastineeksi oikeuden käyttää huoneistoa liiketoiminnassaan määräajan maksamatta siitä vuokraa.

Ennakkoratkaisu koski sopimusjärjestelyä, jossa kahden rakenteilla olevan huoneiston omistaja myönsi omistamalleen yhtiölle käyttöoikeuden näihin huoneistoihin viiden vuoden ajaksi. Yhtiön oli tarkoitus käyttää huoneistoja liiketoiminnassaan vuokraamalla huoneistot kolmansille. Yhtiö ei ollut velvollinen maksamaan vuokraa huoneistoista, mutta toisaalta yhtiö sitoutui suorittamaan omissa nimissään ja omalla kustannuksellaan huoneistojen valmistumisen ja käyttöönoton edellyttämät kunnostus- ja asennustyöt. Sopimusten päättyessä huoneistojen omistajan oli tarkoitus ottaa kunnostetut huoneistot haltuunsa.

 

Tuomioistuimen mukaan yhtiön tekemät kunnostus- ja asentamispalvelut olivat vastikkeellisia suorituksia. Suorituksen ja siitä saadun vastasuorituksen välillä oli olemassa suora yhteys, kun huoneistojen kunnostus- ja asentamispalvelujen suorittaja sitoutui kunnostamaan huoneistot ja sai sitä vastaan oikeuden määrätä kyseisestä huoneistosta vuokraa maksamatta. Merkitystä ei ollut sillä, että huoneistojen käyttäjän tekemät kunnostuspalvelut hyödyttivät huoneiston omistajaa vasta sopimuksen voimassaolon päätyttyä, sillä sopimuspuolet olivat sitoutuneet suorittamaan toisilleen vastavuoroisia palveluja sopimuksen tekohetkestä lähtien. Kysymys oli siis vaihdon luonteisesta järjestelystä.

 

Kuten kotimaisessa oikeuskäytännössä on jo aiemmin katsottu, luovutuksen vastikkeellisuuden edellytyksenä ei ole, että osapuolten välisessä sopimuksessa olisi erillinen maininta palvelujen vastavuoroisuudesta (vaihdosta). Jo pelkkä tosiasiallinen palvelujen vastavuoroisuus katsotaan yleensä vaihdoksi.

 

Kiinteistöliiketoiminnassa on tavanomaista, että vuokranantaja ja vuokralainen sopivat vuokrasopimuksessa vuokralaiselle kuuluvista vuokratilan ylläpitoa, kunnostamista ja mahdollisesti myös perusparantamista koskevista velvoitteista. Näiden seurauksena vuokralainen saattaa olla esimerkiksi oikeutettu vuokranalennukseen määräajaksi tai vapaavuokrakuukausiin tai vuokralaisen velvoitteet on otettu huomioon koko vuokrakaudelta maksettavan vuokran määrässä. Vuokralaisen ja vuokranantajan on tärkeää huolehtia, että tällaisten järjestelyjen arvonlisäveroseuraamukset määritetään jo sopimusta tehtäessä. Keskeistä on arvioida erityisesti, saako vuokranantaja vuokralaiseltaan hyväkseen sellaista palvelusuoritusta, joka voidaan katsoa arvonlisäverotuksessa vaihdoksi.

Lisätietoja

  • Tiina Ahrikkala
    Puh. 020 760 3455

 

  • Marko Ojala
    Puh. 020 760 3341

 

Sähköposti: etunimi.sukunimi@kpmg.fi

 

Jaa sisältö

Share this