Suomi

Tiedot

 • Palvelu: Neuvontapalvelut
 • Toimiala: Kuluttajatuotteet ja kaupan ala, Elintarvike- ja juomateollisuus, Kuluttajatuotteet, Vähittäis- ja tukkukauppa
 • Aihealue: Lehdistötiedote
 • Päivämäärä: 15.8.2014

Suomen näkymistä poiketen, kaupan ala odottaa reipasta kasvua globaalisti 

KPMG:n ja The Consumer Goods Forum -organisaation tänä keväänä toista kertaa teettämän kansainvälisen tutkimuksen mukaan kaupan alan yritykset keskittyvät toiminnassaan nyt datan analysoinnin kehittämiseen ja hyödyntämiseen, digitaalisuuteen ja teknologiaan. Kasvuodotukset ovat positiiviset, ja johdon päähuomio on siirtynyt taloudellisesta epävarmuudesta teknologian hyödyntämiseen niin kuluttajien tottumusten ja tarpeiden ymmärtämisessä kuin palvelun parantamisessa.

Vaikka Suomessa toimiala tuskailee vaikeuksissa, tutkimuksen mukaan yritykset erityisesti Euroopassa, Lähi-idässä ja Afrikassa (EMEA) ovat optimistisia kasvun suhteen ja odottavat jopa kaksinumeroisia liikevaihdon kasvulukuja. Kaikista vastaajista 64 prosenttia odottaa kuuden prosentin orgaanista kasvua seuraavan kahden vuoden aikana. EMEA-alueen yrityksistä lähes kolmanneksen kasvuodotukset ovat yli 10 prosenttia.

Fokuksessa data, teknologia ja digitaalinen strategia – kolmanneksella toimijoista ei kuitenkaan vaadittavaa asiantuntemusta

Data ja teknologia ovat nousseet toimialan tärkeimmiksi prioriteeteiksi. Ne ovat muokanneet nopeasti yritysten liiketoimintamalleja ja muuttavat kaupankäyntiä perustavanlaatuisesti.

 

Tutkimuksessa, johon osallistui 469 kaupan alan ja kuluttajateollisuusyritysten ylimmän johdon edustajaa 32 eri maasta, myös Suomesta, yli puolet vastaajista ilmoittaa lähimmän 12 kuukauden strategiseksi painopistealueekseen datan analysoimisen (56 prosenttia). Digitaalisen strategian kehittäminen mobiili- ja muille digitaalisille alustoille nousi toiselle sijalle (54 prosenttia – kuitenkin 32 prosenttia vastaajista koki olevansa heikkoja tai vailla osaamista digitaali- ja mobiiliosaamisessa). Teknologiaan ja tietomassojen käsittelyyn läheisesti liittyviä tietoturvakysymyksiä painotti lähes puolet vastaajista (47 prosenttia).

 

– Verkkokauppa on jatkanut voimakasta kasvuaan, ja samalla hyödynnettävissä olevan asiakas- ja muun datan määrä on kasvanut räjähdysmäisesti: 90 prosenttia kaikesta saatavilla olevasta datasta on kertynyt viimeisen kahden vuoden aikana. Valtavien tietomäärien käsittely ja analysointi asettaa uudenlaisia haasteita alan toimijoiden osaamiselle, toteaa Jukka Rajala, joka vastaa Kaupan alan ja kuluttajateollisuuden toimialasta Suomen KPMG:llä.

 

– Asiakkaiden ostokäyttäytymisestä ja tottumuksista muun muassa mobiilin seurantateknologian ja sosiaalisen median seurannan avulla saatava tieto luo yrityksille mahdollisuuksia tunnistaa ja ennustaa kuluttajien käyttäytymistä ennennäkemättömin tavoin, jatkaa Rajala.

 

Parhaimmillaan analyysit auttavat yrityksiä ennustamaan asiakaskäyttäytymistä ja -tarpeita, optimoimaan hinnoittelua, parantamaan tehokkuutta ja automatisoimaan varastonhallintaa. Yritysten on hankittava uudenlaista osaamista ja löydettävä oikeat kumppanit, jotka pystyvät auttamaan yritystä teknologian hyödyntämisessä ja datamassojen analysoimisessa – tieto on pystyttävä hyödyntämään liiketoiminnan kehittämisessä.

Suurimmat haasteet toimitusketjun hallinnassa ja datamassojen analysoinnissa

Vastaajista 38 prosenttia mainitsi toimitusketjun hallinnan tärkeimmäksi liiketoiminnan haasteekseen seuraavan 12 kuukauden aikana, ja 42 prosenttia vastaajista piti sitä todennäköisimmin kasvavana investointikohteena vuonna 2014.

