Suomi

Tiedot

  • Palvelu: Veropalvelut, Arvonlisäverotus ja muu välillinen verotus, Oikeustapaukset
  • Toimiala: Teknologia, media ja telekommunikaatio, Media ja viestintä
  • Aihealue: Lainsäädäntö- tai säännösuutinen
  • Päivämäärä: 24.1.2014

Asiakas- ja jäsenlehtien valmistuksen arvonlisäverotus KHO:n pohdittavana 

KHO on ratkaisussaan (KHO 31.12.2013/4119) vahvistanut KVL:n kannan (KVL 59/2012), jonka mukaan sanoma- ja aikakauslehtien tilausmyyntiin vähintään kuukauden ajaksi tilattuna sovellettavaa alennettua verokantaa ei voida soveltaa sellaisessa tilanteessa, jossa lehden valmistustyön ostajana oleva taho pitää itse hallussaan julkaisijan oikeuksia. Siksi kysymys oli 24 %:n verokannan alaisesta palvelun myynnistä.

KHO:n äänestyksellä ratkaisemassa tapauksessa oli kyse yhtiöstä A Oy, joka harjoitti liiketoimintanaan mm. erilaisten asiakas- ja jäsenlehtien kustannustoimintaa. A Oy toimi B Oy:n neljästi vuodessa julkaistavan asiakaslehden kustantajana ja vastasi lehden toteutuksesta ja jakelusta itse ja alihankkijoita käyttäen. B Oy ainoastaan hyväksyi lehden sisällön ja kantoi siitä julkaisijana vastuun.

 

KHO totesi, että A Oy:n ja B Oy:n välistä lehden kustantamiseen liittyvää sopimusta ei voitu pitää AVL 85a §:n 1 momentin 8 kohdassa tarkoitettuna sanoma- tai aikakauslehden tilauksen myyntinä. KHO piti KVL:n tavoin ratkaisevana sitä, että lehden valmistuksen ostava taho piti hallussaan lehteen liittyviä julkaisijan oikeuksia.

 

Kotimaisessa oikeuskäytännössä on nyt vahvistettu Verohallinnon 31.1.2012 antamassa ohjeessa vahvistama kanta, jonka mukaan julkaisuoikeuksien arviointi nousee ratkaisevaksi tekijäksi tulkitessa alemman verokannan soveltumista vastaavissa tilanteissa. Julkaisijan oikeuksiin joudutaan kiinnittämään erityistä huomiota erityisesti sellaisissa tilanteissa, jossa asiakas pitää ne hallussaan eikä voisi tehdä vähennystä lehtipainoksen ostoon sisältyvästä arvonlisäverosta. Tällöin julkaisijanoikeuksien siirto voisi pienentää asiakkaalle syntyvää arvonlisäverokustannusta (24 % -> 10 %). Verokantakysymys on kuitenkin ratkaistava aina tapauskohtaisesti. Tilatun lehden käsitteeseen kuuluu myös se, että se lähetetään osoitteellisena jakeluna lukijoille.

 

KHO on ratkaisussaan katsonut myös, että vastaavien lehden valmistukseen liittyvien kokonaisuuksien myynti yleishyödylliselle yhteisölle ei ole arvonlisäverolain 56 §:ssä tarkoitettu lehden painoksen myyntiä. Siksi 56 §:n verovapautusta ei voida soveltaa.

Lisätietoja

Atte Saari

P. 020 760 3895

 

Pasi Hämäläinen

P. 020 760 3419

 

Sähköposti: etunimi.sukumini@kpmg.fi

 

Jaa sisältö

Share this

Lisää aiheesta