Suomi

Tiedot

 • Palvelu: Tilintarkastus
 • Toimiala: Kuluttajatuotteet ja kaupan ala, Vähittäis- ja tukkukauppa, Teollisuus, Energiateollisuus, Valmistava teollisuus, Luonnonvarat
 • Aihealue: Liiketoiminta- tai toimiala-aihe, Tutkimusraportti
 • Päivämäärä: 9.6.2014

The KPMG Survey of Business Reporting 

Saavatko sijoittajat riittävästi tietoa päätöksentekonsa tueksi yritysten julkaisemista vuosiraporteista? KPMG selvitti tätä kansainvälisessä tutkimuksessa analysoimalla 90 yrityksen vuosikertomukset. Raportti ottaa kantaa kysymykseen, ajaako tänä päivänä julkaistavien vuosikertomusten menneisyyteen painottuva näkökulma sijojittajat ja yritysjohdon tekemään päätöksiä vain lyhellä tähtäimellä.
Better Business Reporting
Lataa
PDF-tiedoston avaamiseen tarvitset Adobe Acrobat -ohjelman.
Selvitys paljastaa, että tällä hetkellä yritysten raportointi ei toimi, olipa kyse yritysjohdon tai sijoittajien tarpeista. Myös ristiriidat liiketoiminnan keskeisten draivereiden ja raporttien sisällön välillä nousevat esille.

 

Analysoitujen esimerkkien pohjalta esiin nousi muun muassa seuraavia havaintoja:

 

 • Yli puolet hallitusten tarkastusvaliokunnista on sitä mieltä, että liiketoiminnan arvon kasvattamisen kannalta asiakasfokus on kolmen tärkeimmän tekijän joukossa. Kuitenkin vain 7 prosenttia tutkituista raporteista tarjoaa mitattua tietoa yrityksen asiakassuuntautuneisuudesta tai asiakastyytyväisyydestä. 
 • Brändi- ja maineriskejä ei tunnisteta avainriskeiksi – tämä ilmeni peräti 85 prosentissa tutkituista raporteista. 
 • Keskimäärin yritysten vuosikertomuksissa on 165 sivua, mutta sisällössä nousee esiin vain neljä operatiivista suorituskykyä mittaavaa tekijää. Reilu viidennes, 21 %, yrityksistä ei avaa raportissaan mitään operatiivisen toiminnan tehokkuudesta kertovaa mittaria.

 

Yrityksen menneisyyttä kuvaava taloudellinen informaatio luo vahvan pohjan, jonka perusteella yhtiön arvoa voidaan mitata, mutta jotta sijoittajat voisivat kehittää arvioitaan kuluvan vuoden tuottoja pidemmälle, yritysten tulisi tarjota raporteissaan nykyistä laajempia näkökulmia. Tämä tukisi myös yritysten ja sijoittajien välisen luottamuksen palautumista ennalleen. 

 

Kymmenen eri maata (Austraila, Etelä-Afrikka, Iso-Britannia, Japani, Kanada, Norja, Ranska, Ruotsi, Tanska ja USA) kattavassa raportissa analysoidut 90 yritystä edustivat seuraavia toimialoja: valmistava teollisuus, vähittäiskauppa, lääketeollisuus, energiateollisuus ja luonnonvarat.

Lisätietoja

 • Kimmo Antonen
  Johtaja, Tilintarkastuspalvelut
  Puh. 020 760 3600
 • Christian Liljeström
  Johtaja, Neuvontapalvelut
  Puh. 020 760 3832

  S-posti: etunimi.sukunimi@kpmg.fi
 

Jaa sisältö

Share this

Kohti parempaa raportointia

Kohti parempaa raportointia
KPMG:n kansainvälisiltä sivuilta voit lukea lisää raportoinnin kehittämisestä ja muun muassa ajankohtaisesta integroidun raportoinnin viitekehyksestä. 

Integroitu raportointi kertoo yrityksestä oleellisen

KPMG:n Neuvontapalveluiden johtaja Christian Liljeström kertoo integroidusta raportoinnista VIEW-lehden haastattelussa.