Läpinäkyvyys ja ketteryys nähtiin merkittävimpinä toimitusketjuun liittyvinä tekijöinä. Kuluttajat odottavatkin läpinäkyvyyttä koko ketjulta. Myös data-analyysi nousi kolmen suurimman haasteen joukkoon heti kansainvälisen laajentumisen jälkeen. Kasvavia investointikohteita ovat datan analysointi ja digitaalinen strategia.

 

– Massiiviset tietomäärät vaativat uudenlaisia lähestymistapoja ja analysointia, kommentoi Suomen KPMG:llä tilintarkastuspalveluista vastaava Ari Eskelinen.

 

– Datan määrän kasvaessa lisääntyy myös riski tietojen väärinkäytöstä ja tietomurroista – yrityksissä tuleekin kiinnittää huomiota siihen, että tietoturva on vaadittavalla tasolla, jatkaa Eskelinen.

 

Kasvua uusilta markkinoilta

Tutkimustulosten valossa kansainvälinen kasvu on yrityksille tulevana vuonna edelleen joko erittäin tai kriittisen tärkeää; tätä mieltä oli peräti 46 prosenttia vastaajista.

 

– Venäjän juuri julkaisemat elintarvikkeiden ja maataloustuotteiden tuontirajoitukset iskevät rajusti myös Suomeen. Kun toimialan lähiajan näkymät myös kotimarkkinoilla ovat samaan aikaan heikentyneet, voisi nyt olla hyvä hetki suunnata katse rohkeasti myös sellaisille uusille markkina-alueille, joissa toimialan odotukset ovat optimistisempia, Rajala kannustaa.

 

– Vaikka kansainväliseen liiketoimintaan liittyykin aina myös riskejä, globaaleilla rahoitusmarkkinoilla yhä vallitsevasta epävarmuudesta alkaen, eivätkä kehittyvien markkinoiden kasvulukemat ole enää aivan huippuvuosien tasolla, on ostovoimaisen keskiluokan koko seikka, jota ei kannata jättää vaille huomiota. Keskeisiä menestystekijöitä ovat muun muassa brändinhallinta ja hinnoittelustrategia. Menestyminen uusilla markkinoilla vaatii huolellisesti mietittyä strategiaa ja pitkäjänteistä sitoutumista, hän muistuttaa.

 

Valveutuneilla asiakkailla kasvavia odotuksia 

– Kaikkialla maailmassa kuluttajat pääsevät teknologiaan ja tietoon käsiksi yhä helpommin, ja heidän tuotetietoisuutensa on kasvanut, minkä seurauksena he osaavat vaatia yhä enemmän. Kuluttajat voivat tuntea eri vaihtoehdot jopa paremmin kuin tuotteen myyjä. Kaupan alan toimijoiden on pystyttävä vastaamaan asiakkaiden odotuksiin muun muassa reaaliaikaisen tiedon saamisesta riippumatta siitä missä, mihin aikaan vuorokaudesta ja millä välineellä kuluttajat hankintojaan tekevät, toteaa Rajala.


– Ylimmän johdon agendalla onkin ymmärtää, kuinka teknologian mahdollistamin keinoin voidaan luoda lisäarvoa asiakkaille, sitouttaa asiakkaita ja lisätä heidän luottamustaan, täydentää Eskelinen.

 

Taustaa tutkimuksesta

Huhti-toukokuussa 2014 toteutettuun Global Consumer Executive Top of Mind Survey 2014 -tutkimukseen osallistui 469 ylimmän johdon edustajaa 32 eri maasta, mukaan lukien Suomesta. Osallistujilta kysyttiin, kuinka teknologia ja muut kuluttajakaupan ja toimialan trendit vaikuttavat yritysten liiketoimintastrategiaan. Lisäksi vastaajat arvioivat näiden trendien muodostamia keskeisimpiä uhkia ja mahdollisuuksia liiketoiminnalle seuraavan kahden vuoden aikana sekä sitä, kuinka valmiita yritykset ovat vastaamaan uusiin haasteisiin. Vastaajista 35 prosenttia edusti kuluttajateollisuudessa toimivia yrityksiä, 40 prosenttia vähittäiskauppaa ja 24 prosenttia kumpaakin. Vastaajayritysten liikevaihto oli pääsääntöisesti vähintään USD 500 milj. 

Lisätietoja

 • Jukka Rajala
  Toimialajohtaja, Kaupan ala ja kuluttajatuotteet
  KPMG Oy Ab
  Puh.020 760 3718
  S-posti: jukka.rajala@kpmg.fi
    

   Jaa sisältö

   Share this