Suomi

Tiedot

 • Palvelu: Tilintarkastus, Neuvontapalvelut, Risk & Compliance, Riskienhallinnan kehittäminen, Management Consulting, IT-neuvontapalvelut
 • Aihealue: Liiketoiminta- tai toimiala-aihe, Julkaisusarja
 • Päivämäärä: 26.3.2014

Global Boardroom Insights: The Cyber Security Challenge 

KPMG:n Audit Committee Instituten julkaisu sukeltaa kyberriskien maailmaan – teema, joka on mitä ajankohtaisin myös yrityksen hallitusagendalla.
Cyber Security Challenge
Lataa
PDF-tiedoston avaamiseen tarvitset Adobe Acrobat -ohjelman.

KPMG:n 2014 Global Audit Committee -selvityksessä mukana olleista yrityksistä 40 prosentissa kyberturvallisuusriskienhallinnan valvonta on tarkastusvaliokuntien vastuulla. Vastaajista 45 prosenttia oli sitä mieltä, että tarkastusvaliokunta (tai hallitus) ei käytä riittävästi aikaa näiden kysymysten tarkasteluun.

 

Tässä julkaisussa käydään lävitse kyberturvallisuuden kannalta keskeiset hallituksen valvontatyöskentelyyn liittyvät elementit: miten ymmärtää keskeisimmät haavoittuvuustekijät ja miten kyberturvallisuus integroidaan osaksi yrityksen kokonaisvaltaista riskienhallintaa. Lisäksi tulee varmistua siitä, että hallituksen ja tietohallintojohdon välinen kommunikaatio ja raportointi toimivat tehokkaasti ja että yrityksellä on järeät toimintasuunnitelmat ongelmatilanteiden varalta.

Lisätietoja

 • Ari Eskelinen, Johtaja
  Tilintarkastuspalvelut
  Puh. 020 760 3502
 • Mika Laaksonen,  Advisory Partner
  KPMG:n Tietoturvapalvelut
  Puh. 020 760 3337

  S-posti: etunimi.sukunimi@kpmg.fi
 

Jaa sisältö

Share this

KPMG Audit Committee Insitute (ACI)

Vuonna 1999 perustettu KPMG:n Audit Committee Institute tuottaa tietoa ja käytännönläheisiä näkemyksiä tarkastusvaliokuntien ja hallitusjäsenten tarpeisiin tavoitteenaan vahvistaa taloudellisen raportoinnin valvontaa ja tilinatarkstuksen laatua.

Kyberuhkien tilannekuva ja opit ulkomaisilta viranomaisilta

Kyberuhkien tilannekuva ja opit ulkomaisilta viranomaisilta
Monet organisaatiot reagoivat kyberhyökkäyksin liian myöhään ja harvalla on voimavaroja ennakoida kyberuhkia ja toteuttaa ennaltaehkäiseviä suunnitelmia. Tässä julkaisussa tarkastellaan kuinka viranomaiset ja yksityinen sektori voivat käsitellä kyberuhkia ennakoivammin.

Unknown Threat in Finland

Unknown Threat in Finland
KPMG selvitti suomalaisten suuryritysten tietotekniikkaympäristöjen altistusta uusille, kehittyneille haittaohjelmille, joita käytetään esimerkiksi verkkovakoiluun.